Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Vitamin B12 (cobalamin)

Sidst fagligt opdateret: 23.01.2014

Definition

 • Måling af vitamin B12 kan være relevant ved udredning for anæmi, neuropati og ved visse tarmsygdomme 1 2.
 • Koncentrationen af vitamin B12 i plasma, målt i picomol per liter (pmol/L)
 • Synonymer: Kobalamin(er); Cobalamin(er); Total-cobalamin; Corrinoider; Cyanokobalamin

Lidt biokemi

Hvad er vitamin B12 (cobalamin) og hvilke funktioner har det?

 • Cobalamin er et af de mest komplekse mindre molekyler i naturen, og består af tetrapyrrolringe (corrin) omkring et kobolt-atom, som også har nukleotider hæftet til sig
 • Det er et vigtigt coenzym i syntesen af methionin ud fra homocystein, og dermed også omsætningen af folat og i DNA-syntesen, samt i skiftet mellem metylmalonyl-CoA og succinyl-CoA i citratcyklus, som spiller en central rolle i metabolismen af fedtsyrer

Hvor får vi det fra?

 • Hverken planter eller dyr kan syntetisere cobalamin, men en række almindeligt forekommende bakterier producerer det, og er den ultimative kilde til cobalamin
 • Mennesker huser ikke selv disse bakterier i tarmkanalen, men vi får vitaminet ved at spise kød, og produkter fra dyr, som huser bakterierne
 • Vores vigtigste kilder i kosten er kød og indmad (især lever) fra kvæg, svin og fjerkræ, fisk og skaldyr, samt mælk, mælkeprodukter og æg
  • Vegetarer og især veganere har en lav indtagelse af cobalamin

Hvordan optages det i kroppen?

 • Cobalamin i kosten er bundet til protein, men frigøres i ventriklen og bindes først til proteinet haptocorrin (fra spytkirtlerne) og siden i et kompleks med intrinsic factor (IF)
  • Nedsat produktion af IF nedsætter optagelsen
 • Komplekset optages via et receptorkompleks på tarmcellerne i distale ileum
  • Tilstande med malabsorption og især affektion af distale ileum hæmmer optagelsen

Hvordan transporteres det i kroppen?

 • Efter frigørelse fra IF i tarmcellerne bindes alt cobalamin til to forskellige proteiner i plasma
  • Transcobalamin (TC), som er et specifikt transportprotein
   • Komplekset kaldes holotranscobalamin (holoTC)
   • Dette er den biologisk aktive form, som optages via receptorer i leveren og perifert væv
   • HoloTC udgør normalt omkring 20 % af det totale cobalamin i plasma og har en halveringstid på 1-2 timer
  • Haptocorrin, som især produceres af granulocytter, og hvis funktion man ikke kender
   • Komplekset kaldes holohaptocorrin (holoHC)
   • Det er biologisk inaktivt, har en halveringstid på 9 døgn og optages overvejende i leveren
 • Tilstande med ændringer i plasmakoncentrationerne af transcobalamin eller haptocorrin kan gøre det vanskeligt at vurdere betydningen af plasmakoncentrationen af cobalamin

Hvordan lagres det i kroppen?

 • Voksne har et lager på 5-10 mg, især lokaliseret i leveren, nyrerne og CNS
 • Det typiske daglige forbrug er kun omkring 0,1 % af dette, så vitamin B12-mangel udvikler sig sædvanligvis langsomt
  • Cobalamin har et enterohepatisk kredsløb med udskillelse via galden og reabsorption fra tarmen, så depoterne kan f.eks. drænes hurtigere hos patienter med svær malabsorption

Referenceintervaller

 • Der kan være forskelle i de angivne intervaller fra laboratorium til laboratorium, afhængigt af de anvendte målemetoder. Værdierne nedenfor anvendes på laboratorierne i Region Midtjylland
 • Voksne over 18 år: 200 - 600 pmol/L
 • Gravide: Faldende værdier gennem hele svangerskabet til omkring 70 - 285 pmol/L, og stigninger til omkring 170 - 580 pmol/L umiddelbart efter fødslen (data fra Gentofte)
 • Lavere værdier ses også ved brug af p-piller
 • Børn og unge: Nyere data mangler

