Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Vægttab

Sidst fagligt opdateret: 30.09.2014

Basisoplysninger

Definition

 • Hos børn anvendes i reglen reduceret vægtudvikling frem for vægttab

Hos spædbørn/småbørn 

 • Tegn på utilstrækkelig ernæring til optimal vækst og udvikling "failure to thrive"
 • Diagnosen bør overvejes, når
  • Vægt-for-alder ved to eller flere på hinanden følgende lejligheder er under 3-5 percentilen
  • Vægt-for-alder krydser to hovedpercentiler
  • Vægt-for-længde er under 3-5 percentilen

Hos voksne når

 • Vægttabet på mindre end 6 måneder udgør mere end 5 % af personens normale vægt
 • Eller når vægttabet udgør 10 % på mindre end et år

Forekomst

 • Vægttab hos spædbørn og småbørn er relativ hyppigt i forbindelse med akutte infektionssygdomme
 • Frivilligt vægttab hos voksne kan være
  • Tilsigtet og med positiv sundhedsmæssig gevinst hos overvægtige
  • Udtryk for spiseforstyrrelse hos normalvægtige voksne og store børn
 • Op til 29 % af unge piger i Danmark har et så problematisk forhold til mad, krop og vægt, at de har risiko for at kunne udvikle en spiseforstyrrelse, mens 0,4 - 1 % af unge piger/kvinder udvikler anorexia nervosa 1
 • I Danmark findes der 75.000 mennesker - børn, unge som voksne, der lider af en spiseforstyrrelse. 5.000 lider af anoreksi

Diagnostisk tankegang

 • Ufrivilligt vægttab har tre hovedårsager:
  • reduceret kalorieindtag
  • øget stofskifte
  • øget energitab
  • hertil kommer akut vægttab i forbindelse med væsketab
 • Hos ca. ¼ er årsagen ukendt. Prognosen er som regel god
 • Dårlig vægtudvikling hos småbørn og vægttab hos voksne hænger ofte sammen med psykiatriske og psykosociale forhold
 • Signifikant vægttab skal ikke opfattes som en naturlig del af aldringsprocessen
 • Antallet af voksne patienter med vægttab, der viser sig at have en kræftlidelse, varierer fra 1-36 % i forskellige studier

Lægeopsøgning

 • Spædbørn/småbørn - opdages ofte ved rutineundersøgelser/børneundersøgelser ved den praktiserende læge, sundhedsplejersken eller skolelægen
 • Unge/voksne - ofte efter henvendelse fra pårørende eller skole

Diagnostiske faldgruber

 • Behandlingskrævende infektioner
 • Ondartede lidelser, obs: mave-tarmkanal, lunger, urogenitale og hæmatologiske organer
 • Depressioner
 • Demens - årsagen er manglende indtag af næring
 • Spiseforstyrrelser
 • Endokrinologiske sygdomme, f.eks. diabetes mellitus og hyperthyreose
 • Hjertesvigt hos ældre - særligt blandt ældre og personer med kendt hjertesygdom
 • KOL
 • Misbrug (rusmidler)

ICPC-2

ICD-10

 • R62 Forsinket fysiologisk udvikling
 • T628 Forgift. m an. indtaget spec. bestanddel i maden
 • R628A Dårlig trivsel
 • R63 Sympt. og abnorme fund vedr. føde- og væskeindtagelse
 • R630 Appetitløshed
 • R634 Abnormt vægttab
 • R638 Sympt. el abnorme fund vedr. føde- og væskeindtagelse UNS
 • F50 Spiseforstyrrelser

Differentialdiagnoser

Psykiske forhold

 • Stress er en af de hyppigste årsager til vægttab
 • Depression - forsænket stemningsleje, initiativløshed, koncentrationsvanskeligheder, skyldfølelse, angst, søvnforstyrrelser, evt. selvmordstanker
 • Søvnløshed
 • Spiseforstyrrelser ( anorexi, bulimi) er særlig udbredt blandt unge piger

Cancer

 • Gastrointestinalkanalen - specielt oesophaguscancerventrikelcancer, pankreascancer og coecumcancer - spørg efter ændringer i afføringsvaner, undersøg for blod i afføringen på selv svag indikation ved vægttab. Rekto-koloskopi kan være indiceret
 • Lunge - spørg efter tobaksforbrug og rygevaner, hoste og dyspnø, rekvirer røntgen og/eller CT-scanning af thorax på mindste indikation hos ældre med vægttab
 • Hæmatologisk - særlig myelomer og lymfomer - anæmitegn? hudblødninger? infektioner? glandelsvulst? lever- eller miltforstørrelse?
 • Urogenital - urin stix er sensitiv, men kun med lav specificitet

Infektioner

 • Akutte infektioner i luftveje og gastrointestinalkanalen er ofte forbundet med spisevægring og væsketab
 • Kroniske infektioner som tuberkulose er sjældne, men kan forekomme
 • Andre sjældne årsager er HIV, infektiøs endocarditis, brucellose

Neurologiske lidelser

 • Demente kan ofte have mangelfuld ernæring

Endokrinologiske årsager

 • Diabetes mellitus type 1 kan debutere med vægttab, oftest tørst og polyuri
 • Hyperthyreose kan medføre vægttab sammen med de klassiske tegn som indre uro, palpitationer, varmeintolerans, tremor, evt. exopthalmus

Gastrointestinale årsager

 • Ulcus er typisk forbundet med dyspepsi, sultsmerter og spiselindring - medfører kun sjældent vægttab
 • Inflammatoriske tarmsygdomme ( Crohns sygdom, ulcerøs kolitis) er forbundet med ændrede afføringsvaner, diaré, blodig afføring og malabsorption
 • Cøliaki kan give meget vage symptomer, kan debutere i voksen alder, typisk er grålig, voluminøs, ildelugtende afføring
 • Motilitetsforstyrrelser kan give ernæringsvanskeligheder

Ernæringsbetinget

 • Alkoholmisbrug medfører ofte reduceret ernæringsindtag
 • Reduceret kalorieindtag kan skyldes en række årsager som demens, spiseforstyrrelser, anorexi pga. alvorlig sygdom, mv.

