Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Ørevoks

Sidst fagligt opdateret: 04.02.2014

Basisoplysninger

Definition 1

 • Ørevoks, cerumen, består af afstødt øregangsepitel og sekret fra øregangskirtlerne. Det har baktericide egenskaber og beskytter øregangen 2
 • Ørevoks vil almindeligvis af sig selv komme ud af øregangen, men undertiden samler det sig til en klump, der lukker øregangen, og det kan da medføre gener som nedsat hørelse, øresusen, smerte eller andre øresymptomer. Når øregangen normalt er selvrensende, skyldes det den spontane migration af epitel fra trommehinden og den mediale del af øregangen.
 • Tilstanden disponerer også for øregangseksem 3 og i nogle tilfælde kronisk hoste 4

Forekomst

 • Gener af ørevoks er en meget hyppig kontaktårsag i almen praksis 5
 • Et studie viste, at 10 % af alle børn, 5 % af normale raske voksne, op til 60 % af ældre på plejehjem og 35 % af mentalt tilbagestående personer havde aflukkede øregange på grund af ørevoks3

Ætiologi og patogenese

 • Sandsynligvis skyldes de fleste tilfælde af ørevoks, at man har manipuleret i øregangen med vatpinde eller lignende
 • Hvis øregangen er snæver, ved ujævnheder eller rigelig hårvækst i øregangen, vil ørevoks lettere samles
 • Fysiske barrierer mod udstødning af voks som fx bomuldstotter, høreapparat, høreværn giver også øget forekomst af obstruerende ørevoks 6, 7

Disponerende faktorer

 • Overproduktion af ørevoks angives hos personer
  • som har erhverv med udsættelse for smuds, fx skorstensfejere
  • som bruger øreprop, høreapparat
  • ved øregangseksem
 • Pillen og kløen i øregangen øger produktionen af ørevoks og øger risikoen for øregangseksem og dannelse af voksklumper
 • Ørevoks er ofte mere fast hos personer med asiatisk baggrund og hos inuitter
 • Strålebehandling reducerer den naturlige migration af øregangsepitel

ICPC-2

ICD-10

 • H61 Andre sygdomme i ydre øre
 • H612 Cerumen impactum

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Typisk sygehistorie og kliniske fund

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • Pludselig hørenedsættelse, fx efter hårvask eller svømning
 • Ubehag i form af tryk og kløe
 • Tilbøjelighed til aflukning af ørerne, klapfornemmelse
 • Konstant klapfornemmelse hvis voksproppen aflukker helt, samt nedsat hørelse, øresus og nogle gange svimmelhed

Kliniske fund

 • Ved otoskopi ser man voks, som helt eller delvist spærrer for indsynet til trommehinden

Hvornår skal patienten henvises?

 • Hvis fjernelse ikke lykkes

Behandling

Behandlingsmål

 • Fjerne ørevoks og evt. genoprette habituel hørelse

Generelt om behandlingen

 • Ørevoks kan fjernes ved hjælp af blødgørende midler eller mekaniske tiltag, evt. ved kombination af disse metoder 8, 9

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Undgå i almindelighed brug af vatpinde

Medikamentel behandling

 • Ceruminolytika
  • Dryppes i øregangen og angives at virke delvis opløsende på ørevoksen
  • Leveres sammen med skylleballon, sådan at patienten selv kan skylle øret efter at voksen delvist er opløst
  • Disse midler har ikke bedre effekt end saltvand 10, 11, 12, 13

Anden behandling

 • Ørevoks kan fjernes med cerumenslynge 14
  • Kræver samarbejdende patient og en vis færdighed 15
 • Ørevoks kan skylles væk med vand på ca. 37°C15
  • Træk øret op og bagover for at udrette øregangen. Sprøjtespidsen rettes mod øvre, bagre del af øregangen
  • Der må aldrig benyttes sprøjteadaptor, der kunne forhindre fuldstændig frit tilbageløb af skyllevæsken
  • Kontraindikationer
   • Ved mistanke om skade på trommehinden bør man ikke skylle, men fjerne klumpen instrumentelt eller med sug
   • Ved opereret øre
  • Hårde klumper kan med fordel opblødes ved at dryppe lidt madolie i øregangen et par dage før
  • Evt. voksopløsende middel
 • Ørevoks kan suges væk med øresug
 • Kontroller med otoskopi før og efter fjernelse af ørevoks

