Spring til indhold

Patientsikkerhed (UTH)

Sundhedspersoner i den regionale primærsektor er omfattet af pligten i Sundhedsloven til at rapportere utilsigtede hændelser i Dansk PatientSikkerhedsDatabase-DPSD