Spring til indhold

Audit af epikriser og henvisninger, Aalborg UH, Neurologisk Afd., d. 3. februar 2021

Budskaber fra audit af henvisninger og epikriser