Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogsredaktionen

Lavt stofskifte (hypothyreose)

Af: Birte Nygaard, speciallæge

Sidst fagligt opdateret: 31.05.2015

Fakta 

  • Lavt stofskifte, hypothyreose, er en tilstand med nedsat stofskifte pga manglende dannelse af stofskifte hormon 
  • De mest typiske gener er træthed, slaphed, tendens til at fryse, træg mave, tør hud, tørt hår, øget søvnbehov og hukommelesbesvær
  • Oftest skyldes hypothyreose svigt i skjoldbruskkirtlen (thyreoidea)
  • Hypothyreose behandles med tilførsel af thyroxin (det hormon som skjoldbruskkirtlen danner) i tabletform
  • Målet med behandlingen er at normalisere stofskiftet, fjerne symptomer og forhindre komplikationer af sygdommen

Hvad er for lavt stofskifte - hypothyreose?

Hypothyreose er en tilstand med nedsat stofskifte som følge af nedsat udskillelse og mængde i blodet af stofskiftehormonerne fra skjoldbruskkirtlen.

I den tidlige fase kan hypothyreose være næsten uden symptomer, og udviklingen kan være langsom og næsten umærkelig. Efterhånden bliver symptomerne imidlertid tydeligere. Symptomer kommer fra forskellige organer i kroppen, og sygdommen præsenterer sig derfor med betydelig mangfoldighed af forskellige symptomer.

Påvirkning af de mentale funktioner kan give depression, initiativløshed, hukommelsessvigt, demens, træghed, øget søvnbehov. Symptomer fra muskler og skelet kan være muskelsmerter, ledsmerter, hævede led. Huden kan blive tør og kølig, neglene skrøbelige og tynde, der kan opstå pletvis pigmenttab i huden. Forandringer i kønsorganer kan give uregelmæssige og kraftige menstruationer, sjældnere sparsom blødning. Fra nervesystemet kan forandringerne føre til sygdom i nerver, tryk på nerver, prikken i huden, svimmelhed. I øre- og halsområdet kan der opstå stemmeforandringer, hæshed, svimmelhed, øresusen. Nedsat stofskifte i fordøjelseskanalen kan give appetitløshed og forstoppelse. I blodet kan der opstå lav blodprocent og ændret blodpladefunktion med dårligere blodforsyning.

Fuldt udviklet er sygdomsbilledet præget af initiativløshed, træghed i bevægelser, manglende tolerance for kulde (fryser let), muskelsmerter, ledsmerter, øget søvnbehov, vægtstigning (sjældent højere end 2-3 kg), forstoppelse, svimmelhed, prikken i huden (særligt i hænder), kraftigere menstruationsblødning, hårtab, uklar stemme.

De ovennævnte symptomer kan fejlfortolkes som anden sygdom såsom stress, depression, demens eller som følge af alder. Derfor er det vigtigt at stofskfitet undersøges på blot lille mistanke om lavt stofskifte.

Samtidig kan ovennævnte symptomer hos en patient, som har stofskifte sygdom, fejltolkes som værende relateret til dette trods velbehandlet stofskifte - det er derfor ligeledes vigtigt at udelukke andre sygdomme hos patienter med en velbehandlet stofskfitesygdom. 

Hvor hyppig er for lavt stofskifte?

Antallet af nye tilfælde i Danmark med for lavt stofskifte/hypothyreose er 48/100.000 per år hos kvinder og 17/100.000 per år hos mænd. Forekomsten er højere, jo ældre man bliver.

Medfødt hypothyreose forekommer hos 1 per 4000 nyfødte i områder med tilstrækkelig jodtilførsel. Det skyldes en defekt i skjoldbruskkirtlen eller i sjældne tilfælde utilstrækkelig tilgang til jod gennem fosterlivet.

Hvorfor får man hypothyreose?

Som regel skyldes hypothyreose svigt i skjoldbruskkirtlen ( thyreoidea). De hyppigste årsager er følger efter en betændelsestilstand i skjoldbruskkirtlen (autoimmun betændelse, thyreoidit), behandling af for højt stofskifte ( hyperthyreose) med radioaktivt jod eller operation af skjoldbruskkirtlen. Andre årsager er behandling med visse medikamenter og strålebehandling i et område tæt på halsen.

Sjældnere skyldes hypothyreose svigt i hypofysen, det overordnede hormoncenter i hjernen.

Enkelte tilstande øger risikoen for at udvikle hypothyreose. Det gælder ved medfødte Downs syndrom, sygdomme med betændelse, som skyldes angreb fra eget immunforsvar ( autoimmune sygdomme), sukkersyge, leddegigt, cøliaki, graviditet. Hypothyreose er ikke usædvanlig hos kvinder 2-6 måneder efter fødslen. Som regel er denne tilstand forbigående, men den kan kræve behandling.

Hvad er symptomerne på hypothyreose?