Indikationer

 • Mistanke om vitamin B12-mangel
  • Ved bestemte objektive fund og/eller symptomer
   • Makrocytær anæmi (forhøjet MCV), især hvis der samtidigt findes klart forhøjet laktatdehydrogenase og let forhøjet bilirubin, eventuelt lavt haptoglobin og et normalt eller lavt reticulocyttal
   • Pancytopeni af ukendt årsag
   • Glossitis og ulcerationer på læber og i mundvigene (cheilitis), som dog f.eks. også kan ses ved jernmangel
   • Perifer neuropati, især i form af akroparæstesier, dorsal ataksi, svækkede dybe senereflekser og eventuelt patologiske reflekser (f.eks. en positiv Babinski)
   • Uforklarlige neuropsykiatriske symptomer, herunder depressive og/eller demenslignende tilstande
   • Anoreksi
   • Kronisk diaré af ukendt årsag
  • Ved risiko for nedsat ind-/optagelse: 
   • Lav indtagelse af vitamin B12
    • Personer med dårlige kostvaner
    • Vegetarer, og især veganere
   • Lav eller hæmmet produktion af intrinsic factor (IF)
    • Ældre mennesker med (mulig) atrofisk gastritis
    • Patienter i langvarig behandling med protonpumpehæmmere eller H2-blokkere
    • Patienter med autoimmun thyroiditis eller vitiligo (øget forekomst af IF-antistoffer)
   • Nedsat absorptionskapacitet
    • Patienter i behandling med metformin
    • Efter gastrointestinale resektioner, især af ventriklen og distale ileum
    • Patienter med cøliaki, Crohns sygdom eller terminal ileitis af anden årsag
    • Patienter med langvarig kronisk diaré
    • Patienter med bændelorm (taenia; Diphyllobotirum latum)

Undersøgelsen "Pt-Vitamin B12-mangel (diagnostik)"

 • Flere laboratorier tilbyder en pakkeundersøgelse, som bør bruges ved den primære undersøgelse for B12-mangel
  • Laboratoriet måler først kobalamin
  • Hvis værdien er mellem 125 og 250 pmol/L (en "gråzone"; se nedenfor) bliver der automatisk målt metylmalonat (se nedenfor)

Prøvetagning

 • Veneblodprøve i rør uden antikoagulans (tørglas) eller eventuelt i rør med lithium-heparin
 • Afpipetteret serum eller plasma er holdbart i 4 døgn ved stuetemperatur og 2 døgn ved 4oC

Fortolkning

Værdier under 125 pmol/L

 • Skyldes oftest vitamin B12-mangel, dog ikke:
  • Hvis det skyldes lave plasmakoncentrationer af haptocorrin (HC) og dermed det biologisk inaktive kompleks af haptocorrin og cobalamin (holoHC)
  • Og koncentrationen af det biologisk aktive kompleks af transcobalamin (TC) og cobalamin (holoTC) er normal
 • Dette kan ses hos:
  • Gravide, især i 3. trimester (ikke usædvanligt)
  • Brugere af p-piller
  • Patienter med granulocytopeni
  • Patienter med genetisk betinget mangel på haptocorrin (sjældent)
 • Måling af cobalamin kan i sådanne tilfælde suppleres med måling af metylmalonat (og/eller måling af holoTC, og eventuelt måling af haptocorriner, hvis analyserne er tilgængelige).

Værdier mellem 125 og 250 pmol/L

 • Kan skyldes vitamin B12-mangel
 • Man bør i disse tilfælde rekvirere metylmalonat (MMA); hvis laboratoriet ikke automatisk gør det som led i en pakkeundersøgelse (se ovenfor)
  • Se metylmalonat (MMA)

Værdier over 250 pmol/L

 • Vitamin B12-mangel er ikke sandsynlig; det skal dog understreges, at patienter kan respondere på behandling ved normale værdier, også af MMA  3

Værdier over 600-700 pmol/L

 • Under behandling med B12-injektioner
 • Ved kronisk myeloprofilerativ sygdom (især polycytæmia veraprimær myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi), men også promyolocytleukæmi og hypereosinofile syndromer
  • De forhøjede værdier skyldes øget produktion af haptocorrin
  • Forhøjede (eller normale) værdier af cobalamin kan derfor også ses hos patienter som faktisk har vitamin B12-mangel
 • Tilstande med granulocytose og øget produktion af haptocorrin, f.eks. som følge infektion eller inflammation
 • Leversygdomme som f.eks. akut hepatitis eller levercirrose, hvor årsagen kan være udsivning af cobalamin til plasma eller reduceret udskillelse i galden
 • Hepatocellulært karcinom og levermetastaser, hvor der kan være tale om forhøjet haptocorrin
 • Nyreinsufficiens

Kilder

Referencer

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. . Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. . København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010PubMed
 2. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012PubMed
 3. Solomon LR (2005) Blood 105: 978-85PubMed

Fagmedarbejdere

 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.