Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogsredaktionen

Scheuermanns sygdom

Sidst fagligt opdateret: 20.06.2015

Basisoplysninger

Definition

 • Juvenil osteokondrose hvor tre eller flere ryghvirvler har en kilefacon på 5º eller mere
 • Thorakalt giver dette øget kyfose, mens det lumbalt vil give udrettet lordose
 • Scheuermanns sygdom debuterer oftest i puberteten mod slutningen af vækstperioden

Forekomst

 • Er den almindeligste årsag til kyfose
 • Optræder oftest hos drenge mellem 13 og 16 år, mod slutningen af vækstspurten
 • Findes hos ca. 5 % af populationen

Ætiologi og patogenese

 • Ukendt ætiologi, men en arvelig faktor synes at være af betydning, eftersom lignende forandringer findes hos 50 % af søskende til patienter med sygdommen. Der er formentlig tale om en autosomal dominant arvegang med variable ekspression 1  
 • Tilstanden skyldes en aseptisk nekrose i ryghvirvlernes randlister
 • Man mener, at en obstruktion af blodforsyningen er en del af patogenesen, men patogenesen er utvivlsomt multifaktoriel

Disponerende faktorer

 • Den arvelige disposition er formentlig den vigtigste, mens mekaniske faktorer muligvis også kan spille en rolle.

ICPC-2

ICD-10

 • M42 Osteokondrose i rygsøjlen
 • M420 Juvenil osteokondrose i rygsøjlen

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Øget kyfose, og evt. rygsmerter
 • Kileformede ryghvirvler i thorakalkolumna eller evt. i lumbalkolumna ved røntgenundersøgelse

Differentialdiagnoser

 • Ligament- eller muskelskader er den almindeligste årsag til rygsmerter hos børn

Sygehistorie

 • Diffuse rygsmerter i vokseperioden
  • Kan udarte sig til perioder med lokal træthedsfornemmelse og smerter i forbindelse med fysisk belastning og idræt
  • Smerterne er som regel mere udtalte, når forandringerne er lokaliseret til lumbalkolumna
 • Smerterne forsvinder, når man er udvokset
 • En del har ikke så mange smerter, men søger læge, fordi forældrene bemærker "en dårlig holdning" eller rund ryg

Kliniske fund

 • Hyppigst øget thorakal kyfose, men også udrettet lumbal lordose ses

Andre undersøgelser

Røntgen

 • Kileformede ryghvirvler
  • Forandringerne er som regel mest udtalte i den midterste del af thorakalkolumna, men kan også forekomme mere lumbalt
  • Almindeligvis er det 3-5 nabohvirvler som bliver deformerede
 • Vinklen mellem hvirvlernes endeplader er større end 5 grader
 • Hos 95% ses defekter i forreste øvre epifysehjørne
 • Hos 50% ses intervertebrale disk-hernieringer, såkaldte Schmorlske impressioner
 • Afsmalning af diskushøjden er almindeligt

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved udtalt sygdom kan henvisning til ortopædkirurg eller pædiater blive aktuelt

Behandling

Behandlingsmål

 • Opretholde funktion, evt. stabilisere ved udtalt sygdom

Generelt om behandlingen

 • I de allerfleste tilfælde er behandling unødvendig

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Varieret fysisk aktivitet
 • Styrkelse af rygstrækkere og bugmuskulatur er vigtigt
 • Børn bør også undgå fremoverbøjede stillinger som ved cykling og roning
 • Undgå større vertikale vægtbelastninger mod kolumna (vægtløftning, tunge rygsække)
 • Instruer i rigtig siddestilling

Anden behandling

 • Ved tidlig diagnose kan der opnås nogen korrektion af store kyfosedeformiteter ved brug af korset (Milwaukee- og Bostonkorset)
  • Forudsætningen for effekt af korset er god fleksibilitet af rygkurven og tilbageværende vækstpotentiale
 • Stabiliserende operationer kan sjældent komme på tale og da kun ved meget udtalt sygdom (bracing, spinal fusion, spondylodese)

Forebyggende behandling

 • Sandsynligvis bør man tilråde børn med Scheuermanns sygdom at foretage et erhvervsvalg, hvor man undgår store rygbelastninger

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Smerterne vil forsvinde efter vækstperioden
 • Som oftest er der ikke andre gener end holdningsændringen

Komplikationer

 • Kan være kosmetisk synligt og disponere for mobning og lignende 
 • Ved sygdom i lumbalkolumna vil man oftere få gener i voksen alder på grund af øget mekanisk belastning
 • Sekundære spondyloseforandringer kan udvikles
 • Neurologiske komplikationer er meget sjældne

Prognose

 • God for de allerfleste
 • Rygsmerter i voksen alder, specielt ved thorakolumbale eller lumbale forandringer

Patientinformation

Hvad man bør informere patienten om

 • Hvad er Scheuermanns sygdom
 • Tilstanden giver smerter i voksefasen, færre smerter når man er udvokset samt "dårlig holdning", som der ikke kan gøres noget ved
 • Der kræves normalt ingen behandling, men generel aktivitet og styrkelse af bug- og rygmuskler anbefales

Hvad findes der af skriftlig patientinformation

Illustrationer

Billeder

Kilder

Referencer

 1. Bezalel T, Carmeli E, Been E, Kalichman L, Scheuermann's disease: current diagnosis and treatment approach. J Back Musculoskelet Rehabil 2014;27(4): 383-90
 

Fagmedarbejdere

 • Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.