Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Lægehåndbogen

Nakkesmerter

Sidst fagligt opdateret: 16.11.2015

Basisoplysninger

Definition

 • Smerter i nakkeregionen
 • Nakkesmerter kan inddeles i ukomplicerede smerter, piskesmældsskade og smerter med radikulopati
 • De almindeligste årsager er mekaniske lidelser og muskulære spændingstilstande

Forekomst

 • Incidens
  • Nakkesmerter forekommer hos 30-50 % af den voksne befolkning i løbet af et år
  • Det er anslået, at 3 % af befolkningen opsøger læge med nakkelidelse som hovedproblem i løbet af et år
  • Der er ca. 40-80 nye tilfælde af nerverodssmerter fra nakken per 100.000 årligt 1
 • Køn
  • Hyppigst hos kvinder
 • Alder
  • Antallet øges med alderen, specielt gælder det de kroniske gener
  • Akutte anfald er hyppigst hos unge voksne
  • Recidiverende smerteperioder er almindelige helt fra 20-årsalderen

Diagnostisk tankegang

 • Smerter og stivhed i nakken er hyppige symptomer, som ofte har uklar patogenese, og årsagen kan være multifaktoriel
 • Smerterne stråler ofte ud til naboområder som hoved, scapulaområdet, skulderbue og arm. Men det kan også dreje sig om en primær skuldersmerte med sekundære nakkesmerter
 • Nakkesmerter kan også skyldes overført smerte, f.eks. ved infektioner eller svulster i halsregionen
 • Afklar følgende:
  • Kommer smerterne fra nakken?
  • Foreligger der neurologiske symptomer og tegn?
  • Foreligger der en mekanisk nakkelidelse?

Hvorfor henvender patienten sig?

 • Hos nogle er nakkesmerterne et præsentationssymptom, en "indgangsbillet" til lægekontoret
 • Bekymringer og psykosociale problemer i arbejde eller privatliv ligger ofte bagved en aktuel klage, som er vigtigere for patienten

Diagnostiske faldgruber

 • Reumatiske lidelser
 • Cirkulationsforstyrrelser
 • Svulster i nakke og fossa cranii posterior, myelomatose
 • Frakturer (dens)
 • Luksationer

ICPC-2

ICD-10

 • M45 Spondylitis ankylopoietica
 • M46 Andre inflammatoriske spondylopatier
 • M47 Spondylose
 • M48 Andre sygdomme i rygsøjlen
 • M49 Sygdomme i rygsøjlen v sygdomme KA
 • M50 Sygdomme i halshvirvelsøjlens båndskiver
 • M51 Sygdomme i lumbale og torakale båndskiver
 • M53 Andre ryglidelser IKA
 • M54 Rygsmerter
 • M542 Cervikale rygsmerter

Muskulær nakkelidelse

 • Årsag
  • Nakkemyalgier er ofte relateret til arbejdsbelastning, stress, psykosocial belastning, eller synsproblemer
 • Forekomst
  • Hyppig
 • Symptomer
  • Kendetegnes ved diffuse, brændende og oftest bilaterale smerter i nakke og skulderbue, ofte ledsaget af diffus bilateral hovedpine
  • Kan i nogle tilfælde føre til diffus udstråling (cervicobrachialgi)
 • Kliniske fund
  • Normal passiv bevægelighed uden smerte reproduktion
  • Palpationsømhed og øget muskeltonus er typisk

Mekanisk nakkelidelse

 • Årsag
  • Tilstanden kan komme fra et intervertebralt segment: Et discusproblem, snæver nerverodskanal eller patologi i bueleddene
 • Forekomst
  • Ganske almindelig
 • Symptomer
  • Kendetegnes ved diffuse, brændende og oftest bilaterale smerter i nakke og skulderbue, ofte ledsaget af diffus bilateral hovedpine
  • Det er mest almindeligt at finde en asymmetrisk smerteangivelse og nedsat bevægelighed
  • Kan i nogle tilfælde føre til diffus udstråling (cervicobrachialgi)
 • Kliniske fund
  • Nedsat passiv bevægelighed i en eller flere nakkebevægelser kan betegnes "låsning"
  • Kan testning reproducere den nakkesmerte, som patienten kommer for?
  • Ingen neurologiske fund

