Spring til indhold

Hjælpemidler, udlån af

Cirkulære (nr. 9079 af 22. februar 2013) om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsnet, beskriver grundlaget for, hvornår sygehuse/speciallægepraksis og kommune kan udlåne hjælpemidler.