Spring til indhold

Projekt Hospitalsbehandling i Eget Hjem - Virtuel vurdering af Patienten nu tilstrækkeligt

Orientering om Hospitalsbehandling i Eget Hjem

Blandt andet på baggrund af jeres input fra nyligt gennemført spørgeskemaundersøgelse og et ønske om at afsøge og udvide egen læges muligheder for håndtering af patienten der findes kandidat til Hospitalsbehandling i Eget Hjem gælder, allerede fra på mandag den 17. juni 2024, i dagtid:

Patienten kan visiteres til Hospitalsbehandling i eget hjem, hvis egen læge har set patienten virtuelt og akutteamet har været hos patienten fysisk til vurdering og måling af værdier. Egen læge behøver således ikke fysisk at have set patienten, hvilket tidligere har været et inklusionskriterium.

Egen læge har således fremover 2 muligheder for at patienten kan hospitalsbehandles i eget hjem (herunder plejehjem):

  1. Egen læge har set patienten fysisk (som hidtil)
  2. Egen læge har set patienten virtuelt OG haft akutteamet på besøg hos patienten

Herefter vurderer egen læge i dialog med akutlægen, via opringning til Hospitalsvisitationen, om patienten kan behandles i eget hjem. 

Vælges det at se patienten virtuelt, kan akutteamet involveres på en af disse 3 måder:

  1. Akutteamet sendes på almindelig vurdering hos patienten, herefter ser egen læge patienten virtuelt med henblik på hospitalsbehandling i eget hjem.
  2. Egen læge ser patienten virtuelt, og sender dernæst akutteamet ud til patienten med henblik på behandling i eget hjem.
  3. Egen læge kobler på virtuelt og vurderer patienten, mens akutteamet er til stede ved patienten, således at den lægefaglige vurdering foregår på samme tid som sygeplejerskens. Dette kræver, at akutteamet har tid, og at akutteamet kan være sikker på at kunne få fat i egen læge, når de er hos patienten.

Egen læge kan forvente samme vurdering af akutteamet som hos andre patienter, hvilket vil sige objektiv vurdering samt beskrivelse af symptomer, måling af vitalparametre samt CRP.

Denne nye mulighed er i første omgang gældende i de næste 3 måneder.

Har du spørgsmål til dette tiltag, kontakt projektleder Iben Duvald på idp@mgmt.au.dk

____________________________________________________________

Hanne Væsel, Praksiskonsulent, Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt
Jonas Hald, Praksiskoordinator, Hospitalsenhed Midt

Sendt til praktiserende læger i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner