Spring til indhold

Honorering ved deltagelse i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde hos Region Nordjylland

Honorering ved deltagelse i udvalgs- og arbejdsgruppearbejder i regionen.