Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg)

Sidst fagligt opdateret: 01.05.2014

Definition

 • Måling af TSH-receptor-antistof er primært relevant ved thyreotoksikose eller oftalmopati,
  bestemmelse af thyroid-peroixdase antistoffer er relevant ved mistanke om autoimmun thyreoidit,
  og måling af thyreoglobulin-antistof (sammen med bestemmelse af thyreoglublin) bruges ved kontrol af thyreoidea-cancer 1, 2
 • Bestemmelse af TSH-receptor antistof i plasma målt i int.enh/L. Bestemmelse af thyroperoxidase antistoffer i plasma målt i int.enh./L. Bestemmelse af antistoffer mod thyroglobulin i plasma målt i int.enh/L
 • Synonymer:
  • TRAb: TSH-receptor antistof; Thyrotropin receptor-antistof; TRAB; Thyreoidea-stimulerende immunglobulin
  • Anti-TPO: Thyroideaperoxidase antistoffer; Thyr(e)operoxidaseantistoffer; Thyroid-peroxidase-antistof; anti- thyreoidea peroxidase antistof; antimikrosomale antistoffer; TPOAb
  • Anti- Tg: Thyroglobulin antistof; TgAb

TRAb

 • TSH binder sig under normale tilstande til en TSH-receptor på follikelcellernes basale membran og stimulerer alle trin i hormondannelsen i gld. thyroidea
  • Hormonsyntese med inkorporering af jod i thyroglobulin katalyseret af thyroperoxidase
   • Ved autoimmune sygdomme kan der dannes antistoffer mod thyroperoxidase (anti TPO)
   • Antithyroid behandling hæmmer thyroperoxidasen
  • Celleproliferation
  • Sekretion – proteolyse af thyroglobulin med frigørelse af thyroideahormoner til blodbanen
 • Antistoffer, som binder sig til TSH receptoren (TRAb), kan være såvel blokerende som stimulerende
  • Det hyppigste er stimulerende antistoffer, som binder sig til receptoren og medfører en kronisk stimulering
  • Blokerende antistoffer binder sig til receptoren og blokerer for den normale TSH effekt, hvilket fører til hypothyreose og atrofi af kirtlen
 • Antistoffer af IgG type kan passere placenta og give anledning til forbigående hyperthyreose eller hypothyreose hos barnet

Anti-TPO

 • Hormonsyntese med inkorporering af jod i thyroglobulin katalyseres af thyroperoxidase
 • Ved autoimmune sygdomme kan der dannes antistoffer mod thyroperoxidase (anti TPO)
 • Antithyroid behandling hæmmer thyroperoxidasen

Anti-Tg

 • Hovedparten af colloid I follikellumen består af thyroglobulin og udgør oplagringsformen af thyroideahormoner
 • Ved proteolyse af thyroglobulin frigøres hormoner til blodbanen og en mindre mængde intakt thyroglobulin
 • Anti-Tg kan være tegn på skade på thyroidea og kan bruges til at monitorere patienter, som er opereret for thyroidea cancer

Referenceintervaller

Metodeafhængige

 • TRAb (Brahms)
  • 0 år: <1,00 int.enh./L
   • <1,00 int.enh/L: negativ
   • 1,00 – 1,50 int.enh./L: gråzone
   • >1,50 int.enh./L: positiv
 • Anti-TPO
  • 1 – 18 år: <25 x 103 int.enh/L
 • Anti-Tg
  • >18 år: <40 x 103 int.enh/L

Indikationer

TRAb

 • Mistanke om Graves/Basedows sygdom
 • Differentialdiagnostisk over for autonomt adenom
 • Uklare situationer med vekslende thyroideafunktion
 • Risikovurdering ved ophør med antithyroid behandling
  • Højt antistofniveau øger risikoen for recidiv
 • Gravide som har haft eller har hyperthyreose
 • Udredning af det nyfødte barn med thyroideapåvirkning

Anti-TPO

 • Anti-TPO er sædvanligvis den eneste nødvendige antistoftest mht. diagnosen autoimmun hypothyreose (Hashimoto)
 • Anti-TPO anvendes diagnostisk til påvisning af autoimmunt betinget hypothyreose
 • Anti-TPO kan ikke anvendes til monitorering, da korrelationen til sygdomsaktivitet er dårlig
 • Analysen anvendes ved udredning af thyreoidea sygdomme, når autoimmun sygdom mistænkes, samt ved hypothyreose eller øget TSH af uklar årsag
 • Samtidig måling af anti-Tg giver kan i nogle enkelte tilfælde give yderligere information

Anti-Tg

 • Bør ikke bruges diagnostisk, men analysen anvendes primært ved kontrol af thyroidea cancer. Måling og fortolkning af anti-Tg anses for en specialist opgave

Prøvetagning

 • Veneblod
  • Serum – rør uden antikoagulans - rød prop med eller uden gel

Fortolkning

TRAb

 • Findes hos mere end 90 % med Graves´ sygdom
 • Atrofisk hypothyreose (blokerende antistoffer)

Anti-TPO

 • Over cutt-off tyder på autoimmun sygdom
  • 20 % med autoimmun dysfunktion har negativ anti-TPO
 • Forhøjede værdier ses i alle tilfælde af Hashimoto's thyreoiditis (>90 %) og idiopatisk primær myksødem, hos 40-75 % af patienter med andre autoimmune thyreoideasygdomme (Graves sygdom og postpartum thyreoiditis). Let forhøjede værdier kan også ses hos enkelte patienter med ikke-autoimmune thyreoideasygdomme. Forhøjede værdier kan desuden ses ved andre autoimmune sygdomme (f.eks. perniciøs anæmi, insulinafhængig diabetes mellitus, reumatoid arthritis, Sjögrens syndrom og primær biliær cirrose)
 • Høje værdier øger sandsynligheden for senere udvikling af hypothyreose

Anti-Tg

 • Høj koncentration af thyreoglobulin antistof kan ses ved thyreoideacancer, Graves sygdom og ved Hashimotos thyreoiditis. Forhøjede værdier ses også ved autoimmune sygdomme som f.eks. perniciøs anæmi, systemisk lupus erythematosus og Sjögren's sygdom
 • Omkring 13 % af normale, raske kvinder har antistoffer mod thyreoglobulin. Det samme gælder 3 % af raske mænd

Kilder

Referencer

 1. Nilsson-Ehle P (red.) . Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010

Fagmedarbejdere

 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus
 • Gregers Hansen-Nord, speciallæge i almen medicin, alm. prakt. læge,
 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.