Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Skoliose

Sidst fagligt opdateret: 24.11.2013

Basisoplysninger

Definition

 • Skoliose er en sidedeviation af columna, en krumning i frontalplanet
  • Påvises klinisk som en prominens af ribbenene ved foroverbøjning
  • Radiologisk foreligger der skoliose, når en lateral kurve i rygsøjlen er større end 10° målt ved Cobbs metode ved stående optagelse 1    

Inddeling

 • Strukturelle skolioser
  • Lader sig ikke korrigere og inddeles i
  • Idiopatisk skoliose (udgør 70 %)
   • Infantil (0-3 år, < 1 %)
   • Juvenil (4-10 år, 12-21 %)
   • Adolescent (> 10 år, ca. 80 %)
  • Neuromuskulær skoliose (udgør 15 %)
  • Kongenitte skolioser (udgør 10 %)
 • Ikke-strukturelle skolioser
  • Skyldes ofte anisomeli eller bækkenrotation
  • Forsvinder når patienten bøjer sig fremover eller udligner anisomelien med skoforhøjelse

Forekomst

 • Prævalens
  • 2-3 % af børn og unge har strukturel skoliose >10°
 • Køn
  • Idiopatisk skoliose forekommer ca. syv gange hyppigere hos piger end hos drenge
 • Prævalens af kurver
  • Over 20° er 0,3 %
  • Over 30° er 0,2 %
  • Over 40° er 0,1 %
 • Skoliosen har tendens til at øges, så længe barnet vokser. Blandt teenagere er det dog kun hos 10 %, at progressionen kræver intervention

Ætiologi og patogenese

 • Primær idiopatisk skoliose
  • Ætiologien er fortsat ukendt
  • Både arvelig komponent, hormonforstyrrelse og neurologisk dysfunktion diskuteres

Sekundære skolioser

 • Neuromuskulær skoliose
  • Hyppigste årsager er cerebral parese, myelomeningocele og muskeldystrofier
 • Kongenitte skolioser
  • Skyldes som oftest hemivertebrae, ensidig segmentering, blokhvirveldannelse eller kombination af anomalier
 • Øvrige sjældne strukturelle skolioser
  • Neurofibromatose, bindevævssygdomme, reumatiske sygdomme, traumer, ekstraspinale kontrakturer, osteokondrodystrofier, knogleinfektioner og metaboliske sygdomme

Disponerende faktorer

 • Arv
  • Idiopatisk skoliose har en arvelig komponent
 • Alder
  • Idiopatisk skoliose kan opstå og progrediere i perioder med hurtig vækst
 • Køn
  • Piger har idiopatisk adolescent skoliose 7 gange hyppigere end drenge

ICPC-2

ICD-10

 • M41 Skoliose
 • M410 Idiopatisk skoliose hos barn
 • M411 Idiopatisk skoliose hos ung
 • M412 Anden form for idiopatisk skoliose
 • M413 Torakogen skoliose
 • M414 Neuromuskulær skoliose
 • M415 Anden form for sekundær skoliose
 • M418 Anden form for skoliose
 • M419 Skoliose UNS

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Diagnosen stilles almindeligvis ved en kombination af sygehistorie, klinisk undersøgelse og røntgen af columna
 • Tidlig diagnose af skoliose er vigtig, fordi man da kan tilbyde mindre generende korsetbehandling, på et tidspunkt før skævheden er blevet udtalt
 • Diagnostisk udfordring
  • Hvad er sandsynligheden for progression af tilstanden?
  • De tre vigtigste prædiktorer er køn, resterende vækstpotentiale og kurvestørrelsen på diagnosetidspunktet
 • Flere faktorer er afgørende for udvikling af progredierende idiopatisk skoliose: lav alder, lav Risser-grad (forkalkning af crista iliaca) og stor vinkling af kurvaturen (Cobbs vinkel)

Differentialdiagnoser

Medfødte tilstande

 • Ikke-strukturel skoliose
  • Anisomeli, medfødt
  • Kongenit hofteledsdysplasi/luksation
  • Bækkenrotation

