Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Rødt øje

Sidst fagligt opdateret: 04.02.2016

Basisoplysninger 1, 2

Definition

 • Øget blodfylde i øjets bindehinde

Anvendte begreber

 • Conjunktival injektion - injektion af de conjunktivale kar. Mest udtalt i fornices
 • Ciliær injektion - injektion af de pericorneale kar
 • Skleral injektion - injektion af de sklerale kar, ses som dybtliggende, ofte fokal rødme
 • Subconjunktival blødning - er velafgrænset og dybrød
 • Hyfæma - blodansamling i forreste øjenkammer
 • Conjunktival injektion
 • conjunktival injektion 
 • Ciliær injektion
 • ciliaer injektionzoom  

Forekomst

 • Hyppigste øjensymptom i almen praksis

Diagnostisk tankegang

 • De fleste patienter med "rødt øje" har akut conjunktivitis

Diagnostiske faldgruber

 • Iridocyklitis
 • Akut glaukom
 • Skleritis

ICPC-2

ICD-10

 • H57 Andre abnorm tilstand i øje og øjenomgivelser
 • H579 Abnorm tilstand i øje el øjenomgivelser UNS

Differentialdiagnoser

Conjunktivitis, infektiøs

 • Conjunktival injektion, pus og sammenklistring af øjenlågene, chemosis
 • Forårsages af virus eller bakterier
 • Forekommer oftest hos børn. Ensidig debut, men smitter ofte det andet øje
 • Fremmedlegemefornemmelse, let svien, men ikke smerter, sammenklistrede øjne efter søvn
 • Selvlimiterende, men lokal antibiotisk behandling forkorter forløbet
 • Conjunktivitis, infektiøszoom

Conjunktivitis, allergisk

 • Forekommer oftest hos børn og sammen med høfeber og er sæsonbetonet
 • Kløe, røde øjne, tåreflåd, lysoverfølsomhed, evt. allergiske symptomer fra andre organer
 • Begge øjne er som regel afficerede
 • Man finder conjunktival injektion, mucoid sekretion, lysoverfølsomhed, evt. ødem i og omkring øjnene (chemosis), ofte brostenstegning på bagsiden af øvre øjenlåg

Iridocyklitis

 • Akut inflammatorisk reaktion i iris og corpus ciliare (forreste uveitis), ofte recidiverende
 • Autoimmun tilstand, men i de fleste tilfælde kan der ikke identificeres nogen grundsygdom
 • Symptomerne kan være beskedne - oftest ensidige, rødt øje, lysskyhed, tåreflåd, evt. tågesyn
 • Fund - nedsat visus, ciliær injektion, miosis, bagre synekkier - uregelmæssig pupil, lysvej i forreste øjenkammer, smerte i det syge øje når pupillen kontraherer sig ved belysning af det raske øje
 • Akut henvisning til øjenlæge
 • Iridocyklitiszoom

Akut glaukom

 • Sjælden tilstand, optræder almindeligvis først fra 40-50 års alderen, skyldes snæver kammervinkel
 • Ensidig. Der kan være forvarsler i form af regnbuesyn og farvede ringe omkring hvidt lys, sløret syn. Rødt og akut smertefuldt øje, synsnedsættelse, kvalme og opkastninger
 • Cornea er mat og ødematøs, der er ciliær injektion, nedsat eller ophævet pupilreaktion, pupillen ofte middeldilateret og oval
 • Forhøjet øjentryk ved palpation - som regel ensidigt
 • Ofte påvirket almentilstand
 • Skal henvises akut til øjenlæge

Fremmedlegeme på cornea eller conjunktiva

 • Meget almindelig tilstand i almen praksis. Skadesmekanismen er oftest kendt
 • Smerter, lysskyhed, fremmedlegemefornemmelse, tåreflåd
 • Let injektion, evt. fastsiddende fremmedlegeme, evt. først synligt efter fluoresceinfarvning
 • Se efter tegn på perforation

Herpes keratitis

 • Primær eller recidiverende, overfladisk skade er hyppigst - keratitis dendritica
 • Almindeligvis ensidig, ofte smertefuld, lysskyhed, tåreflåd, evt. synsforstyrrelse ved central beliggenhed
 • Man finder nedsat corneasensibilitet, grenformet mønster af cornealæsioner ved fluoresceindfarvning, ofte beskedne fund med let ciliær injektion
 • Akut henvisning til øjenlæge
 • Keratitis dendriticazoom

Abrasio corneae

 • Corneaepitelet er skrabet af efter traume eller skade fra fx kontaktlinser
 • Smerter, lysskyhed, fremmedlegemefornemmelse, tåreflåd
 • Injiceret øje, blefarospasme, påvisning af abrasio med fluoresceindfarvning

