Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Thyroideahormoner

Sidst fagligt opdateret: 03.09.2014

Definition

 • Bestemmelse af thyroideahormoner er indiceret ved mistanke om og kontrol af thyroideasygdom 1, 2, 3
 • Primært bruges bestemmelse af thyrotropin (TSH), frit thyroxin (F-T4) og frit triiodthyronin (F-T3) i plasma målt i pmol/L 
  • Thyrotropin (TSH) – se denne analyse
  • Thyroxin (3,5,3´,5´- tetraiodtyronin)
   • T4 frit; T4 total (TT4); Thyroxinbindingskapacitet (T4 uptake); Frit T4 index
  • Triiodthyronin (3,5,3’- triiodtyronin)
   • T3 frit; T3 total (TT3); Triiodthyronin-reaktion også kaldet T3-reaktion eller T3-uptake
  • Triiodthyronin (3,3´,5’ - triiodtyronin)
   • Reverse T3 (rT3)
  • Thyroglobulin (Tg)
  • Thyroxin-bindende globulin (TBG)
 • T4 dannes kun i gld. thyroidea ved, at TSH binder sig til en TSH-receptor på follikelcellernes basale membran og stimulerer alle trin i hormondannelsen
  • Hormonsyntese med inkorporering af jod i thyroglobulin katalyseret af thyroperoxidase
   • Ved autoimmune sygdomme kan der dannes antistoffer mod thyroperoxidase (anti TPO)
   • Antithyroid behandling hæmmer thyroperoxidasen
  • Celleproliferation
  • Sekretion – proteolyse af thyroglobulin med frigørelse af thyroideahormoner til blodbanen
  • Thyroideahormonerne ligger oplagret i kirtlens kolloid i form af thyroglobulin
  • Antistoffer, som binder sig til TSH receptoren (TRAb), kan være såvel blokerende som stimulerende
 • T3 dannes på samme måde som T4, men størstedelen dannes i de perifere væv ved 5´-dejodering af T4. Det tillader en ændring i produktionen af T3, som er uafhængig af forandringer i thyroideafunktionen
  • Der findes 3 forskellige enzymer, som dejoderer T4
   • Et aktiv i nyre og lever hæmmes ved hypotyreose og antithyroid behandling
   • Et aktiv i CNS og placenta aktiveres ved hypothyreose og hæmmes ikke af antithyroid behandling
   • En tredje type ændrer T4 til den biologisk inaktive reverse T3
 • T3 er fire gange så biologisk aktiv som T4
 • I plasma findes thyroideahormonerne proteinbundet og i en fri form
  • T4 frit: 0,03 %
  • T3 frit: 0,3 %
  • Kun de frie hormoner er biologisk aktive
 • T4 og T3 i plasma er primært bundet til thyroxinbindende globulin (TBG). Måling af total T4 og total T3 vil blive påvirket af varierende niveauer af TBG
  • Måling af T4 uptake og T3-reaktion og beregning af T4 index kompenserer delvist for ændringer i proteinniveauet
  • Ved T4 uptake analysen måles de frie bindingspladser på Thyroxinbindende globulin (TBG), præalbumin og albumin. Svaret afgives som en relativ værdi i forhold til det normale antal bindingspladser
  • Ved T3-reaktion analysen bestemmes den fraktion af en tilsat mængde T3, som ikke bindes til protein (overvejende thyroxinbindende globulin) i prøven. Værdien divideres med en middelværdi bestemt på raske individer (p t 0,34), således at der fås en relativ værdi - som altså er høj når frit TBG er lav, og vice versa
 • Ved euthyroid sick syndrome er der nedsat omdannelse af T4 til T3 og nedsat clearance af reverse T3, nedsat TBG og nedsat hormonbinding til TBG

Referenceintervaller

Der kan være metodeforskelle.

