Cookies

Sundhed.dk bruger cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse - også ved Nemlogin. Du accepterer brugen af cookies, hvis du klikker ’OK’ eller hvis du klikker videre rundt på sundhed.dk.
Læs mere om cookies

Nakkesmerter

Tip en ven

Oprettet: 10.02.2010

Basisoplysninger

Definition

 • Smerter i nakkeregionen
 • Nakkesmerter kan inddeles i ukomplicerede smerter, piskesmældsskade og smerter med radikulopati
 • De almindeligste årsager er mekaniske lidelser og muskulære spændingstilstande

Forekomst

 • Incidens
  • Nakkesmerter forekommer hos 30-50% af den voksne befolkning i løbet af et år
  • Det er anslået, at 3% af befolkningen opsøger læge med nakkelidelse som hovedproblem i løbet af et år
  • Der er ca. 40-80 nye tilfælde af nerverods smerter fra nakken per 100.000 årligt 1
 • Køn
  • Hyppigst hos kvinder
 • Alder
  • Antallet øges med alderen, specielt gælder det de kroniske gener
  • Akutte anfald er hyppigst hos unge voksne
  • Recidiverende smerteperioder er almindelige helt fra 20-årsalderen

Diagnostisk tankegang

 • Smerter og stivhed i nakken er hyppige symptomer, som ofte har uklar patogenese, og årsagen kan være multifaktoriel
 • Smerterne stråler ofte ud til naboområder som hoved, scapulaområdet, skulderbue og arm. Men det kan også dreje sig om en primær skuldersmerte med sekundære nakkesmerter
 • Nakkesmerter kan også skyldes overført smerte, f.eks. ved infektioner eller svulster i halsregionen
 • Afklar følgende:
  • Kommer smerterne fra nakken?
  • Foreligger der neurologiske symptomer og tegn?
  • Foreligger der en mekanisk nakkelidelse?

Hvorfor henvender patienten sig?

 • Hos nogle er nakkesmerterne et præsentationssymptom, en "indgangsbillet" til lægekontoret
 • Bekymringer og psykosociale problemer i arbejde eller privatliv ligger ofte bagved en aktuel klage, som er vigtigere for patienten

Diagnostiske faldgruber

 • Rheumatiske lidelser
 • Cirkulationsforstyrrelser
 • Svulster i nakke og fossa cranii posterior, myelomatose
 • Frakturer (Dens)
 • Luksationer

ICPC-2

 • L01 Symptom/klage fra cervikalregion

ICD-10

 • M45 Spondylitis ankylopoietica
 • M46 Andre inflammatoriske spondylopatier
 • M47 Spondylose
 • M48 Andre sygdomme i rygsøjlen
 • M49 Sygdomme i rygsøjlen v sygdomme KA
 • M50 Sygdomme i halshvirvelsøjlens båndskiver
 • M51 Sygdomme i lumbale og torakale båndskiver
 • M53 Andre ryglidelser IKA
 • M54 Rygsmerter
 • M542 Cervikale rygsmerter

Muskulær nakkelidelse

 • Årsag
  • Nakkemyalgier er ofte relateret til arbejdsbelastning, stress, psykosocial belastning, eller synsproblemer
 • Forekomst
  • Hyppig
 • Symptomer
  • Kendetegnes ved diffuse, brændende og oftest bilaterale smerter i nakke og skulderbue, ofte ledsaget af diffus bilateral hovedpine
  • Kan i nogle tilfælde føre til diffus udstråling (cervicobrachialgi)
 • Kliniske fund
  • Normal passiv bevægelighed uden smerte reproduktion
  • Palpationsømhed og øget muskeltonus er typisk

