Spring til indhold

Allergi og autoimmunanalyser skifter glastype i uge 25 - Blodprøver og Biokemi, Gødstrup

Orientering om ændring af glastyper

I løbet af uge 25 skifter nedenstående analyser glastype fra rød til gul:

  • Bindevævssygdom-relateret-antistof-Ab [ANA] (samt specifikke ANA’er)
  • Cykl. Citrul. Peptid-IgG [CCP]
  • Cøliaki antistoffer
  • Immunglobulin IgE
  • PR3-, GBM- og MPO-antistoffer
  • Specifikke IgE’er (inkl. inhalationspanel og fødevarepanel)
  • Thyroidperoxidase-Ab

Der er ikke fastsat en specifik ugedag for skiftet, men det vil automatisk fremgå af prøvetagningsblanketten, hvilket glas der skal benyttes.

Det er derfor uændret vigtigt at printe prøvetagningsblanketterne umiddelbart inden blodprøvetagning.

Udskiftningen sker for at optimere prøveflow i laboratoriet.
____________________________________________________________

Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Gødstrup
Jesper Krogsøe, Praksiskonsulent

Sendt til praktiserende læger i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig kommuner