Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Spondylolyse, spondylolistese

Sidst fagligt opdateret: 21.12.2013

Basisoplysninger

Definition

 • Spondylolyse
  • Hvirvelbuedefekt uden glidning af ryghvirvlen, oftest i niveau L5-S1
  • Er en ensidig eller tosidig defekt i pars interarticularis i en eller flere lumbalhvirvler
 • Spondylolistese
  • Glidning fremover (ventralt) af en ryghvirvel (corpus) i forhold til den underliggende hvirvel, oftest i niveau L5-S1 (85 %) 1
  • Kan ses så højt oppe som til L2

Forekomst

 • Spondylolyse/-listese
  • Optræder hos 3-7 % af befolkningen
 • Alder
  • Er et ungdomsfænomen 2
  • Gennemsnitsalder ved diagnosetidspunktet er ca. 15 år1
 • Køn
  • Ses oftere hos drenge, men kønsforskellen er ikke stor 3, 4, 5
 • Idrætsudøvere
  • Forekomsten af symptomatisk spondylolyse er højere blandt idrætsudøvere (8-40 %) 6
  • Udsatte idrætsgrene er kaste-idrætter, boldidræt som håndbold og fodbold, roning, svømning, dykning, brydning, vægtløftning, volleyball, tennis og ballet
 • Asymptomatisk
  • Hos over halvdelen er tilstanden asymptomatisk4
  • Det gælder også blandt idrætsudøvere

Ætiologi og patogenese

Spondylolyse

 • Årsagen synes at være en medfødt hvirvelbue-dysplasi, dvs. en smallere hvirvelbue, efterfulgt af træthedsbrud, men mange hypoteser foreligger3
  • Separate ossifikationscenter
  • Fraktur efter fødslen, fraktur ved traume
  • Træthedsbrud hvor mekanismen er gentagen fleksion og ekstension i kombination med rotation
  • Tryk mod artikulærprocessen i pars articularis
  • Svaghed i støttestrukturer (muskulatur)
  • Patologiske ændringer i pars articularis
  • Dysplasi i pars interarticularis
 • Mekaniske faktorer synes at være årsagen, eller det som udløser udviklingen af spondylolyse, særlig når der foreligger medfødte anomalier

Spondylolistese

 • Forskellige rapporter viser, at 30-80 % har en forskydning
 • Glidningen af ryghvirvlen forudgås enten af bilateral spondylolyse eller subluksation mellem bueleddene (degenerativ spondylolistese)
 • Graden af spondylolistese er ikke nødvendigvis associeret med graden af symptomer 7

Patogenese

 • Gentagne bevægelser med fleksion, ekstension, rotation og torsion, enten alene eller i kombination, synes at være vigtige for udviklingen4

Disponerende faktorer

 • Arv
  • Børn som har ældre søskende med columna-anomalier har øget risiko for tilsvarende sygdom (19-69 %)7
  • Der er højere hyppighed af spondylolistese blandt inuitter
 • Alder
  • Spondylolysen af den dysplastiske hvirvelbue sker oftest i 7-15 årsalder
  • Øget glidning ved spondylolistese ses i alderen 9-14 år
 • Vækst og vækstspurt (spondylolistese)
 • Udtalt lumballordose

ICPC-2

ICD-10

 • M43 Andre deformerende rygsygdomme
 • M430 Spondylolyse
 • M431 Spondylolistese
 • Q76 Medfødte misdannelser i rygsøjle og brystkasse
 • Q762 Medfødt spondylolistese
 • Q764 Anden medfødt misdannelse af rygsøjle uden samtidig skoliose

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Diagnosen stilles som regel ved en kombination af anamnese, klinisk undersøgelse samt røntgen af columna

Differentialdiagnoser

Medfødte tilstande

 • Ikke-strukturel skoliose
  • Anisomeli, medfødt
  • Kongenit hofteledsdysplasi/luksation
  • Bækkenrotation

Ervervede tilstande

 • Ligament- eller muskel-lidelser
  • Er den hyppigste årsag til rygsmerter hos børn
  • Myofascielle smerter
  • Sakroiliaka ledskade
 • Diskogene smertesyndromer og facetsyndrom
 • Prolaps af en intervertebralskive
  • Kan også optræde hos børn og unge
 • Diskitis
  • Optræder hos børn ned til 10 måneder og giver smerter som forværres ved bevægelse
 • Reumatiske tilstande/bindevævssygdomme
  • Led- og bløddelsaffektion af kolumna som del af en systemisk sygdom
 • Vertebral osteomyelitis
  • Giver smerter
 • Tumor cerebri og spinal tumor
  • Kan forårsage neuromuskulær skoliose, og spinal tumor kan give smerter lokalt i ryggen