Symptomerne giver mistanke om sygdommen. Ved undersøgelse af patienten kan lægen gøre en række observationer, der styrker mistanken. De almindeligste fund er tør og kølig hud, tørt og flosset hår (ydre dele af øjenbrynene forsvinder), skrøbelige og tynde negle, hævelser omkring øjnene, langsom hjerterytme, langsomme reflekser, trægt bevægelsesmønster, struma i 50 % af tilfældene. Struma er en forstørrelse af skjoldbruskkirtlen, således at der opstår en hævelse på halsen. I tidlige stadier er fundene varierende og usikre.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

En følelse af træthed og initiativløshed, ”tung i kroppen”, øget søvnbehov, kuldeintolerans, hukommelsesbesvær, smerter i muskler og led, vægtøgning eller manglende evne til vægttab, obstipation, tør hud og hos kvinder tillige ureglmæssige menstruationer og ufrivillig barnløshed

Hvordan stilles diagnosen?

Blodprøver bekræfter diagnosen. Hormonprøver viser, at hypofysens stimulerende hormon (TSH) er forhøjet, og stofskiftehormonet (T4) er for lavt. Hos mange påvises også såkaldte antistoffer (anti-TPO).

Det mest følsomme parameter til måling af stofskifte er hypofysehormonet TSH som modtager signaler dels fra hormonniveauet i blodet, dels fra hjernen og TSH giver dermed en overordnet måling af, hvordan kroppen som helhed har det. Målinger af T4 og T3 i blodet kan ikke anvendes som isolerede markører for stofskifte status, idet andre faktorer kan påvirke disse målinger - specielt T3 - såsom anden fysisk eller psykisk sygdom.

Subklinisk hypothyreose er et omstridt fænomen. Subklinisk hypothyreose betyder, at man finder let forhøjet TSH, men kun lette eller ingen sikre symptomer eller tegn på hypothyreose. Det er en tilstand, som kan udvikle sig til hypothyreose, men som ikke regnes som en sygdom i sig selv. Hos en del patienter normaliserer tilstanden uden behandling.

Hvordan behandles hypothyreose?

Målet med behandlingen er at normalisere stofskiftet og derved fjerne symptomer og forhindre komplikationer af sygdommen. Behandlingen består i at erstatte manglen på thyroxin fra skjoldbruskkirtlen med thyroxin i tabletform (levothyroxin). Dosis justeres ud fra effekten på symptomer og resultaterne fra nye blodprøver.

Under opstarten af behandlingen er man særlig forsigtig hos ældre og personer med hjertekarsygdom - dosis øges langsomt. For i øvrigt raske yngre patienter kan man starte direkte med vedligeholdelsesdosis uden langvarig optrapning.

Kontroller

Den første tid er det almindeligt med kontroller ca. hver 2.-3. måned. Når tilstanden har stabiliseret sig, er det tilstrækkeligt med årlige kontroller. Det vigtigste ved kontrollen er at tjekke hormonværdierne i blodet. Mange praktiserer, at man kommer på laboratoriet ca. 1 uge før lægekonsultationen og får taget blodprøverne. Blodprøvesvarene vil da foreligge, når du kommer til konsultationen hos lægen. Det anbefales, at du får taget blodprøverne om morgenen, før du har taget dagens thyroxindosis.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Prognosen ved behandling er generelt god, og for de fleste er leveudsigterne de samme som for raske personer. Et nyere dansk studie har dog vist, at hypothyroidisme er forbundet med overdødelighed,. Det kan i nogen grad forklares ved, at patienterne med hypothyreoidisme også var syge af andre grunde.

En del personer med ikke-symptomgivende hypothyreose udvikler med tiden symptomer og følges derfor med årlige kontroller. De fleste former for hypothyreose er livslange tilstande. Hypothyreose kan alligevel være forbigående ved f.eks. betændelser i skjoldbruskkirtlen og efter fødsel.

I nogle tilfælde overses diagnosen eller behandlingen negligeres. Det kan i meget sjældne tilfælde føre til alvorlig hypothyreose, som i en stress-situation kan udvikle sig til den livstruende tilstand myksødem koma.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre hypothyreose?

De hyppigste årsager til hypothyreose er følger efter en betændelsestilstand i skjoldbruskkirtlen, behandling af for højt stofskifte med radioaktivt jod, og operation af skjoldbruskkirtlen. Det betyder, at du ikke selv kan gøre noget for at undgå at få hypothyreose.

Men når du har fået konstateret hypothyreose og er sat i behandling med tablet levothyroxin, skal du selv sørge for at tage din medicin, som lægen har ordineret. Ligesom du skal sørge for at få kontrolleret dit stofskifte med en blodprøve, f.eks. 1 eller 2 gange årligt - eller hvad du nu aftaler med din læge. Herved kan du undgå, at hypothyreosen bliver forværret.

Vil du vide mere?

Animationer

Kilder

Fagmedarbejdere

  • Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afdeling, Herlev Sygehus
  • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Henrik Vestergaard, overlæge, dr. med., Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital
  • Camilla Sachs, speciallæge i almen medicin, Birkerød
Link til Lægehåndbogen

Patienthåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS og Android.

Bliv ven med Patienthåndbogen og få hver uge tips til spændende læsning.