Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Sekundær amenoré

Sidst fagligt opdateret: 19.09.2014

Basisoplysninger

Definition

 • Pause i menstruationerne på tre måneder eller mere hos kvinder med forudgående helt regelmæssige menstruationer 1
 • Pause i menstruation i ni måneder eller mere hos en kvinde, som tidligere har haft uregelmæssige menstruationer1
 • Graviditet skal være udelukket

Forekomst

 • Incidens
  • 8 % af 16-24-årige i løbet af et år
 • Sekundær amenoré er mere hyppig end primær amenoré 2

Diagnostisk tankegang

 • Generelt
  • Mere omfattende udredning end gynækologisk undersøgelse er sjældent indiceret før tilstanden har varet i et år
  • Hos 75 % kommer menstruationerne tilbage inden for 1 år
  • Efter ophør med amning kan man vente et halvt år før udredning begyndes
 • Hyppigste årsager
  • Graviditet, anorexi/idræt
  • Enkelte medikamenter (p-piller, hormonspiral, antipsykotika)
  • For tidlig menopause
  • Amenoré kan opstå i forbindelse med debut af autoimmun sygdom
 • Efter at have udelukket graviditet, tyreoideasygdom og hyperprolaktinæmi som mulige diagnoser, klassificeres de tilbageværende årsagerne som normogonadotrop amenoré, hypogonadotrop hypogonadisme og hypergonadotrop hypogonadisme 3, 4

Niveaudiagnostik

 • Hypothalamiske årsager (ca. 60 %) - reaktive og ukendte forstyrrelser
 • Hypofysære årsager - tumorer, især prolaktinom
 • Binyrebarken - androgenproducerende tumorer
 • Ovarier - polycystisk ovariesyndrom, androgenproducerende tumorer
 • Thyreoidea-forstyrrelser - oftest hyperthyroidisme evt. hypothyroidisme

Diagnostiske faldgruber

 • Graviditet - er den hyppigste årsag
 • Thyreoideasygdomme
 • Debuterende autoimmune sygdomme
 • Spiseforstyrrelser

ICPC-2

ICD-10

 • N911 Sekundær amenoré
 • N912 Amenoré UNS

Differentialdiagnoser

Graviditet

 • Skal altid undersøges/udelukkes!

Psykogent

 • GnRH påvirkes af psykiske årsager og medfører tertiær ovariesvigt, klassificeres som hypogonadotrop hypogonadisme (se nedenfor)
 • De psykiske årsager kan f.eks. være ændrede livsforhold (50 %) og rejser
 • Klinisk undersøgelse er normal
 • Hormoner i blodet er som regel normale (FSH og østradiol kan være let nedsatte)
 • Hos langt de fleste forbigående og skal ikke behandles. Kvinden bør anvende prævention

Anorexia nervosa

 • Lavt BMI. Er en hypogonadotrop hypogonadisme (se nedenfor)
 • Afvisning af kalorieholdning mad, forstyrret kropsopfattelse, utilstrækkelighedsfølelse, overaktivitet bl.a. i form af fysisk træning, humørsvingninger, tvangstanker eller -handlinger, angst
 • Amenoré opstår ofte, når vægten når under 50 kg
 • Androgenisering, et lavt østrogenniveau giver en relativ androgen overvægt, tab af fedt- og muskelmasse
 • Normal eller let nedsat FSH, normal prolaktin, lavt østrogenniveau
 • Menstruationerne kommer tilbage, når vægten øges 5
 • Behandling - forebyggelse af knogletab
  • Brug af p-piller eller postmenopausal hormonbehandling kan forhindre knogletab 6
  • Der anbefales tilstrækkelig calcium og D-vitamin indtagelse

