Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Aldosteron

Sidst fagligt opdateret: 31.07.2014

Definition

 • P-Aldosteron anvendes ved mistanke om  hyperaldosteronisme. Da hypertension kan skyldes forstyrrelser i renin-angiotensin-aldosteron systemet, kan det være relevant at undersøge aldosteron ved hypertension og samtidig hypokaliæmi
 • Koncentrationsmåling af aldosteron i serum, målt i pmol/L

Baggrund 1, 2

 • Relaterede analyser: P-Renin, P-kalium, U-Kalium, P-Natrium, U-Natrium, dU-Aldosteron, pH
 • Aldosteron er et mineralokortikoid (steroidhormon), som dannes i binyrebarkens zona glomerulosa
 • Sekretionen af aldosteron stimuleres af angiotensin II, høj plasmakoncentration af kalium og lavt plasmavolumen. Corticotropin (ACTH) har en generel trofisk virkning på binyrebarken og således også en indirekte fremmende virkning på aldosteronsekretionen
 • Sekretionen af aldosteron hæmmes af lav plasmakoncentration af kalium
 • Aldosteron indgår i renin-angiotensin-aldosteron systemet (klik på tegningen for at se den i stor størrelsealdosteronzoom
  • Renin spalter angiotensinogen til angiotensin I, som i bl.a. lungerne omdannes til angiotensin II katalyseret af angiotensin converting enzyme (ACE). Angiotensin II virker dels vasokonstriktorisk dels stimulerende på sekretionen af aldosteron
  • Renin-angiotensin-aldosteron systemet vil være aktiveret ved saltmangel, lavt blodtryk og høj sympatikusaktivitet
 • Aldosteron virker ved at øge natriumreabsorptionen i den kortikale del af samlerørene og øge udskillelsen af kalium og H+
 • Både renin-angiotensin-aldosteron systemet og det sympatiske nervesystem har betydning for reguleringen af
  • Blodtryk
  • Vand- og saltbalancen
  • Kaliumbalancen
 • Forstyrrelser i renin-angiotensin-aldosteron systemet er ansvarlig for mellem ½ og 1 % af de hypertensionstilfælde, der ses i almen praksis
 • Aldosteron nedbrydes i leveren, og metabolitter og konjugeret aldosteron udskilles i urinen

Referenceintervaller

P-Aldosteron

 • 1 times forudgående hvile - hvilende:
  • >15 år: 38 – 490 pmol/L
 • Ingen forudgående hvile - ikke-hvilende:
  • >15 år: 98 -890 pmol/L
 • Højere værdier hos nyfødte – falder i løbet af første leveår til værdier under voksenniveau. Når voksenniveau omkring 15-års alderen
 • Gravide har et niveau, som er dobbelt eller tredobbelt af ikke-gravide
 • Referenceintervallet er afhængigt af analyseudstyr/analysemetode

Indikationer1, 3

 • Udredning af behandlingsresistent hypertension med samtidig hypokaliæmi (<3,4 mmol/L)
 • Differentiering mellem primær og sekundær hyperaldostenorisme
 • Mistanke om binyrebarksygdom
 • Elektrolytforstyrrelser

Prøvetagning

 • Veneblodprøve
  • Serum – rør uden antikoagulans - rød prop med eller uden gel
 • Prøvetagning om morgenen efterfulgt af prøvetagning sidst på formiddagen (oppegående) kan bruges til at skelne mellem binyrebarkadenom og binyrebarkhyperplasi
 • Der ses døgnvariation
 • Lægemidler som nedsætter plasmavolumen fx diuretika, laksantia, ACE-hæmmere og NSAID præparater øger niveauet af aldosteron – hvis muligt anbefales seponering 14 dage før prøvetagning. For β-blokkere og spironolacton dog 4 uger
 • Lakrids skal undgås de sidste 3 – 4 uger
 • Hypokaliæmi pga. diuretika substitueres før blodprøvetagning

Fortolkning1,3

Høje værdier af P-Aldosteron

 • Primær hyperaldosteronisme adenom/hyperplasi
  • Lavt P-Renin
  • Lavt P-Kalium
  • Højt U-Kalium (>30 mmol/L)
  • Væskeretension
  • Højt pH (baseose)
 • Primær hyperaldosteronisme – adenom (Conns syndrom)
  • Ingen forskel i P-Aldosteron på blodprøve taget hvilende og ikke-hvilende
 • Primær hyperaldosteronisme – hyperplasi
  • Betydelig stigning i P-Aldosteron på blodprøve taget ikke-hvilende i forhold til hvilende
 • Hyperkaliæmi kan medføre højt P-Aldosteron
 • Sekundær hyperaldosteronisme
  • Renininduceret hyperaldosteronisme
   • Nyrearteriestenose
   • Hjerteinsufficiens, nefrose, levercirrose
   • Reninproducerende tumor
   • Bartters syndrom
   • Højt P-Renin + lavt P-Kalium + højt U-Kalium (>30 mmol/L)

Lave værdier af P-Aldosteron

Samtidig lavt P-Cortison

 • Addisons sygdom
 • Adrenogenitalt syndrom

Samtidigt normalt P-Cortisol

 • Lavt reninniveau
  • Nyresygdom
 • Højt renin-niveau kompensatorisk
  • Atrofi af zona glomerulosa
 • Nedsat syntese af aldosteron
  • Langvarig heparinbehandling
 • Ved hypoaldosteronisme ses
  • Højt P-Kalium (5,5 – 6,5 mmol/L)
  • Lavt P-Natrium
  • Lavt pH (acidose)
 • Hypokaliæmi kan medføre lavt P-Aldosteron
 • Pseudohyperaldosteronisme (P-Aldosteron lavt)
  • Stort indtag af lakrids (mineralokortikoid virkning)
   • Hypertension
   • Hypokaliæmi
 • Diabetes mellitus

Opfølgning på unormale resultater

 • P-Aldosteron bør altid analyseres samtidig med P-Renin og væsketal i plasma og blod. Undersøgelserne kan suppleres med bestemmelse af aldosteron i døgnurin samt stimulations- og suppressionstest

Fejlkilder

 • Aldosteron øges af:
  • Diuretika, spironolacton, hydralazin, klonidin, amilorin, chlortalidon, østrogener, laksantia, metoklopramid og kalium
 • Aldosteron sænkes af:
  • Heparin, metyldopa, β-blokkere, calciumantagonister, ACE- hæmmere, glukokortikoider, aminoglutetimid og indometacin
 • Lave værdier af aldosteron ses ved højt saltindtag

Illustration

Kilder

Referencer

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010PubMed
 2. Nilsson-Ehle P (red.) . Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012PubMed
 3. Giacchetti G et al. Analysis of screening and confirmatory tests in the diagnosis of primary aldosteronism: need for a standardized protocol. J Hypertens 2006;24: 237-45PubMed

Fagmedarbejdere

 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.