Torticollis, akut

 • Årsag
  • Oftest uden kendt ætiologi
  • Kan i nogle tilfælde være forårsaget af en discusprotrusion eller prolaps
  • Kan også skyldes infektion i laterale pharyngeale rum - sjældent
 • Forekomst
  • Ganske almindelig
 • Symptomer og fund
  • Akut opstået skæv og smertefuld nakke
 • Kliniske fund
  • Som regel betydelig nedsat bevægelighed med afværgestilling til den ene side
  • Udeluk radikulopati, halsinfektion og tumor

Cervical hovedpine

 • Årsag
  • Bevægelsesabnormalitet i et eller flere af de intervertebrale cervikale segmenter
 • Forekomst
  • Ikke usædvanlig
 • Symptomer
  • Ensidig nakkehovedpine uden sideskifte af smerten
  • Smerten projiceres fra nakken fremover hovedet til tinding- og panderegionen
  • Ofte smerter af ikke-radikulær natur i samme sides skulder og arm
 • Kliniske fund
  • Bevægeligheden i nakken er reduceret, og smerten kan fremprovokeres ved specielle nakkebevægelser eller mekanisk tryk
  • Smerten kan ophæves ved lokalanæstetisk blokade af n. occipitalis major eller minor

Cervical spondylose

 • Årsag
  • Artrose i cervicalcolumna
  • Betydelig uncovertebralleds artrose kan give kompression af nerverod i foramen intervertebrale
 • Forekomst
  • Tilstanden er almindelig hos ældre patienter
 • Symptomer
  • Symmetrisk nedsat aktiv og passiv bevægelighed ved alle nakkebevægelser
  • Giver i sig selv ingen eller kun moderate gener i form af dumpe smerter i nakken med udstråling til skuldrene og øverste del af armene
 • Kliniske fund
  • Evt. nedsat bevægelighed, ellers gennemgående normale kliniske fund
 • Andre undersøgelser
  • Røntgen viser degenerative forandringer

Cervikal radikulopati

 • Årsag
  • Discusproblem og protrusion hos yngre
  • Degenerative forandringer og snæver intervertebral kanal hos ældre
 • Forekomst
  • Relativt almindelig tilstand fra 45-årsalderen, den almindeligste aldersgruppe er 40-60 år
 • Symptomer
  • Akut debut eller langsomt/gradvist indsættende symptomer
  • Kan give udstrålende smerter og paræstesier til overekstremitet
 • Kliniske fund
  • Bevægelighed i nakken er oftest nedsat på grund af smerterne
  • Funktionstestning vil næsten altid fremprovokere smerter, hyppigst ved ekstension og sidebøjning
 • Andre undersøgelser
  • Evt. MR-undersøgelse af cervicalcolumna, men fund af prolaps behøver ikke nødvendigvis at være af betydning

Piskesmældslæsion

 • Årsag
  • Acceleration-deceleration som overfører energi til og dermed giver mulighed for skader i nakken
  • Skaderne opstår oftest ved påkørsel bagfra, men kan også forekomme ved sidekollisioner
 • Forekomst
  • I Norge regner man med, at ca. 4000 personer årligt får symptomer i nakken efter biluheld og ulykker
 • Symptomer
  • Akut, de første 1-3 døgn, opstår moderat stivhed og smerter i nakken og hovedpine hos 3-5 % af alle, der bliver udsat for piskesmælds-traume
  • Et mindretal af disse (< 10 %) udvikler mere langvarige smerter og stivhed med større eller mindre påvirkning af funktionsniveauet
 • Kliniske fund
  • De første dage findes moderat nedsat aktiv bevægelighed ved fleksion/ekstension, eventuelt ved sidebøjning i nakken
  • Passiv bevægelighed er kun lidt eller ikke påvirket, men afhænger delvis af hvor mange smerter der er
  • Almindeligvis er der palpationsømhed i området med maksimal stivhed
  • Neurologisk undersøgelse og funktionsundersøgelse bør udføres
 • Andre undersøgelser
  • Ved neurologiske fund skal man gå videre med diagnostik (billeddiagnostik) for at udelukke alvorlige skader
  • Ved kroniske gener bør patienten vurderes af tværfagligt team, og der bør tages stilling til nytten af yderligere diagnostik