Forebyggende behandling

 • Undgå generelt brug af ørepinde o.l. som ofte kun fører voksen længere ind og komprimerer den til en prop
 • Nogle patienter kan lære sig at øreskylle selv, evt. komme med mellemrum for skylning i konsultationen
 • Regelmæssig drypning med olie (eks. madolie) kan reducere forekomsten af ørevoks og aflukkede øregange og der er ikke påvist skadelige effekter (Ib) 16

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Forekomsten øger med alderen

Komplikationer

Prognose

 • Ofte recidiverende gener med tiltagende alder

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Undgå skylning, hvis trommehinden er tynd eller defekt
 • Undgå også skylning, hvis øret tidligere er opereret, med mindre ØNH-lægen har sanktioneret det
 • Undgå at rense øregangen med vatpine

Hvad findes der af skriftlig patientinformation

Opfølgning

Plan

 • Øreskylning hvis nødvendigt

Hvad bør man kontrollere

 • Otoskopi

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Ovesen T, Buchwald C (eds). Lærebog i øre-næse-halssygdomme og hoved-halskirurgi. København: Munksgaard; 2013
 2. McCarter DF, Courtney AU, Pollart SM, Cerumen impaction. Am Fam Physician 2007;75: 1523-8AFP
 3. Roeser RJ, Ballachanda BB, Physiology, pathophysiology, and anthropology/epidemiology of human earcanal secretions. J Am Acad Audiol 1997;8: 391-400PubMed
 4. Raman R, Impacted ear wax-a cause for unexplained cough?. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1986;112: 679PubMed
 5. Sharp JF, Wilson JA, Ross L, Barr-Hamilton RM, Ear wax removal: a survey of current practice. BMJ 1990;301: 1251-2BMJ
 6. Lewis-Cullinan C, Janken JK, Effect of cerumen removal on the hearing ability of geriatric patients. J Adv Nurs 1990;15: 594-600PubMed
 7. Meador JA, Cerumen impaction in the elderly. J Gerontol Nurs 1995;21: 43-5PubMed
 8. Freeman RB, Impacted cerumen: How to safely remove earwax in an office visit. Geriatrics 1995;50: 52PubMed
 9. Wilson SA, Lopez R, Clinical inquiries. What is the best treatment for impacted cerumen? J Fam Pract 2002;51: 117PubMed
 10. Singer AJ, Sauris E, Vicellio AW, Ceruminolytic effects of docusate sodium: a randomized, controlled trial. Ann Emerg Med 2000;36: 228-32PubMed
 11. Roland PS, Eaton DA, Gross RD, et al, Randomized, placebo-controlled evaluation of Cerumenex and Murine earwax removal products. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130: 1175-7PubMed
 12. Burton MJ, Doree CJ. Ear drops for the removal of ear wax. Cochrane Database Syst Rev, issue 3, 2003.
 13. Hand C, Harvey I, The effectiveness of topical preparations for the treatment of earwax: a systematic review. Br J Gen Pract 2004;54: 862-7PubMed
 14. Browning G, Ear wax. Clin Evid 2005;14: 650-8ClinEvid
 15. Grossan M, Safe, effective techniques for cerumen removal. Geriatrics 2000;55: 83-6PubMed
 16. Saloranta K, Westermarck T, Prevention of cerumen impaction by treatment of ear canal skin. A pilot randomized controlled study. Clin Otolaryngol 2005;30: 112-4PubMed

Fagmedarbejdere

 • Lars Holme Nielsen, M.Sc., overlæge, Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.