Idrætsudløst

 • Unge idrætsudøvere kan udvikle en kombination af sundhedsproblemer, som betegnes "the female athlete triad" og hvori indgår spiseforstyrrelser, amenoré og osteoporose
 • Tilstanden indgår i fællesdiagnosen hypogonadotrop hypogonadisme (se nedenfor)
 • Menstruation vender tilbage efter en beskeden stigning af kalorieindtaget eller en reduktion af træningen
 • Knogletab
  • På samme måde som ved spiseforstyrrelser, kan idrætsudøvere med vedvarende amenoré have øget risiko for knogletab
  • Hos idrætsudøvere i teenageårene, kan et tab af knoglemasse, i den periode hvor der normalt sker en maksimal knogletilvækst, medføre irreversibel deficit i knoglemasse 7, 8
  • Vægtbærende øvelser kan delvis beskytte mod knogletab6
 • Behandling af knogletab
  • Brug af p-piller eller menopausal hormonterapi kan reducere og delvist forhindre knogletabet6
  • Der tilrådes tilstrækkelig indtagelse af calcium og D-vitamin

Seponering af p-piller

 • Menstruationen kan udeblive i nogle måneder efter seponering af p-piller
 • Anvendelse af p-piller kan ikke medføre vedvarende ændring af menstruationscyklus

Hyperprolaktinæmi

 • Relativ sjælden
 • Skyldes hyppigst prolaktinproducerende mikroadenom i hypofysen (prolaktinom)3, men kan have en række andre årsager
  • Medikamenter er den næst hyppigste årsag; p-piller, antipsykotika, antidepressiva, antihypertensiva, H2-blokkere, opiater, kokain Giver almindeligvis let til modereret forhøjede prolaktinværdier3
 • Kvinden kan have amenoré, galaktoré og infertilitet. Tumorsymptomer som synsfeltsudfald og hovedpine forekommer, hvis prolaktinomerne bliver store nok - men er meget sjældent forekommende
 • Gentagene målinger af mere end let forhøjet prolaktin tyder på prolaktinom og indicerer MR-undersøgelse

Prolaktinom

 • Øget prolaktin fører til forstyrret GnRH, som igen medfører lavt FSH og LH-niveau. Lave gonadotropiner reducerer ovariefunktionen og dermed også østradiolproduktionen
 • Hos mange kvinder er amenoré det eneste symptom, men galaktoré (30 %), svækket libido, tørhed i skeden og osteoporose (efter lang tid) forekommer
 • Undersøg altid om patienten kan være gravid. Ved graviditet øges størrelse af hypofysen med op til 100 %, og man kan få symptomer fra en tidligere asymptomatisk tumor
 • Hormonanalyser viser højt prolaktin, lav FSH, LH og østradiol
 • Medicinsk behandling med bromokriptin eller cagergolin, dosis titreres efter ændringer i prolaktin
 • Bromkriptin kan anvendes hos kvinder, der har et graviditetsønske, er billigt, skal doseres 1-2 gange dagligt og kan være forbundet med bivirkninger (især gastrointestinale)
 • Cabergolin doseres 1-2 gang ugentligt, færre bivirkninger, er dyrere og bør ikke anvendes ved aktuelt graviditetsønske
 • Kirurgi er meget sjældent indiceret

Polycystisk ovariesyndrom

 • En relativ sjælden årsag til sekundær amenoré (4 % af tilfældende), PCOS giver hyppigere oligomenoré
 • En hyperandrogen og normogonadotrop (se nedenfor) tilstand med ovulationsforstyrrelser
 • Symptomerne kan ud over uregelmæssige blødninger, være hirsutisme (60 %), overvægt (35 %), akne (30 %)
 • Ovarierne er normale ved palpation, men ultrasonisk ses polycystiske ovarier
 • Hormonanalyser viser let øgede androgener, forhøjet LH og normal FSH, lav SHBG
 • Typisk er LH/FSH-ratio > 2-3

Hyperthyreose

 • Hyppig tilstand, som rammer op til 2 % af alle kvinder, starter ofte i alderen 20-40 år
 • Tilstand med øget effektiv mængde cirkulerende thyreoideahormoner
 • Symptomer på tyreotoksikose er hjertebanken, træthed, nervøsitet, irritabilitet, vægttab trods god madlyst, svedtendens, varmeintolerance
 • Typiske fund kan være eksoftalmus, rastløshed, fugtig varm hud og hænder, tremor, takykardi (> 90 slag per minut), atrieflimmer, livlige reflekser
 • Diagnosen bekræftes ved påvisning af høj FT4 og lav TSH