Mekanisk nakkelidelse

 • Årsag
  • Tilstanden kan komme fra et intervertebralt segment: Et discusproblem, snæver nerverodskanal eller patologi i bueleddene
 • Forekomst
  • Ganske almindelig
 • Symptomer
  • Kendetegnes ved diffuse, brændende og oftest bilaterale smerter i nakke og skulderbue, ofte ledsaget af diffus bilateral hovedpine
  • Det er mest almindeligt at finde en asymmetrisk smerteangivelse og nedsat bevægelighed
  • Kan i nogle tilfælde føre til diffus udstråling (cervicobrachialgi)
 • Kliniske fund
  • Nedsat passiv bevægelighed i en eller flere nakkebevægelser kan betegnes "låsning"
  • Kan testning reproducere den nakkesmerte, som patienten kommer for ?
  • Ingen neurologiske fund

Torticollis, akut

 • Årsag
  • Oftest uden kendt ætiologi
  • Kan i nogle tilfælde være forårsaget af en discusprotrusion eller prolaps
  • Kan også skyldes infektion i laterale pharyngeale rum - sjældent
 • Forekomst
  • Ganske almindelig
 • Symptomer og fund
  • Akut opstået skæv og smertefuld nakke
 • Kliniske fund
  • Som regel betydelig nedsat bevægelighed med afværgestilling til den ene side
  • Udeluk radikulopati, halsinfektion og tumor

Cervical hovedpine

 • Årsag
  • Bevægelsesabnormalitet i et eller flere af de intervertebrale cervikale segmenter
 • Forekomst
  • Ikke usædvanlig
 • Symptomer
  • Ensidig nakkehovedpine uden sideskifte af smerten
  • Smerten projiceres fra nakken fremover hovedet til tinding- og panderegionen
  • Ofte smerter af ikke-radikulær natur i samme sides skulder og arm
 • Kliniske fund
  • Bevægeligheden i nakken er reduceret, og smerten kan fremprovokeres ved specielle nakkebevægelser eller mekanisk tryk
  • Smerten kan ophæves ved lokalanæstetisk blokade af n. occipitalis major eller minor

Cervical spondylose

 • Årsag
  • Artrose i cervicalcolumna
  • Betydelig uncovertebralleds artrose kan give kompression af nerverod i foramen intervertebrale
 • Forekomst
  • Tilstanden er almindelig hos ældre patienter
 • Symptomer
  • Symmetrisk nedsat aktiv og passiv bevægelighed ved alle nakkebevægelser
  • Giver i sig selv ingen eller kun moderate gener i form af dumpe smerter i nakken med udstråling til skuldrene og øverste del af armene
 • Kliniske fund
  • Evt. nedsat bevægelighed, ellers gennemgående normale kliniske fund
 • Andre undersøgelser
  • Røntgen viser degenerative forandringer

Cervikal radikulopati

 • Årsag
  • Discusproblem og protrusion hos yngre
  • Degenerative forandringer og snæver intervertebral kanal hos ældre
 • Forekomst
  • Relativt almindelig tilstand fra 45 års alderen, den almindeligste aldersgruppe er 40-60 år
 • Symptomer
  • Akut debut eller langsomt/gradvist indsættende symptomer
  • Kan give udstrålende smerter og paræstesier til overekstremitet
 • Kliniske fund
  • Bevægelighed i nakken er oftest nedsat på grund af smerterne
  • Funktionstestning vil næsten altid fremprovokere smerter, hyppigst ved ekstension og sidebøjning
 • Andre undersøgelser
  • Evt. MR-undersøgelse af cervicalcolumna, men fund af prolaps behøver ikke nødvendigvis at være af betydning

Piskesmældslæsion

 • Årsag
  • Akcelleration-decelleration som overfører energi til og dermed giver mulighed for skader i nakken
  • Skaderne opstår oftest ved påkørsel bagfra, men kan også forekomme ved sidekollisioner
 • Forekomst
  • I Norge regner man med, at ca. 4000 personer årlig får symptomer i nakken efter biluheld og ulykker
 • Symptomer
  • Akut, de første 1-3 døgn, opstår moderat stivhed og smerter i nakken og hovedpine hos 3-5% af alle som udsættes for piskesmælds-traume
  • Et mindretal af disse (< 10%) udvikler mere langvarige smerter og stivhed med større eller mindre påvirkning af funktionsniveauet
 • Kliniske fund
  • De første dage findes moderat nedsat aktiv bevægelighed ved fleksion/ekstension, eventuelt ved sidebøjning i nakken
  • Passiv bevægelighed er kun lidt eller ikke påvirket, men afhænger delvis af hvor mange smerter der er
  • Almindeligvis er der palpationsømhed i området med maksimal stivhed
  • Neurologisk undersøgelse og funktionsundersøgelse bør udføres
 • Andre undersøgelser
  • Ved neurologiske fund skal man gå videre med diagnostik (billeddiagnostik) for at udelukke alvorlige tegn til skade
  • Ved kroniske gener bør patienten vurderes af tværfagligt team, og der bør tages stilling til nytten af yderligere diagnostik