Sygehistorie

 • Debut kan være akut eller gradvis og optræder gerne omkring vækstspurten
 • Trætheds- og stivhedsfølelse i lumbalcolumna
 • Symptomerne forværres ofte ved fysisk aktivitet, særlig ved hyperekstensionsøvelser, og aftager ved reduceret aktivitetsniveau
 • Smerter, men ikke hos alle
  • Ved spondylolistese kan tryk fra buerødder eller pseudartroser medføre tryk på nerverødderne, som kan præsentere sig som ischiaslignende gener
   • Følelsesløs i lår og læg
   • Neurologiske udfald er dog sjældne 8
  • Henførte smerter fra skelet- og bløddelsstrukturer

Kliniske fund

Undersøgelsen

 • Generel rygundersøgelse:
  • Inspektion
   • akser, anisomeli, atrofi, fodstilling
  • Aktiv og passiv bevægelighed
  • Neurologisk undersøgelse - oftest normal
  • Specifikke tests
  • Palpation af knogle- og bløddelsstrukturer

Specifikke tests

 • Stående, etbens hyperekstensionstest
  • Patienten står på et ben, flekterer modsatte sides hofte og knæ samtidig som lumbalcolumna hyperekstenderes
  • Ved øget smerte i lumbalkolumna regnes testen som positiv
 • Liggende etbens hyperekstensionstest
  • Patienten ligger på maven på en bænk på flekterede albuer, undersøgeren ekstenderer i patientens hofte med strakt knæ
  • Positiv test giver øget smerte i lumbalcolumna
  • Der kan være nedsat løft af strakt ben i rygleje
 • Testene er sensitive, men mindre specifikke
  • Ingen af disse test er specifikke for spondylolyse/ -listese, fordi positive test foreligger også ved midtstillede prolapser, dysfunktion i facetled eller låsning i facetled

Spondylolistese

 • Ved spondylolistese kan man se og palpere en fordybning ("step") mellem de involverede hvirvler
  • Typisk fund ved spondylolistese er desuden en langstrakt kompensatorisk lordose fra lumbalregionen op til torakalregionen

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Ingen laboratorieundersøgelser er af betydning for diagnosen

Andre undersøgelser

 • Rtg. columna, front, side og bilaterale skråbilleder ("hundebilleder")
  • På skråbillederne fremstår bueområdet som en "hund" ("scotty dog" på engelsk), ved spondylolyse og spondylolistese fremkommer "halsbånd på hunden"
  • Laterale fleksions- og ekstensionsbilleder kan tages for at bedre fremstillingen af spondylolistese og evt. instabilitet
  • En idrætsudøver med rygsmerter som forværres ved hyperekstension, og hvor røntgen er negativ, behøver yderligere billeddiagnostik
 • Knoglescintigrafi
  • Kan påvise øget aktivitet, som kan tyde på træthedsbrud i pars interarticularis som ikke ses på røntgen
 • Lumbal CT
  • Kan give supplerende information om facetleds-forandringer, spondylolistese, prolaps

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved mistanke om spondylolyse/spondylolistese (med eller uden røntgenfund) bør patienten henvises til ortopæd med erfaring i behandling af denne problematik

Behandling

Behandlingsmål

 • Smertelindring, smertefrihed
 • Standse progressionen af ryglidelsen for at undgå komplikationer

Generelt om behandlingen

 • Specialistbehandling
 • Behandlingsform
  • Er afhængig af symptomernes varighed, CT-fund, knoglescintigrafi-fund, kliniske fund og patientens alder
 • Symptomatisk spondylolyse
  • Behandles med aflastning med eller uden korset, optræning eller operation

Hvad kan patienten selv gøre?

 • Symptomatisk spondylolyse og spondylolistese
  • Skåne ryggen for store belastninger, men man skal finde en balance, hvor udøveren/den unge samtidig får trænet ryg- og mavemuskler

Behandling

1. Aflastning fra sportslig aktivitet og brug af bob-korset i et tidsrum efterfulgt af optræning

 • Aflastning
  • Patienten skal aflaste fra sportslig aktivitet i nogle måneder, samtidig med at patienten bruger et bob-korset tilpasset hos en bandagist 9
  • Behandlingsmetoden vælges oftest, når symptomvarighed er mindre end 3-6 måneder, patienten angiver tiltagende smerter ved specifikke test, radiologiske undersøgelser er positive, og patienten er yngre end 16-17 år 
  • Total aflastningstid afhænger af fund ved kontrollerne i forhold til kliniske test, CT-fund og scintigrafifund
 • Træningsprogram
  • Under aflastningsperioden lægges der sammen med fysioterapeut et træningsprogram med træning af stabiliserende muskulatur i mave og ryg sammen med udstrækning af hoftemuskulatur
  • Derefter følger man almindelige principper for optræning efter en skade i forhold til bl.a. ledbevægelighed, styrketræning, proprioceptiv træning, konditionstræning og idrætsspecifik træning
  • Undgå hyperekstensionsøvelser med dybe knæbøjninger

