Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Øjentraume

Sidst fagligt opdateret: 01.03.2013

Basisoplysninger

Definition

 • Et traume mod øjet eller øjenomgivelserne 1

Forekomst

 • Er den hyppigste årsag til akut henvisning til øjenafdeling
 • Over 80 % af skaderne forekommer hos yngre mænd

Diagnostisk tankegang

 • Er der påvirkning af synet?
 • Er der smerter?
 • Er der rødt øje?

Diagnostiske faldgruber

 • Perforerende øjentraume kan overses

ICPC-2

ICD-10

 • S05 Læsion af øje og øjenhule
 • S050 Læs. af conjunctiva el abrasio på cornea u frem.leg.
 • S051 Kontusion af øjeæble el væv i øjenhule
 • S052 Læsion af øjeæble m prolaps el tab af intraokulært væv
 • S053 Læsion af øjeæble uden prolaps el tab af intraokulært væv
 • S054 Penetrerende sår i øjenhule m el uden fremmedlegeme
 • S055 Penetrerende sår i øjeæble m fremmedlegeme
 • S056 Penetrerende sår i øjeæble uden fremmedlegeme
 • S057 Traumatisk udrivning af øje
 • S058 Anden læsion af øje og øjenhule
 • S059 Læsion af øje el øjenhule UNS

Differentialdiagnoser

Abrasio corneae

 • Afskrabning af det corneale epitel efter traume eller skade fra kontaktlinser
 • Smerter, lysskyhed, fremmedlegemefornemmelse, tåreflåd
 • Injiceret øjet, blefarospasme, påvisning af abrasio med fluoresceinfarvning

Fremmedlegeme på cornea eller conjunktiva

 • Er meget hyppigt forekommende, og skadesmekanismen er oftest kendt
 • Der er smerte, lysskyhed, fremmedlegemefornemmelse, tåreflåd
 • Der findes let injektion, evt. fastsiddende fremmedlegeme eller abrasio corneae, som først bliver synligt efter fluoresceinfarvning
 • Se efter tegn på perforation, f.eks. asymmetrisk pupil, subconjunktival blødning, smerter, udstrømmende væske

Keratitis

 • Forskellige årsager som infektion, traume, kemisk påvirkning, ultraviolet lys, fremmedlegemer, kontaktlinser, bindevævssygdom
 • Gradvis tiltagende smerte, der kan variere i intensitet - ofte «dyb» smerte
 • Let eller moderat lokal pericorneal injektion ved keratitis perifert i cornea
 • Fluoresceinfarvning med efterfølgende inspektion af cornea er nødvendig for at stille diagnosen
 • Svagere rød refleks

Ætsskade

 • Alle kemiske skader kan give blindhed. Baser giver de sværeste vævsskader
 • Kræver, at der iværksættes skylning med det samme
 • Skal henvises umiddelbart og skylningen skal fortsætte under transporten til øjenafdelingen

Kontusionsskade

 • Stumpt traume mod øjet - eks. fra fodbold, tennisbold
 • Jo mindre genstanden er, jo større risiko er der for at orbitaranden tager fra, og jo større er risikoen for øjenskade
 • Kan give blødning, som kan ses i forreste øjenkammer ( hyphema)
 • Der kan også være blødning i corpus vitreum og nethindeløsning, der opleves som et mørkt "gardin", der trækkes op fra neden
 • Iris kan også være skadet og give langsom pupilreaktion
 • Kan give øget øjentryk og kræver hurtigt tilsyn ved en øjenlæge. Husk at fjerne evt. kontaktlinser

Penetrerende øjentraume

 • Ofte højhastighedstraume
 • Skaden kan være "forseglet" og kan give diffuse symptomer
 • Patienten kan have moderate til svære smerter og nedsat syn
 • Se efter tegn på hyfæma (blod i forreste øjenkammer), uregelmæssig pupil, prolaberet sort uveavæv, blødning i corpus vitreum eller subkonjunktivalt (ofte hele vejen rundt om cornea)
 • Tryk ikke på øjet! Der er risiko for at presse intraokulært væv ud af øjet gennem perforationsåbningen
 • Dilater pupillen, hvis der ikke har været traume mod hovedet. Se evt. efter intraokulært fremmedlegeme
 • Tilstanden kræver umiddelbar indlæggelse på øjenafdeling! Såfremt tilstanden ikke behandles hurtigt og korrekt vil der kunne opstå endoftalmitis - en alvorlig intraokulær infektion, som kan medføre blindhed 2

Laceration af øjelåget

 • Såfremt øjenlågsranden er revet over, er det nødvendigt med omhyggelig suturering
 • Har tårekanalerne taget skade?
  • Hvis mediale øjenlågskant er involveret skal repositionen foretages på øjenafdeling
 • Penetrerende traume?
  • Traumegenstanden kan have været inde i øjet, evt. i hjernen gennem orbita

Sygehistorie

Centrale elementer

 • Skademekanismen?
  • Højhastighedstraume
   • Eks. metallisk fremmedlegeme fra brug af hammer og mejsel giver høj risiko for penetrerende traume
  • Kraftigt stumpt traume
   • Tænk på muligheden af "blowout" fraktur
 • Juridiske aspekter?
  • Skaden kan medføre erstatningskrav, sørg for at få så gode oplysninger om omstændighederne ved skaden, som muligt

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Tegn på andre skader end øjenskader?

Specielt

Grundlæggende øjenundersøgelse

 • Conjunktival laceration?
  • Giver mistanke om penetration
 • Inspektion af cornea, evt. med fluoresceinfarvning
 • Inspektion af pupilreaktionen i dæmpet belysning
 • Rød refleks - afdækker, om der findes blod/fremmedlegeme i de brydende medier
 • Synsfeltet
 • Undersøgelse af synsstyrken.

Yderligere øjenundersøgelse

 • Oftalmoskopi evt.
  • Dilater evt. pupillen ved at bruge korttidsvirkende mydriatika (Cyclopentolat, Tropikamid)
 • Palpation af øjet og tonometri
  • Er kontraindiceret ved større traumer eller mistanke om penetrerende læsion

Supplerende undersøgelser

Andre undersøgelser

 • Evt. Røntgen eller CT-skanning for at udelukke fraktur og/eller fremmedlegeme, eller som led i udredningen af ruptur af bulbus 3
 • Obs: MR er kontraindiceret, hvis man mistænker et metallisk fremmedlegeme

Tiltag og råd

Henvisning

 • Akutte øjenskader med synspåvirkning eller mistanke om ruptur eller ætsskader bør henvises umiddelbart til øjenafdeling

Råd

 • Husk kontinuerlig skylning ved ætsskade mod øjet
 • Evt. ruptur af øjeæblet
  • Giv evt. smertestillende og kvalmestillende middel for at undgå pres på bulbus (eks. Valsalva-manøvre i forbindelse med opkastning) - da dette kan bidrage til at presse øjets indhold ud gennem en perforationsåbning
  • Et evt. fremmedlegeme, som stikker ud af øjet, bør ikke fjernes på ulykkesstedet2

Illustrationer

Billeder

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Khaw PT, Shah P, Elkington AR. Injury to the eye. BMJ 2004; 328: 36-8.BMJ
 2. Pokhrel PK, Loftus SA. Ocular emergencies. Am Fam Physician 2007; 76: 829-36.AFP
 3. Joseph DP, Pieramici DJ, Beauchamp NJ Jr. Computed tomography in the diagnosis and prognosis of open-globe injuries. Ophthalmology 2000; 107: 1899-906.PubMed

Fagmedarbejdere

 • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.