Spring til indhold

PraksisNyt - Juli 2024: Nyheder

Opslag

Nyheder    

 • Vedr. henvisninger til gastroenterologi og endoskopi
  De kirurgiske afdelinger i regionen melder om et stigende antal henvisninger af patienter med kvalme, mavesmerter og vægttab. Det viser sig, at nogle af disse patienter har indtaget Semaglutid (Wegovy/Ozempic) UDEN at henvisende læge ved dette, og måske uden at det er registreret i FMK (måske udskrevet af privatklinik eller købt illegalt). Det udfordrer den sparsomme endoskopikapacitet i regionen, så HUSK at spørge patienter om dette. 

 • Reminder for brug af ydelse 7403 (HgbA1c): 
  Husk at følgende gælder for brug af ydelse 7403 i Region H.
  Ydelsen kan kun anvendes til patienter med bopæl i Region Hovedstaden. 
  Patienten skal være tilmeldt forløbsydelsen for DM. 
  Ydelsen må ikke anvendes sammen med ydelse 2101 (blodprøvetagning).
  Ydelsen kan kun anvendes én gang hver 6. uge. 

 • Reminder vedr. 72-timers udvidet behandlingsansvar
  Læs mere her

 • Nyt gratis rehabiliteringstilbud i Nyborg uge 39 og 47 2024 til patienter med SCAD (Spontan Corona Arterie Dissektion)
  Forløbet er for mennesker, der har haft en SCAD-episode i perioden mellem 1. juni 2023 og 1. april 2024 og er tilknyttet arbejdsmarkedet.
  Forløbet bidrager til deltagernes forståelse af SCAD-relateret træthed og dens betydning for livskvaliteten, dagligdagen og arbejdslivet gennem viden om træthed, strategier samt øvelser. Patienter, der visiteres til forløbet, indlægges på REHPA.
  Læs mere om henvisning mv. her.

 • Invitation til antibiotikaseminar fredag den 15. november kl. 9-14 på Herlev Hospital, Store Auditorium. 
  I år er temaet 'Kurs mod bedre brug af antibiotika - gennem forebyggelse af infektioner, den rigtige diagnostik og korrekte behandling'.
  Læs mere om Antibiotikaseminar her

 • Frist for ansøgninger til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget 1. september 2024
  Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) yder støtte til projekter, der understøtter kvalitetsudvikling og/eller efteruddannelse blandt praktiserende læger i Region Hovedstaden. Næste ansøgningsfrist er d. 1. september 2024 kl. 12.
  Find mere information her eller kontakt KAP-H på kap-h@regionh.dk

 • RH laver møderække på teams for alle  i almen praksis første torsdag i hver måned fra 15-16.
  Læs mere her

 • Vær opmærksom på, at PraksisNyt udkommer 11 gange om året, og IKKE i august måned.
  Frist for indlæg til kommende måneds PraksisNyt er sidste hverdag i måneden kl. 12.

   

Lokalnyheder

Psykiatrien

Område BYEN

Område SYD

Område NORD

 • Nyt fra praksiskonsulenten vedr. gyn/obs og pædiatri.
  Læs mere her

Område Bornholm

      PraksisNyt - Region Hovedstaden, Center for Sundhed

Skriv til redaktionen på praksisnyt@regionh.dk

Praksisinformation på Sundhed.dk

Tilmeld dig Nyhedsbrevet her
Eller modtager du nyhedsbrevet, men ønsker at afmelde?
Afmeld dig her