Hypothyreose

 • Oftest blandt midaldrende og ældre kvinder
 • Typiske symptomer er manglende initiativ, kuldeintolerance, muskelsmerter, øget søvnbehov, vægtøgning (almindeligvis moderat), obstipation, svimmelhed, paræstesier, hårtab, dyb stemme
 • Mild hypotyreose er oftere forbundet med hypermenoré eller oligomenoré end med amenore. Behandling af hypotyreose vil almindeligvis genoprette menstruation, men det kan tage flere måneder 9
 • Kliniske fund er tør og kølig hud, tørt og spaltet hår, sprøde og tynde negle, periorbitale ødemer, bradykardi, langsomme senereflekser, psykomotorisk træghed
 • Blodprøver viser typisk høj TSH og lav FT4

Prematur menopause

 • Forkommer ved Menopausen før 40 års alderen 10. Hos hver anden findes intermitterende fungerende ovarier 11
 • Ætiologien er som regel ukendt: For få follikler, virusinfektioner og autoimmune processer er mulige årsager 12,11
 • En hypergonadotrop hypogonadisme
 • Lav østradiol, forhøjet FSH og LH, normal prolaktin
 • Måling af faste BS, TSH og morgen-kortisol med henblik på andre årsager overvejes, især hos yngre 13
 • Ubehandlet er der øget risiko for osteoporose, atherosklerose, og symptomer fra tørre slimhinder og nedsat mammastørrelse 11, 14, 15
 • Behandlingen er substitution med østrogen/gestagen
 • Opfølgning
  • Ca. 20-40 % af kvinder med præmatur menopause vil udvikle en anden autoimmun tilstand, derfor bør disse kvinder følges regelmæssigt
  • Hos kvinder under 30 år bør der tages en kromosomanalyse for at udelukke et Y-kromosom og dermed behov for at fjerne gonadalt væv11
  • Ovariebiopsi eller antiovarie antistof-test kan næppe bidrage12,11

Andre hypergonadotrope hypogonadismer

 • Ovariesvigt uanset årsag medfører menopause, i nogle tilfælde præmaturt
 • Mulige årsager er autoimmun sygdom, kemoterapi, galaktosæmi, genetisk 17-hydroxylase mangel syndrom, følger efter bestråling af bækkenet

Hypogonadotrop hypogonadisme

 • Hypotalamisk amenoré er forbundet med ændringer i udskillelsen af gonadotropin-frigørende-hormon (GnRH) og forstyrrelser i hypotalamus-hypofyse-ovarie aksen3,4
 • Tilstanden skyldes stort vægttab, intens fysisk eller psykisk belastning eller stress
 • Andre årsager er: Anoreksi eller bulimi. CNS-tumor. Kronisk sygdom som kronisk nyresvigt, diabetes, immundefekter, inflammatoriske tarmsygdomme, tyreoideasygdom, alvorlig depression, følger efter bestråling eller andre former for beskadigelse af cerebrum - herunder Sheehans syndrom
 • Mekanisme, hvorved stress eller vægttab påvirker udskillelsen af GnRH kendes ikke i detaljer 16, 17
 • Behandling afhænger af årsagen

Normogonadotrop hypogonadisme

 • De to hyppigste årsager er obstruktion i genitalkanalen eller hyperandrogen kronisk anovulation
 • Obstruktion
  • Hyppigst er Ashermans syndrom med intrauterine synekkier og ardannelse, almindeligvis efter udskrabning eller endometrit. Diagnosen kan stilles ved hysterosalpingografi, hysteroskopi eller sonohysterografi (vandskanning)
  • Andre årsager er cervikal stenose og obstruktive myomer eller polypper
 • Hyperandrogen anovulation
  • Polycystisk ovariesyndrom er den hyppigste årsagen (se ovenfor)
  • Andre årsager kan være Cushings sygdom, akromegali, androgenproducerende tumor (ovarial eller adrenal), eksogene androgener, non-klassisk kongenit adrenal hyperplasi, thyreoideasygdom

Adipositas

 • Årsag til sekundær amenoré i 3 % af tilfældene

Sygehistorie

Centrale elementer

Graviditet?