T4 frit

 • 0 – 6 dage: 11,0 – 32,0 pmol/L
 • 6 dage – 1 år: 12,0 – 27,0 pmol/L
 • 1 – 6 år: 12,0 – 23,0 pmol/L
 • 6 – 11 år: 13,0 – 22,0 pmol/L
 • 11 – 20 år: 13,0 – 21,0 pmol/l
 • >20 år: 12,0 – 21,0 pmol/L

Gravide

 • 1. trimester: 12,0 – 21,0 pmol/L
 • 2. trimester: 10,0 – 17,0 pmol/L
 • 3. trimester: 8,0 – 16,0 pmol/L

T4 total

 • 1 mdr. – 6 år: 68 – 200 nmol/L
 • 6 år – 18 år: 68 – 185 nmol/L
 • >18 år: 60 – 140 nmol/L

T4-uptake

 • 0,80 – 1,30

T3 frit

 • 0 – 6 dage: 2,7 – 10,0 pmol/L
 • 6 dage – 3 mdr.: 3,0 – 9,3 pmol/L
 • 3 mdr. – 1 år: 3,3 – 9,0 pmol/L
 • 1 – 6 år: 3,7 – 8,5 pmol/L
 • 6 – 11 år: 3,9 – 8,0 pmol/l
 • 11 – 20 år: 3,9 – 7,7 pmol/L
 • >20 år: 3,9 – 6,8 pmol/L

Gravide

 • 1. trimester: 3,8 – 6,0 pmol/L
 • 2. trimester: 3,2 – 5,5 pmol/L
 • 3. trimester: 3,1 – 5,0 pmol/L

T3 total

 • 1 mdr. – 6 år: 1,25 – 4,0 nmol/L
 • 6 år – 18 år: 1,30 – 3,4 nmol/L
 • >18 år: 1,10 – 2,50 nmol/L

T3-reaktion

 • >18 år 0,75 - 1,25 arb.enh./L

Thyroxin-bindende globulin

 • 233 - 490 nmol/L

Hos gravide og ved brug af p-piller ses højere værdier

Thyroglobulin

 • >18 år: < 60µg/L

Indikationer

Thyroideahormoner

 • P-TSH er førstehåndsanalysen ved mistanke om thyroideasygdom, både hypothyreose og hyperthyreose. Ud fra algoritmen anført under TSH analysen undersøges thyroideahormonerne
 • Behandlingskontrol af  hypothyreose og  hyperthyreose
 • Særlig opmærksomhed ved gravide med mistanke om thyreoideasygdom eller manifest behandlingskrævende thyroideasygdom
  • Svær hyperemesis, særligt ved gemelli, bør thyroideafunktionen kontrolleres
 • Undersøgelse af navlesnorsblod, hvis der er tvivl om diagnosen føtal hyperthyreose
 • Særlig opmærksomhed ved mistanke om post partum thyreoiditis
 • Reverse T3 kan være indiceret ved euthyroid sick syndrome

Thyroxin-bindende globulin (TBG)

 • Analysen anvendes først og fremmest til udredning af patienter, hvor TSH, Total T3 og Total T4 ikke "passer sammen"

Thyroglobulin

 • Kontrol af thyroideacancer i forbindelse med thyroglobulin antistoffer (anti-Tg)

Prøvetagning

 • Veneblodprøve
  • Heparinplasma - rør med heparin som antikoagulans - grøn prop med eller uden gel
  • Serum – rør uden antikoagulans - rød prop med eller uden gel
 • Kan udføres døgnet rundt

Fortolkning

T4

 • Forhøjede værdier ses ved hyperthyreose og hos euthyroide ved høj bindingskapacitet i plasma (høj T4 uptake)
 • Lave værdier ses ved hypothyreose og hos euthyroide ved lav bindingskapacitet i plasma. Hos svært medtagne patienter kan man finde nedsat P-TT4, selvom patienten er euthyroid
 • Langvarig underernæring som ved anoreksia kan give lave værdier
 • Hvis der forekommer diskrepans mellem det kliniske indtryk og de biokemiske fund, foreslås supplerende bestemmelser af P-Triiodthyronin-reaktion eller frit T3 og frit T4. De 2 sidstnævnte anvendes primært, når det er muligt.

T3

 • Forhøjede værdier ses ved hypertyreose
 • I sjældne tilfælde ses hyperthyreose, som skyldes en selektiv overproduktion af TT3, og hvor TT4 er normal. Hos euthyroide kan forhøjede værdier ses ved høj bindingskapacitet i plasma (thyroxinbindende globulin, TBG; se dette), f.eks. ved østrogen-behandling, under graviditet og ved genetisk betinget højt TBG
 • Lave værdier ses ved hypotyreose og hos euthyroide ved lav bindingskapacitet i plasma
 • En særlig sensitiv parameter for hypotyreose. Hos svært medtagne patienter kan man finde nedsat TT3, fordi thyroxin ikke omdannes med normal hastighed i perifere væv. I sådanne tilfælde kan ses øget P-Triiodthyronin-reverse
 • Hvis der forekommer diskrepans mellem det kliniske indtryk og de biokemiske fund, foreslås supplerende bestemmelser af P-Triiodthyronin-reaktion eller frit T3 og frit T4. De 2 sidstnævnte anvendes primært, når det er muligt.

