Spring til indhold

Henvisninger til MR-scanninger af columna tilbagehenvises hvis kriterier ikke er opfyldt

Nyhed

Fra 1. april 2023 tilbagehenvises henvisninger til MR-scanninger af columna, hvis henvisningskriterier ikke er opfyldt.

En nordjysk arbejdsgruppe med deltagere fra relevante sygehusafdelinger og praksiskonsulenter har set på brugen af MR af columna som led i “Vælg Klogt”-anbefalingerne. En audit udført af røntgenafdelingerne og praksiskonsulentordningen har vist, at kun 65 % af henvisningerne fra almen praksis til MR af columna opfylder henvisningskriterierne.

"Vælg Klogt" anbefaler, at MR af columna kun anvendes ved mistanke om alvorlig sygdom (fx vedvarende rodtryk). Dette blandt andet fordi studier viser, at patienter, der får foretaget MR-scanning, trods kriterierne for dette ikke er opfyldt, klarer sig dårligere på flere endpoints end patienter med samme symptomer, der ikke MR-scannes.

Det er aftalt, at røntgenafdelingerne må tilbagehenvise de henvisninger, som ikke opfylder de fælles henvisningskriterier, der er opstillet for MR af columna. Begge røntgenafdelinger i Region Nordjylland starter denne nye praksis fra 1. april 2023.

Læs den samlede nordjyske forløbsbeskrivelse om nakke- og lændesmerter her

Indholdsansvarlig

Praksiskonsulenter Mia skov Madsen, miaskovmadsen@gmail.com og Mette Bolvig Poulsen, mettebp@dadlnet.dk