Thoracic outlet syndrome

 • Årsag
  • Kompression af nerve- og karstrukturer mellem nakken og aksillen
  • Kan skyldes halsribben, men oftere en muskulær fejlfunktion, f.eks. stram scalenusmuskulatur
 • Forekomst
  • Forholdsvis sjældent mænd:kvinder ratio 1:3
 • Symptomer
  • Smerter, følelsesløshed, paræstesier og tyngdefølelse i den involverede overekstremitet
  • Symptomerne bliver ofte værre ved vægtbæring og ved at løfte armene over hovedet 2
  • Neurologiske symptomer er hyppigere end vaskulære
 • Kliniske fund
  • Ømhed over plexus brachialis supraklavikulært
  • Positiv Roos' test: Reproduktion af symptomer når armen bøjes og abduceres i skulderen, og hænderne knyttes og åbnes mange gange i 3 minutter. Testen er positiv, hvis den reproducerer patientens symptomer, eller der kommer problemer med at knytte hånden.

Cervical myelopati

 • Årsag
  • Massive degenerative forandringer i nakken kan føre til cervical myelopati på grund af en snæver spinalkanal
 • Forekomst
  • Forholdsvis sjælden tilstand, ses mest hos ældre
 • Symptomer og kliniske fund
  • En alvorlig tilstand hvor kompression af medulla spinalis medfører nakkesmerter kombineret med neurologiske udfald i underekstremiteterne og evt. vandladningsbesvær
 • Kliniske fund
  • Paræstesier, gangforstyrrelser og spasticitet eller pareser og inverteret plantar refleks
 • Andre undersøgelser
  • Evt. røntgen og MR
 • Behandling
  • Sådanne patienter skal aflastes med stiv nakkekrave
  • Denne type patienter skal henvises og evt. opereres ved progression

Polymyalgia reumatica

 • Årsag
  • Polymyalgia reumatica og kæmpecelle arteritis repræsenterer sandsynligvis samme sygdom
 • Forekomst
  • Incidens på ca. 50 per 100.000
  • Hyppigst hos personer over 50 år
 • Symptomer
  • Mest typisk er muskulære gener fra hofte- og skuldermuskulatur med reduceret mobilitet
  • Nogle kan blive påfaldende mentalt forandrede, træge, med nedsat udholdenhed og koncentrationsbesvær
 • Kliniske fund
  • Muskulaturen i overarme og lår er palpationsøm
  • Nedsat bevægelighed i nakke, skulder- og hofteled
 • Andre undersøgelser
  • Forhøjet SR, men ikke altid så meget
  • Forbavsende hurtig effekt af kortikosteroider

Rheumatoid artrit

 • Årsag
  • Kronisk, recidiverende, systemisk, inflammatorisk sygdom af ukendt årsag som særlig afficerer synovialis i led
 • Forekomst
  • Rammer 1-2 % af befolkningen, hyppigst blandt kvinder
 • Symptomer
  • Oftest polyartrit som starter snigende i perifere led, progredierer centripetalt og symmetrisk, kan også debutere som en monoartrit
 • Kliniske fund
  • Artritisfund i form af hævelse, varme, smerter - typisk i PIP- og MCP-led, evt. ekstraartikulære manifestationer
 • Andre undersøgelser
  • Høj SR, ofte positiv rheuma faktor, typiske røntgenologiske fund

Bechterews sygdom

 • Årsag
  • Ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk sygdom særlig i rygskelettet, men også i andre led og ekstraartikulære strukturer
 • Forekomst
  • Omtrent 0,5-1 % i befolkningen
  • Debuterer almindeligvis mellem 18 og 40-årsalderen
 • Symptomer
  • Tidligere eller nuværende tegn på inflammatorisk betingede rygsmerter, dvs. debut < 40-årsalderen, gradvis og snigende debut, varighed i mere end 3 måneder, morgenstivhed og bedring ved aktivitet
 • Kliniske fund
  • Reduceret bevægelighed i lumbal columna i alle plan - ventralflektion, lateralflektion og ekstension - kapsulært mønster
  • Reduceret thorax-udvidelse til 2,5 cm eller mindre, målt i niveau med fjerde intercostalrum - korrigeret for alder og køn
 • Andre undersøgelser
  • Røntgenologisk artrit i sacroilliaca leddene viser sig først lang tid efter, at symptomerne begyndte