2. Aflastning fra sportslig aktivitet i et givet tidsrum efterfulgt af optræning

 • Pause i sportslig aktivitet
  • Patienten skal aflaste fra sportslig aktivitet som regel i 4-8 uger
  • Denne behandlingsform vælges oftest, når symptomvarighed er over 6 måneder, patienten angiver moderate smerter ved specifikke test, CT er positiv, scintigrafi er negativ, og patienten er ældre end 16-17 år
 • Revurder
  • Hvis patienten ikke er blevet smertefri efter aflastningsperioden, kan det være aktuelt med behandlingsalternativ
 • Træningsprogram
  • Under aflastningsperioden lægges der et træningsprogram som nævnt ovenfor

3. Operativ behandling af spondylolistese

 • Ved fortsat glidning, glidning over 50 % eller persisterende gener i form af smerter eller afværgereaktion
 • Patienter, som ikke bliver asymptomatiske med konservativ behandling med varighed 6-12 måneder, vurderes for kirurgi
 • Kirurgi synes at give bedst funktion og smertescore, når der foreligger spinalstenose 10

Forebyggende behandling

 • Stabiliserende træning af ryg- og mavemuskulatur

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Forløbet afhænger af anomalien

Komplikationer

 • Spondylose som udvikler sig til spondylolistese med fortsat glidning og/eller ischiasgener

Prognose

 • Spondylolyse
  • Tidlig behandling af spondylolyse kan ofte behandles vellykket med konservative tiltag
 • Spondylolistese
  • Prognosen er god hos de fleste. Tilstanden kan ofte håndteres uden operation
  • Kirurgisk korrektion giver som regel symptomlindring og heling hos ca. 75 %

Opfølgning

Plan

 • Børn
  • Ryglidelser hos børn progredierer ofte
  • Det er specielt vigtigt at kontrollere børn hyppigt i perioder med hurtig vækst
 • Stigende progression i belastning

Hvad bør man kontrollere

 • At der ikke er progression

Patientinformation

Hvad bør du informere patienten om

 • Hvilke øvelser patienten bør undgå, hvilke øvelser der bidrager til at bedre tilstanden

Hvad findes af skriftlig patientinformation

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Patel DR, Nelson TL: Sports injuries in adolescents. Med Clin North Am 2000 Jul; 84(4): 983-1007, viii.PubMed
 2. Arriaza BT: Spondylolysis in prehistoric human remains from Guam and its possible etiology. Am J Phys Anthropol 1997 Nov; 104(3): 393-7.PubMed
 3. Litao A, Munyak J. Lumbosacral spondylolysis. eMedicine, May 13 2002; www.emedicine.com.PubMed
 4. Soler T, Calderon C: The prevalence of spondylolysis in the Spanish elite athlete. Am J Sports Med 2000 Jan-Feb; 28(1): 57-62.PubMed
 5. Rossi F, Dragoni S: Lumbar spondylolysis: occurrence in competitive athletes. Updated achievements in a series of 390 cases. J Sports Med Phys Fitness 1990 Dec; 30(4): 450-2.PubMed
 6. Congeni J, McCulloch J, Swanson K: Lumbar spondylolysis. A study of natural progression in athletes. Am J Sports Med 1997 Mar-Apr; 25(2): 248-53.PubMed
 7. Shiple BJ. Lumbosacral spondylolisthesis. eMedicine, May 2, 2002; www.emedicine.com.PubMed
 8. Weiker GG: Evaluation and treatment of common spine and trunk problems. Clin Sports Med 1989 Jul; 8(3): 399-417.PubMed
 9. Dutton JA, Hughes SP, Peters AM: SPECT in the management of patients with back pain and spondylolysis. Clin Nucl Med 2000 Feb; 25(2): 93-6.PubMed
 10. Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD et al. Surgical versus nonsurgical treatment for lumbar degenerative spondylolisthesis. N Engl J Med 2007; 356: 2257-70.NEJM

Fagmedarbejdere

 • Flemming Skovby, overlæge, professor, dr.med., Sjællands Universitetshospital
 • Klaus Hindsø, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk klinik, Rigshospitalet
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?