 • Seksuel aktivitet/prævention

Menarke og menstruationsanamnese

 • Foreligger primær eller sekundær amenoré, tidligere blødningsmønster

Medikamentanvendelse

 • Enkelte medikamenter kan forårsage hyperprolaktinæmi og dermed amenoré
 • Narkotikamisbrug

Vægttab?

 • Overdreven slankekur, spiseforstyrrelser som anoreksi/bulimi

Fysisk aktivitet

 • Høj træningsaktivitet, konkurrencesport?

Psykisk stress

 • Spørg efter rejser, psykiske belastninger, ændringer i livssituation (flyttet hjemmefra, eksamenslæsning, kæresteproblemer)
 • Tænk anorexia eller bulimia nervosa

Tidligere kemoterapi eller strålebehandling

 • Rettet mod CNS
  • Kan give hypotalamisk amenoré
 • I bækkenet
  • Kan give præmatur ovariesvigt

Andre symptomer?

 • Øget hårvækst, akne - tænk polycystisk ovariesyndrom
 • Brystspænding, sekretion fra brysterne (klar og mælkelignende væske kan være normalt - især hos kvinder der tidligere har ammet), hovedpine og negativ graviditetstest - tænk prolaktinom (hypofystetumor)
 • Symptomer og tegn på hypotyreose eller hypertyreose - tænk thyreoideasygdom
 • Vasomotoriske symptomer - tænk præmatur ovariesvigt

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Ernæringstilstand
  • Mål højde og vægt, beregn BMI - vurder muligheden for polycystisk ovariesyndrom
 • Kliniske tegn på hyper- eller hypotyreose
 • Tegn til virilisering
  • Hirsutisme, akne, hypertrikose, klitorishypertrofi
  • Tænk Cushings syndrom eller androgenproducerende tumoer
 • Gynækologisk undersøgelse

Specielt

 • Synsfeltundersøgelse ved meget høje prolaktinniveauer

Supplerende undersøgelser

I almen praksis

 • Graviditetstest

Hormonprøver

 • Østradiol, FSH, LH, PRL, TSH, FT4
  • Evt. SHBG, testosteron, androstendion, DHEAS
  • Det har ingen værdi at måle østradiol, FSH eller LH, hvis patienten er i behandling med p-piller eller hormonsubstitution
 • Hyperprolaktinæmi
  • Hyppigste årsag er prolaktinom
  • Moderat høje værdier tyder på prolaktinom og er indikation for MR3, 18
   • Forskellige laboratorier benytter forskellige målemetoder til at analysere serum prolaktin. Enhederne ng/mL og mIE/l lader sig derfor ikke umiddelbart sammenligne. Referencerammerne til de forskellige analysemetoder skal derfor benyttes, når prøvesvarene vurderes. Kontrol af værdier bør derfor foretages på samme laboratorium
  • Medikamenter er den næst hyppigste årsag og giver normal kun let til moderat forhøjede værdier
  • Hyppig årsag er amning, bryststimulering. Det er ikke unormalt, at der kan eksprimeres mælkeagtigt sekret fra papillen især hos kvinder der har født
  • Forekommer hos ca. 15 % med polycystisk ovariesyndrom
  • Mere sjældne årsager er metaboliske forstyrrelser - leversvigt, nyresvigt, ektopisk produktion af prolaktin: bronkogent carcinom, gonadoblastom, hypopharynkscancer, ovariel dermoid cyste, nyrecellecarcinom, teratom, hypotyreose
 • Højt FSH/LH tyder på ovariesvigt, f.eks. menopause
 • Høj LH og lav SHBG kan indikere polycystisk ovariesyndrom
 • Lav FSH, LH og østrogen tyder på hypofyse/hypotalamus-svigt, f.eks. ved anoreksi
 • Høj DHEAS kan give mistanke om androgenproducerende tumor i binyrerne
 • Hypothyreose
  • Risikoen for amenoré er lavere ved subklinisk hypothyreose end ved åbenbar hypothyreose
  • Effekten af subklinisk hypothyreose på menstruation og fertilitet er uklar
  • Bemærk, at unormale tyreoideahormoner kan påvirke prolaktin-niveauet 19,9