Infektioner

Subaraknoidalblødning

 • Årsag
  • Akut blødning fra store og middel store intrakranielle arterier, før det trænger ind i hjernesubstansen
 • Forekomst
  • Oftest hos midaldrende, men forekommer en sjælden gang hos yngre
 • Symptomer
  • Hovedpinen begynder som regel pludselig, men kan øge i intensitet, ofte lokaliseret i nakken - skærende, sprængende
  • Ledsagende symptomer er ofte nakkestivhed, kvalme og opkastninger, senere påvirket sensorium, evt. udvikling af koma og død
  • Nogle kan have oplevet en pludselig hovedpine som går over, før selve blødningen sætter ind
 • Kliniske fund
  • Evt. bevidsthedstab, lys- og lyd overfølsomhed, nakkestivhed, neurologiske udfald er relateret til lokalisation og omfang
 • Andre undersøgelser
  • På sygehuset CT og spinalundersøgelse

Sygehistorie

Centrale elementer

Varighed?

 • Akut opstået med nedsat bevidsthed - tænk på subaraknoidalblødning
 • Langvarig - tænk muskulær eller mekanisk årsag, evt. psykosocial belastning

Debut?

 • Skade - tænk discusprolaps, brud, luksation, muskelruptur, ligamentskade
 • Piskesmæld?
 • Akut overbelastning?

Smerten

 • Nøjagtig beskrivelse af smertens lokalisation
  • C2-roden giver smerter i nakken og bag/nedenfor øret
  • C3-roden giver smerter i nakken og noget udover skulderen
  • C4-roden giver smerter helt ud til acromion
  • C5-roden giver smerter langs radialsiden af armen
  • C6-roden giver smerter radialt og ud i de to radiale fingre
  • C7-roden giver smerter langs ulnarsiden af armen og hånden
  • C8-roden giver smerter langs ulnarsiden af underarmen og fingrene
 • Er smerten diffust eller distinkt lokaliseret?
 • Provokeres smerten ved hoste og nysen? Tænk radikulopati

Udstråling?

 • Mod skulderblad og arm - tænk radiculopati

Ændring i lokalisation eller intensitet?

 • Tegn til progression?
 • Lang smerteudstråling tyder på progression, mens kortere udstråling tyder på bedring

Funktionsnedsættelse?

 • Konsekvenser for arbejde og daglige aktiviteter
 • Svigtende kraft. Kan give mistanke om pareser, evt. inaktivitet sekundært til smerter

Tidligere gener?

 • I så fald er det nyttigt at klargøre forløbet, tidligere effekt af behandling, tidligere røntgen, andre undersøgelser, henvist til fysioterapeut eller til specialist

Vegetative forstyrrelser?

 • Svimmelhed og andre vegetative forstyrrelser er almindeligvis uspecifikke tegn
 • Ses både ved degenerative og muskulære gener og specielt ved kroniske uspecifikke smertesyndromer

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Formålet er at skelne mekaniske nakkelidelser med tydelige objektive fund fra mere diffuse nakkegener
 • Ved undersøgelse af nakken er det vigtigt at afklare, om patientens nakkesmerter reproduceres
 • Myalgier med muskulær lokal ømhed er uspecifikke fund

Inspektion

 • Er nakken flekteret til siden i afværgestilling (torticollis)?
  • Kan skyldes alvorlig skade, reflektorisk muskelaktivitet på grund af en prolaps eller facetleds affektion, en medfødt tilstand eller en rent muskulær betinget skævstilling
 • Er patienten anspændt? Løfter patienten ubevidst skuldrene?

Palpation

 • Palpation af musklerne i nakke og skulderbue giver begrænset information
 • Konsistens og tonus varierer meget, er vanskelig at bedømme objektivt og bør kun tillægges en lille diagnostisk betydning
 • Ømhed er en subjektiv følelse hos patienten, individuelt variabel og af usikker værdi