Kardiovaskulære årsager

 • Hjertesvigt - oftest ældre patienter, kendt hjertesygdom, hypertension, svækkelse, dyspnø, ødemer

Lunge

Nyresvigt

 • Hyppigst hos ældre, kendt grundlidelse som f.eks. diabetes

Lægemidler og rusmiddel anvendelse

 • Lægemiddelfremkaldt vægttab, især hvis den indtagne medicin (stof) medfører kvalme, obs. navnlig digoxin og cytostatika
 • Alkohol- og narkotikamisbrug medfører ofte underernæring

Kollagenoser

 • Ses sjældent, men forekommer, og kan debutere med vægttab

Addisons sygdom, binyrebarksvigt

 • Yderst sjælden
 • Autoimmun destruktion er hyppigste årsag
 • Svigtende produktion af glukokortikoider, mineralokortikoider og androgener på grund af binyrebarkdestruktion
 • Symptomerne er svaghed, svimmelhed, træthed, anorexi, kvalme, vægttab, evt. abdominalsmerter og diaré
 • Hyperpigmentering kan ses i 90% af tilfældene med primær binyrebarksvigt. Dette er mest udtalt i bøjefurer, ar og på soleksponerede områder
 • Diagnosen bekræftes ved måling af kortisol og ACTH, herunder synachten-test

Sygehistorie

Centrale elementer

Vægttabets størrelse?

 • Hos voksne/ældre er ændring i påklædningens størrelse ofte en mere nøjagtig indikation på vægttab end patientens egen angivelse i kilo

Madvaner?

 • Beskriv dagens madindtag (hvad der spises og hvor meget)
 • Nedsat appetit?
 • Nedsat smagsoplevelse?
 • Nedsat lyst til at tilberede mad?

Feber?

 • Tegn til infektion?

Brug af medikamenter?

 • Kan vægttabet skyldes bivirkninger af et medikament?

Tidligere abdominaloperation?

 • Ventrikelresektioner, gastric banding, kolecystektomier

Rusmiddel-misbrug?

 • Rusmiddel-misbrug betyder ofte reduceret kalorieindtag og ensidig kost

Rygning?

 • Tobak reducerer en naturlig appetit

Oral hygiejne?

 • Tandstatus - dårlig tandstatus kan vanskeliggøre adækvat ernæring

Psykologisk betinget spisevægring hos børn?

 • Hos småbørn kan spisevægring skyldes interne familievanskeligheder

Amenoré?

 • Primær og sekundær amenoré ses ved anorexia nervosa

Oplysninger fra pårørende

 • Oplysninger fra pårørende kan specielt være nyttige - af og til afgørende - ved spiseforstyrrelser

Familieanamnese

 • Familiens kostvaner og konstitution

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Sammenlign med patientens normalvægt
 • Lymfeknuder, hjerte- og karsystem, lunger og abdomen bør gennemgås i den kliniske undersøgelse, der ellers ofte vil være målrettet

Specielt

 • Se efter tegn på hyperthyreose
 • Senereflekser

Supplerende undersøgelser

I almen praksis

Voksne

 • Hgb, leukocytter + diff.tælling, nyre-væsketal, levertal, plasma glukose, urinundersøgelse
 • Test for okkult blod i afføringen
  • Svulster i mave-tarmkanalen bløder ofte intermitterende, således at flere prøver bør tages på forskellige dage
 • Total eller frit T4 og TSH

Andre undersøgelser

 • Hvis sygehistorien eller kliniske fund indicerer det
 • Hos ældre patienter med vægttab har rektoskopi, rtg. af thorax samt endoskopiske undersøgelser af GI-kanalen vist høj diagnostisk gevinst

Tiltag og råd

Henvisninger

 • Afhængig af grundlidelse og alvorlighed

Indlæggelse

 • Afhængig af grundlidelse og alvorlighed

Råd

 • Hos patienter med påvist grundlidelse behandles denne
 • En vigtig undtagelse er ældre patienter, hvor genoprettelse af næringsbalancen i sig selv kan have stor betydning
  • Information om, hvor vigtig tilstrækkelig ernæring er, samt enkle råd i forbindelse med måltiderne kan være tilstrækkelig

Patientinformation

Hvad findes der af skriftlig patientinformation

Andre kilder 

 • 10 veje til vægttab. Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011 2

Kilder

Referencer

 1. Spiseforstyrrelser. Sundhedsstyrelsen. 17. januar 2012
 2. Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. 1. udgave, 1 oplag, 2011

Fagmedarbejdere

 • Henrik Vestergaard, overlæge, dr. med., Endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital
 • Camilla Sachs, speciallæge i almen medicin, Birkerød
 • Bjarne Lühr Hansen, ph.d., lektor, alm. prakt. læge, Syddansk Universitet, Odense
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.