T4-uptake

 • Værdier over referenceområdet tyder på forøget T4 bindingskapacitet, enten som følge af forhøjet bindingsprotein (f.eks. ved graviditet eller brug af p-piller) eller som følge af hypothyroidisme (lav T4)
 • Værdier under referenceområdet tyder på nedsat T4 bindingskapacitet, enten som følge af reduceret bindingsprotein eller som følge af hyperthyroidisme (høj T4)
 • Testen er ikke relevant ved primær bestemmelse af fri T4 

T3-reaktion

 • Forhøjede værdier ses ved hypertyreose og hos euthyroide ved tilstande med nedsat thyroxinbindende globulin (TBG; se dette)
 • Lave værdier ses ved hypotyreose og hos euthyroide ved tilstande med forhøjet TBG
 • Testen er ikke relevant ved primær bestemmelse af fri Tog fri T3  

Euthyroid sick syndrome

 • Dysregulering af feedback-mekanismen, hvor abnorme T4 og eller T3 niveauer ikke er ledsaget af dysfunktionel gld. thyroidea
  • Ses ved langvarig faste og svær kritisk sygdom
  • TT3 nedsat, frit T3 normalt normalt til lavt, TT4 nedsat, frit T4 normalt til lavt, TSH normalt til lavt. Reverse T3 højt, TBG lavt og ændret binding til TBG

Thyroglobulin

 • Forhøjede værdier ses ved papillær eller follikulær thyroideacancer, især hvis der er lunge- eller knoglemetastaser. Man kan også se forhøjede værdier ved thyreotoksikose, thyreoditis, solitært adenom og atoksisk struma, samt efter biopsering, kirurgi og radioterapi
 • Lave eller udetekterbare værdier hos hyperthyreoide patienter giver mistanke om thyrotoksicosis factitia. Fravær af thyroglobulin i serum hos nyfødte kan tyde på medfødt atyreose
 • Analysen er velegnet til kontrol for recidiv efter total thyroidektomi for cancer. Efter thyroidektomi skal værdien være under 5 µg/l. Hvis der kun er udført en partiel thyroidektomi, kan kontrol baseres på en sammenligning med målte værdier før operationen. Målingens validitet er afhængig af, at patienten ikke har antistoffer mod Thyroglobulin. Se også P-Thyroglobulin-antistof

Thyroxinbindende globulin (TBG)

 • Forhøjede værdier forekommer som en medfødt tilstand, men ses ellers hos gravide, ved indtagelse af østrogener, ved akut og kronisk aktiv hepatitis og ved primær biliær cirrose
 • Lave værdier (eventuelt helt mangel på proteinet) forekommer som en medfødt tilstand, men ses ellers ved indtagelse af androgener og kortikosteroider, samt ved levercirrose

Fejlkilder

Analytisk interferens pga. antistoffer

 • Thyreoideahormonantistof
  • Thyroperoxidase antistof (anti-TPO)
  • TSH-receptor antistof (TRAb)
   • Stimulerende og blokerende
 • Tilstedeværelse af heterofile antistoffer
  • Falsk høje eller falsk lave værdier
  • Individuelle antistoffer som krydsreagerer med animalske antistoffer i analysetesten (interferens)
   • Kan påvises ved at gentage analysen med anden metode
 • Rheumafaktor

Unormale proteinbindinger

 • Øget østrogen
 • Hepatitis, billiær cirrose, akut intermitterende porfyri
 • Euthyroid sick syndrome
 • Nefrotisk syndrom

Medikamentel

 • Korticosteroid, salicylat, diazepam, phenytoin, furosemid

Thyroglobulin

 • Ved ekstrem høje værdier kan man få falsk lave værdier pga. Hook effekt (overskud af antigen i forhold til antistof ved ELISA)
 • Anti-Tg i patientens plasma
 • Analysen må ikke forveksles med P-Thyroxin-bindende protein (TBG)

Kilder

Referencer

 1. Nilsson-Ehle P (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 3. Laurberg PSchaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk Kompendium. 18. udg. Laurberg P. Glandula thyroideas sygdomme. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2013

Fagmedarbejdere

 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.