Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Trombocytter

Sidst fagligt opdateret: 24.02.2016

Definition

 • Indikationer er blødningstilstande, udredning af forstyrrelser i hæmostase og koagulation eller mistanke om knoglemarvspåvirkning (hæmatologisk sygdom, cytostatika-behandling) eller forbrug af trombocytter (fx DIC).  
 • Antallet af trombocytter per liter blod, angivet i milliarder per liter (109/l)
 • Synonymer: B-Trombocytter; Thrombocytter; Blodplader; Plader; Platelets (engelsk)
 • Trombocytter er små kerneløse, men komplekse partikler, som dannes fra megakaryocytter i knoglemarven og normalt lever
   7 - 10 døgn i blodet 1
 • Trombocytter er vigtig del af den primære hæmostase og danner en platform for aktivering af koagulationsprocesserne i blodet

NPU-kode

 • NPU03568

Navn

 • Langt navn
  • B—Thrombocytter; antalk. = ? × 109/l
 • Kort navn
  • Trombocytter;B

Trombocytundersøgelser

 • Udover en tælling af trombocytterne måler moderne autoanalysatorer også størrelsen af trombocytterne, og giver resultater for deres gennemsnitlige størrelse (trombocyt middelvolumen; TMV, mean platelet volume; MPV) og spredningen i fordelingen af deres størrelser (platelet distribution width; PDW)
 • Unge trombocytter har et større volumen end ældre trombocytter. Derfor ses store trombocytter ved tilstande med øget trombocytdestruktion og/eller øget produktion, eksempelvis ved Immunologisk Trombocytopenisk Purpura (ITP) 2
 • Trombocytfunktionsundersøgelser. Der findes en række specialundersøgelser der kan anvendes ved mistanke om blødningssygdomme, som kan skyldes en defekt trombocytfunktion (trombocytopati) 3,1

Referenceintervaller og faregrænser

 • Der kan være forskelle i de angivne intervaller fra laboratorium til laboratorium.
 • Voksne ≥ 18 år 4
  • Mænd: 145 - 350 x 109/l
  • Kvinder: 165 - 390 x 109/l
 • Gravide4
  • Indtil 35. svangerskabsuge: 165 - 405 x 109/l
  • Frem til 2. døgn efter fødslen: 150 - 390 x 109/l
 • Børn og unge, 5 (drenge har 5 - 10% lavere værdier end piger) 6
  • 0 - 14 dage: 85 - 590 x 109/L
  • 14 dage - 30 dage: 120 - 555 x 109/l
  • 1 mdr. - 2 år: 135 - 620 x 109/l
  • 2 år - 18 år: 165 - 435 x 109/l 6

Faregrænser

 • Trombocytopeni3,2 (se også trombocytopeni)
  • 60 - 100 x 109/l medfører let til moderat øget blødningstendens
  • 20 - 60 x 109/l medfører markant øget blødningstendens, især posttraumatisk eller postoperativt
  • < 20 x 109/l er forbundet med høj risiko for spontane blødninger og bør medføre akut indlæggelse, hvis tilstanden er nyopdaget
 • Trombocytose/trombocytæmi (se også trombocytose)
  • Værdier over 1.000 x 109/l kan både være forbundet med øget risiko for mikrotromboser og for blødninger og bør udredes

Indikationer

 • Analysen er især indiceret ved mistanke om blødningsforstyrrelse, eller før invasive indgreb, hvor det er vigtigt at udelukke trombocytopeni som en risikofaktor for blødningskomplikationer.
 • Analysen anvendes også ved mistanke om hæmatologiske sygdomme eksempelvis ITP og leukæmi

Prøvetagning

 • Kliniske biokemiske laboratorier skal bruge EDTA-stabiliseret veneblod
 • Det kan hos nogle patienter ses, at deres trombocytter aktiveres og aggregerer (klumper) i EDTA-stabiliseret blod, hvilket medfører falsk lave værdier
 • Moderne autoanalysatorer detekterer problemet med klumper i EDTA-stabiliseret blod og kommer med en fejlmeddelelse
 • I sådanne tilfælde skal der bruges citrat-stabiliseret veneblod til undersøgelsen2

Fejlkilder

 • Se ovenfor
 • De fås selvsagt også falsk for lave værdier, hvis prøven ved en fejl tages i et rør uden antikoagulans

Fortolkning

Lave værdier (trombocytopeni)

Høje værdier (trombocytose, trombocytæmi)

Kilder

Referencer

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 2. Thomas L (red). Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt am Main: TH-Books Verlagsgesellschaft mbH; 1998
 3. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H. Medicinsk Kompendium. 17. udg. Ingerslev J. Hæmostase- og trombosesygdomme. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
 4. Nordin G, Martensson A, Swolin B, Sandberg S, Christensen NJ, Thorsteinsson V, et al, A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64: 385-98PubMed
 5. Behrman et al. Nelson textbook of Pediatrics. 16th. edition. Philadelphia: W.B.Saunders Company; 2000
 6. Heil W, Ehrhardt V. Reference ranges for adults and children. Pre-analytical considerations. Mannheim: Roche Diagnostics GmbH; 2008

Fagmedarbejdere

 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.