Neurologisk undersøgelse

 • Er obligatorisk ved nakkesmerter sammen med armsmerter (brachialgi), paræstesier eller kraftnedsættelse i armen
 • Undersøgelsen består i testning af
  • Kraft
  • Sensibilitet
  • Reflekser for de forskellige nerverødder
 • C7-roden
  • Er oftest afficeret på baggrund af en discuslæsion i C6-discus
  • Omkring 90 % af de neurologiske fund gøres her, og følgende fund er typiske:
   • Smerteudstråling fra nakke til strækkesiden af over- og underarm ud til 3. finger
   • Paræstesier i de tre midterste fingre
   • Nedsat kraft ved albuekstension og håndledsfleksion mod modstand
   • Nedsat sensibilitet dorsalt på 3. finger og svækket tricepsrefleks
 • C5-roden
  • Giver svækket kraft ved abduktion af skulder mod modstand (m.deltoideus)
 • C6-roden
  • Giver svækket kraft ved albueflektion mod modstand (m. biceps brachii)
  • Sensibilitets nedsættelse på de to radiale fingre
  • Svækket bicepsrefleks
 • C8-roden
  • Svækket kraft i fingrenes interosseus muskulatur
  • Sensibilitets nedsættelse på de tre ulnare fingre
 • CNS-skade eller myelopati
  • Husk plantarrefleks og undersøgelse af muskeltonus ved mistanke om lidelse i CNS eller myelopati
 • Blodcirkulation

Funktionsvurderinger

Aktive og passive nakke bevægelser

 • 6 tests (forsigtig ved fremskreden reumatoid artrit, subluksation):
  • Fleksion forover (45°)
  • Ekstension (55°)
  • Rotation til begge sider (70°)
  • Sidefleksion til begge sider (45°)
 • Mulige fund:
  • Reproduktion af patientens smerter og nedsat bevægelighed
  • Testrespons er enten asymmetrisk (det almindeligste), symmetrisk eller ikke tilstede
 • Ved mistanke om muskulære smerter, undersøg nakken med patienten
  • Siddende
  • Stående foroverbøjet
  • Liggende
  • Ved muskulære smerter er bevægelighed almindeligvis betydelig reduceret, når patienten står foroverbøjet og normal i rygleje

Isometrisk testning

 • Mulige fund:
  • Kan give oplysninger om pareser eller asymmetrisk muskulær affektion

Foramen kompressions test

 • Positiv foramen kompressionstest tyder på nerverods affektion. Men testen kan være falsk negativ
 • Testen baserer sig på, at der gives mindre plads til nerveroden, ved at undersøgeren udfører en kombineret strække- og vridebevægelse til hver af siderne ledsaget af aksialt tryk
 • Hvis dette reproducerer smerten i overekstremiteten, er testen positiv

Roos' test

 • Er positiv ved thoracic outlet syndrom
 • Testen udføres med armen i abduceret, udadroteret stilling samtidig med, at patienten knytter hånden gentagne gange i tre minutter
 • Hvis symptomer på afficeret side provokeres, eller patienten får problemer med at knytte hånden, er testen positiv

Supplerende undersøgelser

I almen praksis

 • SR hører med, da sygehistorien kan give mistanke om infektion, reumatisk sygdom eller polymyalgia rheumatica

Andre undersøgelser

Røntgen

 • Giver begrænset information og er sjælden indiceret undtagen efter skader (brud eller luksationer) eller ved mistanke om alvorlig patologi (f.eks. metastaser)
 • Lette til moderate slidtage forandringer (spondylose) med lave disci (osteochondrose) og exostoser ses regelmæssig hos de fleste midaldrende og hos næsten alle ældre
 • Hos ældre med nakke-arm smerter, cervicobrachialgi, bør rtg. cervicalcolumna med skråbilleder tages
 • Man ser specielt efter betydelig discus degeneration eller forkalkninger (osteofytter), som indsnævrer nerverodskanalen

Cervical MR, myelografi

 • CT-scanning har ingen diagnostisk værdi cervicalt
 • MR-scanning er først og fremmest aktuel ved alvorlige neurologiske udfald med mistanke om cervicalt prolaps, svulst, cervical myelopati eller neurologisk sygdom i CNS
 • MR-scanning skal de fleste steder rekvireres af specialist
 • Myelografi kan være indiceret i enkelte tilfælde, men er fortrinsvis en præoperativ undersøgelse og rekvireres af specialist

Andre undersøgelser

 • EMG og neurografi
  • Kan være nyttig ved tvivl om perifer eller central affektion, ved differentiering mellem radikulopati og nerveindklemning eller neurogen og myogen lidelse
  • Undersøgelsen rekvireres først og fremmest af specialister

Tiltag og råd

Henvisninger

 • Ved akut sygehistorie og tegn til neurologiske udfald, pareser og myelopati
 • Eller ved langvarige betydelige symptomer uden tegn til bedring eller ved progression af neurologiske udfald

