Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Homocystein

Sidst fagligt opdateret: 26.02.2014

Definition

 • Måling af homocystein er primært relevant ved mistanke om medfødt homocysteinuri. Ved afklaring af B-12 mangel er methylmalonat mere specifik 1. Homocystein betragtes ikke længere som risikofaktor for hjertekarsygdom 2
 • Koncentrationen af homocystein i plasma, målt i mikromol per liter (µmol/L)
 • Synonymer: Hcy; Total homocystein; tHcy; P-Homocystein

Metabolisme

 • Homocystein er en svolvholdig aminosyre (2-amino-4-sulfanylbutansyre; se formlen hér) som dannes fra methionin.
 • Methionin er en essentiel aminosyre, dvs. en aminosyre vi ikke selv kan producere, men skal have tilført i proteiner med kosten
 • Konverteringen af methionin til homocystein, og tilbagedannelsen af homocystein til methionin, indgår i en vigtig cyklus med metylering af proteiner, lipider, kulhydrater, DNA etc.
 • Som det ses af diagrammet nedenfor, er metabolismen af homocystein også tæt sammenkoblet med omsætningen af folat, og er afhængig af B-vitaminer og mange enzymer

Homocysteins metabolisme

Homocysteins metabolismezoom

(Klik på diagrammet for at se det i stort format. Diagram udarbejdet af fagredaktør Ulrik Gerdes)

 • Homocysteins metabolisme er kompleks, men hér er nogle nøgleinformationer til brug i klinisk praksis -
  • Der findes nogle sjældne, dysfunktionelle mutationer i genet for enzymet cystathionin beta-syntetase (CBS), som medfører meget forhøjet homocystein og udskillelse af store mængder homocystein i urinen (homocysteinuri)
  • Der findes flere almindelige genomiske varianter af enzymet metylen-tetrahydrofolat reduktase (MTHFR) som er associerede med forskelle i P-Homocystein, men den kliniske betydning er meget beskeden 3
   • Omkring 10 % af den danske befolkning er f.eks. homocygote for c.677 C>T varianten og har i gennemsnit et 25 % højere niveau af P-Homocystein end andre
  • Vitamin B12-mangel øger P-Homocystein, fordi enzymet methionin syntetase (MS) er hæmmet uden vitaminet
  • Folatmangel øger P-Homocystein, fordi omdannelsen til methionin via MS bliver hæmmet, hvis omsætningen af folat er nedsat, dvs. når den lilla cyklus i figuren ovenfor kører for langsomt
  • Mangel på vitamin B2 (riboflavin) og/eller vitamin B6 (pyridoxin, pyridoxamin og pyridoxal) øger P-Homocystein, fordi CBS og andre enzymer er hæmmede uden disse

Generelt om interindividuelle forskelle i plasmakoncentrationen

 • Fraset distinkte kliniske sygdomstilstande (se nedenfor), kan variationer i P-Homocystein være et resultat af en lang række almindelige forhold og faktorer 4
  • Genetisk variation, og hér især en almindelig polymorfi i genet for MTHFR
  • Køn og alder: Mænd har højere værdier end kvinder, og homocystein stiger med alderen
  • Kropsvægt: Overvægtige har højere værdier
  • Muskelmasse: Muskuløse personer har (lidt) højere værdier
  • Levevaner
   • Øger: Rygning, et højt kaffeforbrug og/eller et højt alkoholforbrug
   • Nedsætter: Fysisk aktivitet (sport) nedsætter og/eller en kost med mange grøntsager og meget frugt nedsætter
  • Vitaminpiller med B-vitaminer: Nedsætter
  • P-piller og østrogen: Nedsætter

Om homocystein som risikofaktor for hjertekarsygdom

 • Patienter med homocysteinuri har en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdom og behandling af svært forhøjet plasma-homocystein hos patienter med
  sjældne, arvelige stofskiftesygdomme nedsætter deres risiko for blodpropper i arterier og vener 5
 • Der har derfor været udført en lang række interventionsstudier med især folinsyre, som hos de fleste mennesker kan sænke homocystein betydeligt. Resultaterne af disse studier har, samlet set, været negative. Det vil sige, at der ikke har kunnet ses nogen reduktion i risikoen for hjertekarsygdom ved at sænke P-Homocystein, og i øvrigt heller ikke i risikoen for cancer eller død ved lettere til moderat P-Homocystein forhøjelser 6, 7, 8 

