Spring til indhold

Audit af epikriser og henvisninger, Aalborg UH, Lungemedicinsk Afd., d. 28. juni 2022

Budskaber fra audit af henvisninger og epikriser