Erhvervede tilstande

 • Tumor cerebri og spinal tumor
  • Kan forårsage neuromuskulær skoliose
  • Spinal tumor kan give smerter lokalt i ryggen
 • Reumatiske tilstande/bindevævssygdomme
  • Led og bløddelsaffektion af kolumna som del af en systemisk sygdom
 • Skoliose ses ofte ved neurofibromatose og Marfans syndrom

Sygehistorie

 • Børn med strukturel skoliose har som regel ikke flere rygsmerter end deres jævnaldrende
 • Øget udtrætning forekommer, særlig ved ensidige belastninger, og skyldes at aktiviteten i muskulaturen på konkav- og konvekssiden af en skoliose er forskellig
 • Alder
  • Skoliose opstår og forværres hyppigere ved vækstspurten
  • Tidspunkt for menarche - vigtig indikator for resterende vækst
 • Progression
  • Idiopatisk skoliose debuterer i præpuberteten og kan progrediere betydeligt i puberteten (se forløb)
 • Psykosociale effekter
  • Større skolioser kan få ganske betydelige psykosociale konsekvenser med mobning og social isolation

Kliniske fund

 • Hele overkroppen og benene skal være afklædte
 • Større børn
  • Undersøges stående og indebærer altid undersøgelse i foroverbøjet stilling
 • Mindre børn
  • Børn som ikke har gangfunktion, skal undersøges i bugleje, rygleje og i siddende stilling
 • Foroverbøjet
  • I foroverbøjet stilling vil en strukturel skoliose fremtræde som en prominens af ribbenene (gibbus) på den ene side - 90 % af torakale kurver er til højre
  • Dette benyttes som screening-test, men undersøgelser tyder på lav sensitivitet, specificitet og positiv prædiktiv værdi (0,05 %) 2
  • Ikke-strukturelle skolioser korrigeres spontant ved foroverbøjning eller ved at korrigere årsagen
 • Beskriv skoliosen
  • Udstrækning og konfigurationen af kurven
  • Graden af overføring af kroppen væk fra bækkenets midte, skulder- og bækkenubalance, samt asymmetri af flankevinkler
 • Vurder bevægelighed og evt. smerteprovokation

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Irrelevant

Andre undersøgelser

Røntgen

 • Rtg. kolumna, forfra og side, evt. med skolioseoptagelse
 • Formål
  • Bestemme kurvens sværhedsgrad og type
  • Udelukke medfødte årsager (halvhvirvel, blokhvirvel) eller erhvervede årsager (infektion, fraktursequelae)
  • Vurdere vækstpotentialet
 • Størrelsen af kurven
  • Bestemmes ved Cobbs vinkel
  • En linje trækkes perpendikulært til toppen af den øvre vertebra i den skoliotiske kurve og en lignende perpendikulær kurve trækkes langs bunden af den nedre vertebra
 • Vækstpotentialet
  • Vurderes ud fra bestemmelse af knoglealderen
  • Jo større vækstpotentiale, desto større indikation for observation og intervention

Behandling

Behandlingsmål

 • Standse progressionen af ryglidelsen for at undgå komplikationer
 • Om muligt korrigere deformitet samt opretholde en balanceret kolumna

Generelt om behandlingen

 • Specialistbehandling
 • Risikovurdering
  • Risikoen for kurveprogression vurderes ud fra
   • patientens køn
   • tidspunkt for menarche
   • vækstpotentiale
   • størrelsen af kurven
 • Effekt af behandling
  • Ved primær idiopatisk skoliose er der dokumenteret effekt af korset og operation
  • Der er ikke dokumenteret effekt af fysioterapi, kiropraktik, biofeedback eller elektrisk stimulation

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Barnet bør deltage i fysisk aktivitet sammen med jævnaldrende
 • Det frarådes at bære tunge tasker
 • Det er ikke muligt ved fysisk træning at påvirke det spontane forløb af adolescent idiopatisk skoliose