Progesterontest

 • Hvis TSH og prolaktin er normale, kan en progestertest bidrage til at evaluere om der er passage gennem genitalkanalen og endometriet er østrogent stimuleret
 • F.eks. medroxyprogesteronacatat 10 mg dagligt i 7-10 dage
 • En seponeringsblødning indtræder almindeligvis 2-7 dage efter progesteronkuren 20
 • En negativ progesterontest
  • Tyder på forandringer i genitalkanalen (obstruktion) eller utilstrækkelig østrogenisering
  • En østrogen/progesteron test vil da kunne differentiere mellem de to diagnoser
  • En negativ østrogen/progesteron test indikerer obstruktion, mens en positiv test indikerer en forstyrrelse i hypotalamus-hypofyse-aksen eller ovarierne

Andre undersøgelser

 • Ultralyd ved mistanke om polycystisk ovariesyndrom
 • Cerebral MR ved mistanke om sygdom i hypofysen
  • Ved fund af adenom, jf. tiltag nedenfor

Tiltag og råd

Henvisninger

 • Når udredningen tyder på somatisk årsag
 • Ved alvorlig spiseforstyrrelse
 • Ved to unormale prolaktinværdier
 • Ved graviditetsønske

Råd

 • Ved normal klinisk undersøgelse og normale hormonværdier (evt. lav FSH og østradiol) bør situationen ses an og kvinden beroliges. Det indikerer, at amenoréen er psykogen
 • Ved sekundær amenoré med varighed over et år uden påvist årsag, bør substitutionsbehandling med østrogen og gestagen gives (f.eks. p-piller)

Hypofyseadenom

 • Hvis der påvises asymptomatiske mikroadenomer (mindre end 10 mm), bør prolaktin måles og adenomet følges med MR-skanning (initialt f.eks. årligt) for at monitorere evt. progression
 • Mikroadenomer er langsomt voksende og sjælden maligne
 • Behandling af mikroadenomer bør fokusere på infertilitet, galaktoré og brystspænding
 • En dopaminagonist kan dæmpe symptomerne, bedre fertiliteten og normalisere prolaktin. Bromocriptin er effektivt, men skal doseres 1-2 gange dagligt og kan være forbundet med bivirkninger (gastrointestinale). Cabergolin er mere effektivt, tolereres bedre, doseres 1-2 gange ugentligt, er dyrere og er indtil videre ikke anbefalet ved graviditetssønske (manglende erfaring) 21
 • Makroadenomer kan behandles med dopaminagonister eller fjernes med transsfenoidal resektion eller kraniotomi om nødvendigt (meget sjældent)

