Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Albueskader

Sidst fagligt opdateret: 03.12.2015

Basisoplysninger

Definition

 • Selv om albuen er et af de mest stabile led i kroppen, er brud og luksationer ganske hyppige 1

Struktur

 • Albuen er et hængselled med følgende artikulationer
  • Humeroradialt - dannes af radiushovedet og capitulum på humerus
  • Humeroulnart - dannes af caput ulnae og trochlea på humerus
  • Øvre radioulnare - dannes af de proksimale dele af ulna og radius
 • Ledkapsel
  • Muskler og ligamenter holder strukturerne sammen
  • En fibrøs kapsel omgiver leddet, og de radiale og ulnare kollateralligamenter styrker leddets stabilitet

Skader

 • Albuedislokationer 2
  • Simple - klassificeres i forhold til retningen på radial og/eller ulnar forskydning relateret til den distale del af humerus
  • Komplekse - involverer relaterede frakturer og/eller neurovaskulære skader
 • Albuefrakturer
  • Distale humerusfrakturer
   • Ekstraartikulær
    • Afrivning af mediale og/eller laterale epikondyl fraktur
    • Simpel suprakondylær fraktur
    • Komminut suprakondylær fraktur
   • Intraartikulær/ transkondylær
   • Intraartikulær/ Bikondylær/ Interkondylær
    • Y-formet bikondylær fraktur
    • Y-formet interkondylær fraktur med suprakondylær komminut fraktur
    • Kompleks komminut fraktur
  • Radiale frakturer
  • Ulnare frakturer

Forekomst

 • Suprakondylære frakturer forekommer oftest hos børn pga. umodent skelet
 • Transkondylære frakturer er hyppigere hos ældre med osteoporose
 • Interkondylære frakturer forekommer hyppigst i alderen 40-60 år

Voksne

 • Incidensen af albuefrakturer er ca. 6-8 pr 100.000 per år, hvilket udgør 11-28 % af alle skader mod albuen 3
  • Posteriore luksationer udgør 80-90 % af alle albuedislokationer
 • Caput radii fraktur er den hyppigste fraktur blandt voksne og udgør 30 % af alle albuefrakturer
 • Olecranon frakturer udgør 20 %
 • Processus coronoideus fraktur forekommer i 10-15 % af alle dislokationer i albuen
 • Albueluksation er den næst hyppigste luksation hos voksne (efter skulderluksation)

Børn

 • Suprakondylære frakturer er de hyppigste
 • Albueluksation er den hyppigste luksation blandt børn

Ætiologi og patogenese

 • Frakturerne varierer med skademekanismen, patientens alder og kraften i skadeøjeblikket
 • Albueluksation
  • Kræver en betydelig kraftpåvirkning
  • Posteriore luksationer langt det hyppigste 
  • Ledsagende frakturer er almindelige

Disponerende faktorer

 • Traume
 • Osteoporose
 • Idrætsskader

ICPC-2

ICD-10

 • S52 Fraktur af albue og underarm
 • S520 Fraktur af proksimale ende af ulna
 • S53 Luksation og distorsion af led og ligamenter i albueregion

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Typisk sygehistorie, suspekte kliniske fund og bekræftelse ved røntgen

Differentialdiagnoser

Sygehistorie

 • De fleste skader skyldes fald på udstrakt arm, evt. ved højenergi-ulykker
 • Brud fører som regel til hævelse og nedsat bevægelighed i leddet

Kliniske fund

 • Albue ekstensionstest 4, 5: 97 % sensitivitet for fraktur ved klinisk mistanke
  • Siddende patient, underarmen supineret, 90 gr fleksion i skulder - begge arme strækkes helt ud
   • Ved bilateral egal fuld ekstension er fraktur usandsynlig (negativ prædiktiv værdi 98,4 %)4 - røntgen kan afvente
   • Husk at undersøge for frakturømhed på selve olecranon
   • Ved reduceret ekstension: røntgen-undersøgelse iværksættes
 • Hævelse, smerte, krepitationer og instabilitet
  • Ved suprakondylær fraktur indtager albuen ofte en stilling, som kan fejltolkes som luksation
 • Luksation
  • Fjedrende modstand ved bevægelse
  • Ved posterior luksation er underarmen forkortet, og olecranon prominerer bagtil
 • Undersøg også skulder og håndled
 • Neurovaskulær status (særligt ved suprakondylær skade)
  • A. brachialis
  • N. ulnaris
   • Sensibilitet - laterale halvdel af 4. finger og hele 5. finger, volart
   • Motorik - test fingrenes abduktions- og adduktionsevne
  • N. medianus
   • Sensibilitet - finger 1,2,3 og mediale del af 4, volart
   • Motorik - test tommelens oppositionsevne

Andre undersøgelser

Røntgen

 • Fortil/bagtil og lateral projektioner, brug raske side til kontrol
 • Hos børn kan skråprojektioner være nyttige
 • Dislokation
  • Hyppigst foreligger der en posterior forskydning af både radius og ulna i forhold til distale humerus
  • Se efter samtidig coronoideusfraktur, collum radii fraktur eller olecranon fraktur
  • Hos børn skal man også se efter kondyl- og epikondylfrakturer, som ofte er epifysiolyser

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved mistanke om brud/dislokation

Behandling

Behandlingsmål

 • Adækvat reponering, immobilisering og genskabelse af normal funktion

Generelt om behandlingen

Albueluksation

Generelt

 • Altid konservativ behandling ved rene luksationer
 • Ved ledsagende frakturer kan operativ behandling være aktuelt
 • Dislocerede kondyl- og epikondylfrakturer hos børn vurderes for operation
 • Ved dislocerede frakturer af caput radii og processus coronoideus hos voksne, der gør det vanskeligt at holde albueleddet retineret, vurderes for operation 6