Korsetbehandling

 • Indikation
  • Progredierende skoliose ved Cobbs vinkel mellem 20° og 45° bedømt ved røntgen
  • Der skal være et restvækstpotentiale
   • Hos piger betyder det, at behandling skal startes inden to år efter menarche
  • Kurve under 30°
   • Der skal påvises progression før behandlingsstart
  • Kurver over 30°
   • Påbegyndes behandling umiddelbart
 • Bæretid
  • Der tilstræbes 23 timers bæretid per døgn
 • Kontroller
  • Patienterne følges med ambulante kontroller med 4-6 måneders intervaller
 • Varighed af behandling
  • Behandlingen opretholdes til to år efter menarche for pigers vedkommende, derefter nedtrappes behandlingen
 • Effekt
  • Effekten er tydeligst på Cobbs vinkel og lateral forskydning af apikal ryghvirvel
  • Til trods for korsetbehandlingen udvikler en ud af fem patienter progredierende skoliose

Kirurgi

 • Indikation
  • Skoliosevinkel over 40-45°
  • For kurver over 45° med fortsat progression, er operation eneste behandlingsmulighed
 • Metode
  • Behandlingen er spondylodese - afstivning af et rygafsnit
 • Effekt
  • Der mangler gode studier på området
  • Resultaterne af moderne, avanceret skoliosekirurgi er gode med korrektioner i alle tre plan, ofte reduceres deformiteten med mere end 70 % i frontalplanet
  • Trods manglende kvalitetsstudier, viser et studie, 3 at kirurgi kan være en nyttig intervention hos patienter med generende smerter og funktionssvigt som følge af skoliosen

Forebyggende behandling

 • Både styrkelse af muskler og korsetbehandling er i realiteten sekundær-profylaktiske tiltag

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

Idiopatisk skoliose

 • Barnet er almindeligvis rask og med en normal columna ved fødslen
 • I præpuberteten debuterer skoliosen, og den kan i puberteten progrediere op til 15 grader årligt, således at skoliosen ved vækstens ophør kan være op mod 100 grader
 • Progressionshastigheden aftager ved vækstens ophør
 • Risiko for progression hos udvokset person
  • Kurver hos den udvoksede patient på under 30 grader progredierer ikke
  • Kurver mellem 30° og 50° stiger i gennemsnit 10-15° i løbet af livet
  • Torakale kurver mellem 50° og 75° tiltager i gennemsnit med ca. én grad årligt
  • Lumbale kurver mellem 50° og 75° stiger med ca. en halv grad årligt

Komplikationer

 • En skoliose kan være kosmetisk skæmmende og kan disponere for mobning og lavt selvværd
 • Lungefunktionen afficeres først ved skoliosevinkel 100-120° i torakal-kolumna. Børn kan udvikle pulmonal hypertension og højresidig hjertesvigt

Prognose

 • Indikatorer på dårlig prognose:
  • Debut i lav alder (bortset fra den infantile skoliose hvor prognosen er god)
  • Drenge har dårligere prognose
  • Stor vinkel ved diagnose
  • Vinkel over 50°

Opfølgning

Plan

 • Ryglidelser hos børn progredierer ofte, og dette gælder specielt for skoliose
 • Det er specielt vigtigt at kontrollere børn hyppigere i perioder med hurtig vækst
 • Børn kontrolleres regelmæssigt på specialafdeling, indtil de er udvokset

Patientinformation

Hvad findes der af skriftlig patientinformation?

Animationer

Patientorganisationer

Kilder

Referencer

 1. Hresko MT, Idiopathic scoliosis in adolescents. N Engl J Med 2013;368: 834-841NEJM
 2. Yawn BP, Yawn RA, Hodge D, Kurland M, Shaughnessy WJ, Ilstrup D, Jacobsen SJ, A Population-Based Study of School Scoliosis Screening. JAMA 1999;282: 1427-1432JAMA
 3. Smith JS, Shaffrey CI, Berven S, et al, for the Spinal Deformity Study Group, Improvement of back pain with operative and nonoperative treatment in adults with scoliosis. Neurosurgery 2009;65: 86-94PubMed

Fagmedarbejdere

 • Flemming Skovby, overlæge, professor, dr.med., Sjællands Universitetshospital
 • Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.