Illustrationer

Plancher eller tegninger

Kliniske vejledninger

Kilder

Referencer

 1. Master-Hunter T, Heiman DL. Amenorrhea: Evaluation and treatment. Am Fam Physician 2006; 73: 1374-82.AFP
 2. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Current evaluation of amenorrhea. Fertil Steril 2004; 82(suppl 1): 33-9.PubMed
 3. Pickett CA. Diagnosis and management of pituitary tumors: recent advances. Prim Care 2003; 30: 765-89.PubMed
 4. Kiningham RB, Apgar BS, Schwenk TL. Evaluation of amenorrhea. Am Fam Physician 1996; 53: 1185-94.AFP
 5. Mitan LA. Menstrual dysfunction in anorexia nervosa. J Pediatr Adolesc Gynecol 2004; 17: 81-5.PubMed
 6. Hergenroeder AC, Smith EO, Shypailo R, Jones LA, Klish WJ, Ellis K. Bone mineral changes in young women with hypothalamic amenorrhea treated with oral contraceptives, medroxyprogesterone, or placebo over 12 months. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: 1017-25.PubMed
 7. Drinkwater BL, Nilson K, Ott S, Chesnut CH III. Bone mineral density after resumption of menses in amenorrheic athletes. JAMA 1986; 256: 380-2.JAMA
 8. Robinson TL, Snow-Harter C, Taaffe DR, Gillis D, Shaw J, Marcus R. Gymnasts exhibit higher bone mass than runners despite similar prevalence of amenorrhea and oligomenorrhea. J Bone Miner Res 1995; 10: 26-35.PubMed
 9. Kalro B. Impaired fertility caused by endocrine dysfunction in women. Endocrinol Metab Clin North Am 2003; 32: 573-92.PubMed
 10. Kalantaridou S, Naka KK, Papanikolaou E, Kazakos N, Kravariti M, Calis KA, et al. Impaired endothelial function in young women with premature ovarian failure: normalization with hormone therapy. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 3907-13.PubMed
 11. Kalantaridou S, Davis SR, Nelson LM. Premature ovarian failure. Endocrinol Metab Clin North Am 1998; 27: 989-1006.PubMed
 12. Anasti JN. Premature ovarian failure: an update. Fertil Steril 1998; 70: 1-15.PubMed
 13. Kim TJ, Anasti JN, Flack MR, Kimzey LM, Defensor RA, Nelson LM. Routine endocrine screening for patients with karyotypically normal spontaneous premature ovarian failure. Obstet Gynecol 1997; 89: 777-9.PubMed
 14. van der Schouw Y, van der Graaf Y, Steyerberg EW, Eijkemans JC, Banga JD. Age at menopause as a risk factor for cardiovascular mortality. Lancet 1996; 347: 714-8.PubMed
 15. Jacobsen BK, Nilssen S, Heuch I, Kvale G. Does age at natural menopause affect mortality from ischemic heart disease? J Clin Epidemiol 1997; 50: 475-9.PubMed
 16. Miller KK, Parulekar MS, Schoenfeld E, Anderson E, Hubbard J, Klibanski A, et al. Decreased leptin levels in normal weight women with hypothalamic amenorrhea: the effects of body composition and nutritional intake. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 2309-12.PubMed
 17. Welt CK, Chan JL, Bullen J, Murphy R, Smith P, DePaoli AM, et al. Recombinant human leptin in women with hypothalamic amenorrhea. N Engl J Med 2004; 351: 987-97.NEJM
 18. Laufer MR, Floor AE, Parsons KE, Kuntz KM, Barbieri RL. Hormone testing in women with adult onset amenorrhea. Gynecol Obstet Invest 1995; 40: 200-3.PubMed
 19. Arojoki M, Jokimaa V, Juuti A, Koshinen P, Irajala K, Anttila L. Hypothyroidism among infertile women in Finland. Gynecol Endocrinol 2000; 14: 127-31.PubMed
 20. Warren MP, Biller BM, Shangold MM. A new clinical option for hormone replacement therapy in women with secondary amenorrhea: effects of cyclic administration of progesterone from the sustained-release vaginal gel Crinone (4% and 8%) on endometrial morphologic features and withdrawal bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 42-8.PubMed
 21. Webster J, Piscitelli G, Polli A, Ferrari CI, Ismail I, Scanlon MF, et al. A comparison of cabergoline and bromocriptine in the treatment of hyperprolactinemic amenorrhea. N Engl J Med 1994; 331: 904-9.NEJM

Fagmedarbejdere

 • Henriette Svarre Nielsen, speciallæge i gynækologi/obstetrik, dr.med., afdelingslæge, Rigshospitalet, Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
 • Lisbeth Nilas, professor, overlæge, dr.med., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.