Episkleritis

 • Inflammation af episklera, hyppigere hos kvinder, overhyppighed hos patienter med rheumatisk sygdom
 • Rødt område på øjet, ubehag, tåreflåd, ingen synsforstyrrelser, der har ofte været lignende episoder før
 • Sektorformet rødme i sklera svarende til øjenspalten
 • Episkleritiszoom

Skleritis

 • Sjældent forekommende, hyppigst blandt kvinder
 • Forekommer hyppigere hos patienter med systemsygdom
 • Ensidig eller bilateral, sektorformet rødme i sklera, konstant borende stærk smerte, smerte ved øjenbevægelse, let synsnedsættelse
 • Skleritis er palpationsøm og mindre velafgrænset end subconjunktival blødning
 • Skal henvises til behandling hos specialist

Keratokonjunktivitis photoelectrica

 • Optræder ofte efter eksposition for ultraviolet lys
 • Latenstiden er ofte 4-12 timer
 • Medfører smerte, lysskyhed og fremmedlegemefornemmelse
 • Epiteldefekter påvises ved fluoresceindfarvning
 • Helbredes spontant i løbet af 24-48 timer

Subkonjunktival blødning

 • Velafgrænset område med kraftig rødme af conjunktiva
 • Den nærliggende conjunktiva fremtræder normal, og der er ikke pus i øjet
 • Synet er normalt
 • Spontan subkonjunktival blødning er smertefri og helbredes spontant i løbet af 2-3 uger Penetrerende øjentraume
 • Ved traume - hvis der har været fremmedlegeme, tænk da på mulig perforation og henvis patienten, hvis der er tvivl

Pinguecula

 • Degenerativ tilstand i conjunktiva
 • Knuder af hyalint og gult elastisk væv på begge sider af cornea ud for øjenspalten
 • Affektionen er almindeligvis bleg, men kan være ledsaget af let konjunktival injektion

Pterygium

 • Slimhindefold, som vokser fra conjunktiva ind over limbus corneae bilateralt, ofte fra den nasale side
 • Medfører ingen gener
 • Kan skyldes irritation forårsaget af eksposition for vejrliget, herunder ultraviolet lys og blæst
 • Det er aktuelt med behandling, hvis forandringerne vokser ind over cornea og forstyrrer synet
 • Pterygiumzoom

Skader på øjet

Orbitale lidelser

 • Kan forårsage fremstående øje
 • Medfører ofte hævelse omkring et eller begge øjne

Endoftalmitis

 • Ensidig udtalt smerte, synsnedsættelse
 • Er det en perforation?
 • Har patienten nyligt fået foretaget øjenoperation?

Sygehistorie

Centrale elementer

Typen og graden af smerte/ubehag?

 • Svie og pus tyder på infektiøs conjunktivitis
 • Kløe tyder på allergisk conjunktivitis
 • Dybere smerte tyder på mere alvorlig lidelse

Synsfunktionen?

 • Nedsat syn giver mistanke om alvorlig øjensygdom som fx iridocyklitis, akut glaukom, endoftalmitis

Systemiske sygdomme?

Sekretion?

 • Traume?
 • Tænk altid på faren for perforation

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Sammenlign de to øjne
 • Ukomplicerede conjunktivitter er ofte dobbeltsidige
 • Palper præ-aurikulære lymfeglandler, som ofte er hævede ved virusconjunktivitis

Specielt

Øjenundersøgelse

 • Visusmåling
 • Synsfelt
 • Inspektion af cornea, evt. med fluoresceinfarvning
 • Inspektion af pupillen i dæmpet belysning
 • Supplerende undersøgelser ved eventuelle fund under den primære øjenundersøgelse:
  • Oftalmoskopi
  • Vurdering af øjentrykket
   • Kontraindiceret ved større traumer eller ved mistanke om perforation

Yderligere undersøgelser

I almen praksis

 • Evt. fluoresceindfarvning

Tiltag og råd

Henvisninger

Umiddelbart

Inden et døgn

Råd

Årsagen til rødt øje

 • Prøv altid at finde årsagen til at øjet er rødt. Behandlingsplanen og graden hvormed denne haster, vil afhænge af de kliniske fund.

Pinguecula eller pterygium

 • Behandling er oftest unødvendig
  • Pterygier kan henvises til kirurgisk fjernelse, hvis de nærmer sig pupilfeltet

Illustrationer

Billeder

Plancher eller tegninger

Kilder

Referencer

 1. Bek T, Hjortdal J, la Cour M. Øjensygdomme (kapitel 11,13,14,18). København: Fadls forlag; 2012
 2. Dunlop AL, Wells JR, Approach to Red Eye for Primary Care Practitioners. Prim Care 2015 Sep;42(3): 267-84PubMed
 

Fagmedarbejdere

 • Toke Bek, prof., overlæge, dr. med, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.