Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Aldosteron

Tip en ven

Sidst fagligt opdateret: 29.03.2011

Definition

 • Koncentrationsmåling af aldosteron i serum, målt i pmol/L
 • Relaterede analyser: P-Renin, P-kalium, U-Kalium, P-Natrium, U-Natrium, dU-Aldosteron, pH
 • Aldosteron er et mineralokortikoid (steroidhormon), som dannes i binyrebarkens zona glomerulosa
 • Sekretionen af aldosteron stimuleres af angiotensin II, høj plasmakoncentration af kalium og lavt plasmavolumen. Corticotropin (ACTH) har en generel trofisk virkning på binyrebarken og således også en indirekte fremmende virkning på aldosteronsekretionen
 • Sekretionen af aldosteron hæmmes af lav plasmakoncentration af kalium
 • Aldosteron indgår i renin-angiotensin-aldosteron systemet aldosteronzoom
  • Renin spalter angiotensinogen til angiotensin I, som i bl.a. lungerne omdannes til angiotensin II katalyseret af angiotensin converting enzyme (ACE). Angiotensin II virker dels vasokonstriktorisk dels stimulerende på sekretionen af aldosteron
  • Renin-angiotensin-aldosteron systemet vil være aktiveret ved saltmangel, lavt blodtryk og høj sympatikusaktivitet
 • Aldosteron virker ved at øge natriumreabsorptionen i den kortikale del af samlerørene og øge udskillelsen af kalium og H+
 • Både renin-angiotensin-aldosteron systemet og det sympatiske nervesystem har betydning for reguleringen af
  • Blodtryk
  • Vand- og saltbalancen
  • Kaliumbalancen
 • Forstyrrelser i renin-angiotensin-aldosteron systemet er ansvarlig for mellem ½ og 1% af de hypertensionstilfælde, der ses i almen praksis
 • Aldosteron nedbrydes i leveren, og metabolitter og konjugeret aldosteron udskilles i urinen

Referenceintervaller

P-Aldosteron

 • 1 times forudgående hvile - hvilende:
  • >15 år: 38 – 490 pmol/L
 • Ingen forudgående hvile - ikke-hvilende:
  • >15 år: 98 -890 pmol/L
 • Højere værdier hos nyfødte – falder i løbet af første leveår til værdier under voksenniveau. Når voksenniveau omkring 15-års alderen
 • Gravide har et niveau, som er dobbelt eller tredobbelt af ikke-gravide
 • Referenceintervallet er afhængigt af analyseudstyr/analysemetode

Indikationer

 • Udredning af behandlingsresistent hypertension med samtidig hypokaliæmi (<3,4 mmol/L)
 • Differentiering mellem primær og sekundær hyperaldostenorisme
 • Mistanke om binyrebarksygdom
 • Elektrolytforstyrrelser

Prøvetagning

 • Veneblodprøve
  • Serum – rør uden antikoagulans - rød prop med eller uden gel
 • Prøvetagning om morgenen efterfulgt af prøvetagning sidst på formiddagen (oppegående) kan bruges til at skelne mellem binyrebarkadenom og binyrebarkhyperplasi
 • Der ses døgnvariation
 • Lægemidler som nedsætter plasmavolumen fx diuretika, laksantia, ACE-hæmmere og NSAID præparater øger niveauet af aldosteron – hvis muligt anbefales seponering 14 dage før prøvetagning. For β-blokkere og spironolacton dog 4 uger
 • Lakrids skal undgås de sidste 3 – 4 uger
 • Hypokaliæmi pga. diuretika substitueres før blodprøvetagning

Fortolkning

Høje værdier af P-Aldosteron

 • Primær hyperaldosteronisme adenom/hyperplasi
  • Lavt P-Renin
  • Lavt P-Kalium
  • Højt U-Kalium (>30 mmol/L)
  • Væskeretension
  • Højt pH (baseose)
 • Primær hyperaldosteronisme – adenom (Conns syndrom)
  • Ingen forskel i P-Aldosteron på blodprøve taget hvilende og ikke-hvilende
 • Primær hyperaldosteronisme – hyperplasi
  • Betydelig stigning i P-Aldosteron på blodprøve taget ikke-hvilende i forhold til hvilende
 • Hyperkaliæmi kan medføre højt P-Aldosteron
 • Sekundær hyperaldosteronisme
  • Renininduceret hyperaldosteronisme
   • Nyrearteriestenose
   • Hjerteinsufficiens, nefrose, levercirrose
   • Reninproducerende tumor
   • Bartters syndrom
   • Højt P-Renin + lavt P-Kalium + højt U-Kalium (>30 mmol/L)

Lave værdier af P-Aldosteron

Samtidig lavt P-Cortison

 • Addisons sygdom
 • Adrenogenitalt syndrom

Samtidigt normalt P-Cortisol

 • Lavt reninniveau
  • Nyresygdom
 • Højt renin-niveau kompensatorisk
  • Atrofi af zona glomerulosa
 • Nedsat syntese af aldosteron
  • Langvarig heparinbehandling
 • Ved hypoaldosteronisme ses
  • Højt P-Kalium (5,5 – 6,5 mmol/L)
  • Lavt P-Natrium
  • Lavt pH (acidose)
 • Hypokaliæmi kan medføre lavt P-Aldosteron
 • Pseudohyperaldosteronisme (P-Aldosteron lavt)
  • Stort indtag af lakrids (mineralokortikoid virkning)
   • Hypertension
   • Hypokaliæmi
 • Diabetes mellitus

Opfølgning på unormale resultater

 • P-Aldosteron bør altid analyseres samtidig med P-Renin og væsketal i plasma og blod. Undersøgelserne kan suppleres med bestemmelse af aldosteron i døgnurin samt stimulations- og suppressionstest

Fejlkilder

 • Aldosteron øges af:
  • Diuretika, spironolacton, hydralazin, klonidin, amilorin, chlortalidon, østrogener, laksantia, metoklopramid og kalium
 • Aldosteron sænkes af:
  • Heparin, metyldopa, β-blokkere, calciumantagonister, ACE- hæmmere, glukokortikoider, aminoglutetimid og indometacin
 • Lave værdier af aldosteron ses ved højt saltindtag

Illustration

Kilder

Referencer

 • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
 • Biskop ML, Düben-Engel Kirk JL, Fody EP: Klinisk kemi principper, procedurer, korrelation. Philadelphia, Lippincott, 1996
 • Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg., Lund: Studentlitteratur, 2003
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010
 • Stakkestad JA, Åsberg A: Brugervejledning til Klinisk Kjemi. Haugesund, Akademisk lærebog Publishing Co, 1996

Fagmedarbejdere

 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, klinikchef, Århus Universitetspraksis og ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege, professor i allmennmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
Link til Patienthåndbogen