Indlæggelser

 • Mistanke om subaraknoidalblødning kræver akut indlæggelse

Råd

 • Behandlingen rettes primært mod årsagen til nakkesmerterne
 • Diffuse myalgier og spændingstilstande
  • Det er vigtigt at give oplysninger om virkningsmekanismer, mulige årsagsforhold og disponerende faktorer i livssituationen, samt påpege betydning af aktivering som led i en strategi, hvordan man klarer modgang og stress (også kaldet mestringsstrategi)
 • Akutte nakkesmerter, f.eks. akut torticollis
  • Har god prognose og kræver oftest ikke anden behandling end ro og smertelindring med analgetika
  • Hensigtsmæssig og regelmæssig motion, tilpasset individuelt
  • Nogle patienter har glæde af NSAID
  • Benzodiazepiner kan være effektive ved akutte nakkesmerter, men skal kun gives få dage
  • Nakken aflastes med god støtte i smertefri stilling, oftest er det neutral eller let flekteret position. Halskrave i kortere perioder
  • Ved stærkere smerter kan injektion af mange, små doser lokalanæstesi i triggerpunkter, TNS eller akupunktur, forsøges i et begrænset tidsrum
  • Ved akutte smerter vil man ofte vente med henvisning til fysioterapeut eller kiropraktor. Men det er selvsagt aktuelt, hvis patienten er motiveret for hurtig og optimal behandling
  • De fleste patienter med akutte nakkesmerter behøver kun kortvarig sygemelding

Fysioterapi og egentræning

 • Ved kroniske nakkemyalgier er traditionel fysioterapi med varme og massage ofte af begrænset værdi
 • Egentræning i grupper er ofte nyttig. Det synes som om, at aktiviteten er vigtigere end typen af træning

Anden behandling

 • Ved akutte nakkesmerter med asymmetriske fund ved funktionel nakkeundersøgelse kan manipulation være den primære behandling
  • Der findes forskellige manipulationsteknikker. Behandlingen kan udføres af fysioterapeuter eller læger med speciel kompetence eller af en kiropraktor
  • Kontraindikationer er neurologiske udfald, reumatisk sygdom, warfarinbehandling, malignitetsmistanke, udtalt osteoporose, udtalt spondylose, betydelig svimmelhed og uklare neurologiske symptomer
  • Manuel behandling vil ofte have hurtig effekt, og terapien skal revurderes, hvis effekten ikke er god i løbet af 3 behandlinger
  • Varighed af terapi effekten er usikker
 • Behandling med akupunktur, injektioner eller elektromagnetisk apparatur kan forsøges i vanskelige tilfælde, men har sandsynligvis meget begrænset effekt
 • Muskelrelaksantia har sandsynligvis ingen effekt
 • Specielt vedrørende nyopstået cervikal radikulopati.
  • National Klinisk Retningslinje for behandling af nyopstået cervikal radikulopati angiver 3:
   • Aktive behandlinger
    • I tillæg til anden behandling kan overvejes at tilbyde træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning) eller Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, retningsspecifikke øvelser)
   • Passive behandlinger
    • I tillæg til anden behandling kan overvejes ledmobiliserende teknikker eller cervikal traktion
    • Det er ikke god praksis rutinemæssigt at tilbyde massage eller akupunktur

Illustrationer

Billeder

Plancher eller tegninger

Patientinformation

Hvad man bør informere patienten om

 • Faktorer som påvirker forløbet i retning af at gøre tilstanden mere kronisk

Animationer

Kilder

Referencer

 1. Brox JI. Nakkesmerter. I: Bahr R, Mæhlum S (red.). Idrettsskader. Oslo: Gazettebok; 2003
 2. www.surgical-tutor.org.uk/left.asp juli 2009
 3. Junker K, Kongsted A, Schiøttz-Christensen B, Møller C, Ris I, Hartvigsen J, Nørregaard J, Hansen LV, Jensen MB, Melbye M. National Klinisk Retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning. Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen; 2015

Fagmedarbejdere

 • Jes Bruun Lauritzen, professor, overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
 • Camilla Sachs, speciallæge i almen medicin, Birkerød
 • Bengt Lund, dr.med.speciallæge i ortopædkirurg. Fhv. overlæge, Silkeborg Regionssygehus
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?

Lægehåndbogen findes også som app, hent den gratis til iOS eller Android.

Hver uge fremhæver vi en nyredigeret artikel. Bliv fagligt opdateret på Facebook.