Referenceintervaller og grænseværdier

 • Der kan findes betydelige forskelle i referenceintervallerne fra laboratorium til laboratorium, herunder også i afgrænsninger af køns- og aldersspecifikke intervaller
 • Det skyldes især forskelle i de anvendte referencepopulationer, men kan også skyldes forskelle i de anvendte målemetoder
  • De øvre grænser ligger ofte ret lavt i forhold til fordelingerne i en almindelig befolkning, dvs. at man finder mange "forhøjede værdier", hvis analysen anvendes på vide indikationer
 • Grænseværdierne er pragmatisk definerede kategorier4

Referenceintervaller (fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet)

 • Alder fra 20 til 50 år: 6 -10 µmol/L
 • Alder over 50 år: 8 - 14 µmol/L
 • Modifikationer (forskellige kilder)4
  • Blandt midaldrende har mænd i gennemsnit 2 -3 µmol/L højere værdier end kvinder
  • Værdier op til 20 µmol/L er almindeligt hos gamle
  • Børn og unge har typisk lavere værdier end voksne, f.eks. 5 - 8 µmol/L
  • Gravide har let stigende værdier frem til fødslen (5 - 13 µmol/L), og højere værdier umiddelbart efter fødslen (6 - 21 µmol/L) 9

Grænseværdier

 • Normalt: 5-15 µmol/L
 • Let forhøjet: 15-30 µmol/L
 • Moderat forhøjet: 30-100 µmol/L
 • Meget forhøjet: Over 100 µmol/L

Indikationer

 • Mistanke om hyperhomocysteinuri, herunder undersøgelse af familiemedlemmer til patienter med sygdommen

Prøvetagning

Patientforberedelse

 • Som regel ingen
  • Patienten bør dog undgå at spise proteinholdige måltider dagen før prøvetagningen, da det øger P-Homocystein

Procedure

 • Veneblodprøve i et rør med EDTA
 • Prøven skal centrifugeres og plasma afpipetteres indenfor 30-60 minutter, da homocystein ellers lækker fra erytrocytterne og giver højere plasmakoncentrationer
 • Plasma er holdbart 1-2 døgn ved stuetemperatur og 1-2 uger ved 4oC

Fortolkning

Forhøjede værdier

 • Meget forhøjede værdier, typisk over 200 µmol/L, ses ved homocystinuri, dvs. homozygoti for en mutation i genet for cystationin beta-syntase (CBS)
 • Moderat til meget forhøjede værdier ses ved vitamin B12 mangel og/eller folatmangel, især i længerevarende forløb med udvikling af megaloblastær anæmi
 • Nedsat glomerulær filtrationshastighed ( GFR) og især manifest nyreinsufficiens medfører let til moderat forhøjede værdier
 • Hypothyreose er associeret med let til moderat forhøjede værdier
 • Sygdomme med øget celleomsætning medfører ofte forhøjede værdier, f.eks. cancer (især leukæmier), psoriasis og inflammatoriske tarmsygdomme
 • Levercirrose og kronisk leversvigt kan medføre forhøjede værdier
 • Behandling med methotrexat, antiepileptika, metformin, teofyllin, L-dopa, og ciclosporin kan give forhøjede værdier

Lave værdier (påfaldende)

Patientinformation

Kilder

Referencer

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 2. Lühmann et al. Wie ist der derzeitige Stellenwert der Homozysteinbestimmung im Blut als Risikofaktor für die koronare Herzkrankheit (KHK)? GMS Health Technology Assessment 2007, Vol. 3, ISSN 1861-8863
 3. Wald DS, Morris JK, Wald NJ, Reconciling the evidence on serum homocysteine and ischaemic heart disease: a meta-analysis. PLoS One 2011;6(2): e16473PubMed
 4. Bolander-Gouaille C. Focus on homocysteine. Paris: Springer-Verlag France; 2000
 5. Homocystein og hjerte-kar-sygdomme. En rapport fra Ernæringsrådet af Flemming Skovby, Jørn Dyerberg,Ebba Nexø, Merete Osler, Karsten Rasmussen og Steen Stender. 2001
 6. Clarke R, Halsey J, Lewington S, Lonn E, Armitage J, Manson JE, et al, Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: Meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch Intern Med 2010 Oct 11;170(18): 1622-1631PubMed
 7. Prof Stein Emil Vollset et al. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50 000 individuals. Lancet Volume 381, Issue 9871, 23–29 March 2013, Pages 1029–1036
 8. Robert Clarke et al. Homocysteine and vascular disease: review of published results of the homocysteine-lowering trials. Homocysteine And J. Inherited Metabolic Disease 2011, Volume 34, pp 83-91
 9. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al, Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010;48(2): 237-48PubMed

Fagmedarbejdere

 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.