Konservativ behandling

 • Frisk skade kræver hurtig reponering
 • Anæstesi/narkose
  • Narkose med muskelrelaksation letter reponeringen og reducerer muligheden for skader
  • Alternativet er lokal anæstesi i den humeroradiale ledspalte
   • Aspirer blod fra humeroradiale ledspalte. Injicer lokalanæstesi samme sted før reposition, lidocain 2 % eller bupivacain 5 %, ca. 10 ml. Bedøvelsen virker efter 10 minutter
 • Reponering af posterior luksation
  • Let fleksion i albuen og træk i underarmens længderetning
  • Om nødvendig kan man evt. forsigtigt øge fleksionen i albuen, mens trækket opretholdes
  • Leddet klikker på plads
  • Efter reposition skal stabiliteten tjekkes i alle retninger
 • Gips
  • Immobilisation med dorsal gipsskinne fra aksillen til håndleddet i 1 uge
  • Ved usikker stabilitet bruges den i 2 uger
 • Rehabilitering
  • Efter gipsfjernelse skal patienten gradvist mobilisere leddet til smertegrænsen
  • Påbegynd aktive øvelser, ikke passive udstrækninger
 • Kontrol
  • Ved gipsfjernelse, derefter individuelt

Operativ behandling

 • Dislocerede humerus epikondyl- og kondylfrakturer hos børn reponeres åbent og fikseres med pinde eller skruer

Medikamentel behandling

 • Analgetika
 • Evt. narkose eller lokalbedøvelse

Anden behandling

 • Evt. optræningsprogram

Forløb, komplikationer og prognose

Komplikationer

Til albueluksationer

 • Stivhed i albuen forekommer ved for lang immobiliseringstid
 • Posttraumatisk periartikulær forkalkning
  • Forekommer i 3-5 % af tilfældene med albuefraktur blandt voksne
 • Neurovaskulære skader hos 8-21 %
  • Ulnanerven oftest
  • Brachialisarterien
 • Kompartmentsyndrom
 • Osteokondrale defekter, intraartikulære løse knoglefragmenter, avaskulær nekrose af capitulum, instabilitet

Til albuefrakturer

 • Suprakondylære frakturer
  • Komplikationer til suprakondylære frakturer hos børn: cubitus valgus eller varus
  • Volkmanns iskæmiske kontraktur
  • Ingen sammenvoksning (malunion)
 • Transkondylære frakturer
  • Tab af bevægelighed pga. callusdannelse i olecranon eller coronoid fossae
 • Interkondylære frakturer
  • Tab af ledfunktion
 • Kondylfrakturer
  • Ingen sammenvoksning, artrit, cubitus varus eller valgus deformitet, lateral transposition af underarmen
 • Coronoideus fraktur som ikke behandles
  • Kan give instabilitet i leddet
 • Radiushoved fraktur
  • Tab af albueekstension og rotation af underarmen kan blive konsekvens
 • Olecranon fraktur
  • Ingen sammenvoksning og tab af bevægelighed kan blive resultatet
 • Capitulum fraktur
  • Traumatisk artrit, avaskulær nekrose og frakturfragmentet og nedsat bevægelighed kan opstå
 • Monteggia fraktur dislokation
  • Hvis dislocering af radiushovedet overses, kan der opstå en uoprettelig radiushoved dislokation, som giver smerter og begrænser supination/pronation

Prognose

 • Tidlig og rigtig behandling er afgørende for prognosen 7, 8
 • Ca. 50 % af patienter med albuedislokationer opnår fuld restitution med fuld bevægelighed
 • Ca. 1/3 af patienterne får en mindre nedsættelse af bevægeligheden i albuen, normalt mindre end 10°
 • Øvrige 10-15 % får større tab af bevægelighed

Patientinformation

Hvad findes der af skriftlig patientinformation

Illustrationer

Tegninger

Røntgenbilleder

Kilder

Referencer

 1. Riego de Dios R, Norris B. Elbow, Elbow, fractures and dislocations - adult. eMedicine Journal 2002;3: 6PubMed
 2. Goldflam K, Evaluation and treatment of the elbow and forearm injuries in the emergency department.. Emerg Med Clin North Am. 2015;33: 409-21PubMed
 3. Riego de Dios R, Norris B, Elbow, fractures and dislocations - adult. eMedicine Journal 2002;3: 6PubMed
 4. Appelboam A, Reuben AD, Benger JR, et al, Elbow extension test to rule out elbow fracture: multicentre, prospective validation and observational study of diagnostic accuracy in adults and children. BMJ 2008;337: 24-28BMJ
 5. Darracq MA, Vinson DR, Panacek EA, Preservation of active range of motion after acute elbow trauma predicts absence of elbow fracture. Am J Emer Med 2008;26: 779-82PubMed
 6. Wyrick JD, Dailey SK, Gunzenhaeuser JM, Casstevens EC, Management of Complex Elbow Dislocations: A Mechanistic Approach.. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23: 297-306PubMed
 7. Little KJ, Elbow fractures and dislocations.. Orthop Clin North Am. 2014;45: 327-40PubMed
 8. Bégué T, Articular fractures of the distal humerus.. Orthop Traumatol Surg Res. 2014;Feb;100(1 Suppl): 55-63PubMed

Fagmedarbejdere

 • Torben Bæk Hansen, prof., ph.d., overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.