Thoracic outlet syndrome

 • Årsag
  • Kompression af nerve- og karstrukturer mellem nakken og aksillen
  • Kan skyldes halsribben, men oftere en muskulær fejlfunktion, f.eks. stram scalenusmuskulatur
 • Forekomst
  • Forholdsvis sjældent mænd:kvinder ratio 1:3
 • Symptomer
  • Smerter, følelsesløshed, paræstesier og tyngdefølelse i den involverede overekstremitet
  • Symptomerne bliver ofte værre ved vægtbæring og ved at løfte armene over hovedet 2
  • Neurologiske symptomer er hyppigere end vasculære
 • Kliniske fund
  • Ømhed over plexus brachialis supraclaviculært
  • Positiv Roos' test: Reproduktion af symptomer når armen bøjes og abduceres i skulderen, og hænderne knyttes og åbnes mange gange i 3 minutter. Testen er positiv, hvis den reproducerer patientens symptomer, eller der kommer problemer med at knytte hånden.

Cervical myelopati

 • Årsag
  • Massive degenerative forandringer i nakken kan føre til cervical myelopati på grund af en snæver spinalkanal
 • Forekomst
  • Forholdsvis sjælden tilstand, ses mest hos ældre
 • Symptomer og kliniske fund
  • En alvorlig tilstand hvor kompression af medulla spinalis medfører nakkesmerter kombineret med neurologiske udfald i underekstremiteterne og evt. vandladningsbesvær
 • Kliniske fund
  • Paræstesier, gangforstyrrelser og spasticitet eller pareser og inverteret plantar refleks
 • Andre undersøgelser
  • Evt. røntgen og MR
 • Behandling
  • Sådanne patienter skal aflastes med stiv nakkekrave
  • Denne type patienter skal henvises og evt. opereres ved progression

Polymyalgia reumatica

 • Årsag
  • Polymyalgia reumatica og kæmpecelle arteritis repræsenterer sandsynligvis samme sygdom
 • Forekomst
  • Incidens på ca. 50 per 100.000
  • Hyppigst hos personer over 50 år
 • Symptomer
  • Mest typisk er muskulære gener fra hofte- og skuldermuskulatur med reduceret mobilitet
  • Nogle kan blive påfaldende mentalt forandrede, træge, med nedsat udholdenhed og koncentrationsbesvær
 • Kliniske fund
  • Muskulaturen i overarme og lår er palpationsøm
  • Nedsat bevægelighed i nakke, skulder- og hofteled
 • Andre undersøgelser
  • Forhøjet SR, men ikke altid så meget
  • Forbavsende hurtig effekt af kortikosteroider

Rheumatoid artrit

 • Årsag
  • Kronisk, recidiverende, systemisk, inflammatorisk sygdom af ukendt årsag som særlig afficerer synovialis i led
 • Forekomst
  • Rammer 1-2% af befolkningen, hyppigst blandt kvinder
 • Symptomer
  • Oftest polyartrit som starter snigende i perifere led, progredierer centripetalt og symmetrisk, kan også debutere som en monoartrit
 • Kliniske fund
  • Artritisfund i form af hævelse, varme, smerter - typisk i PIP- og MCP-led, evt. ekstraartikulære manifestationer
 • Andre undersøgelser
  • Høj SR, ofte positiv rheuma faktor, typiske røntgenologiske fund

Bechterews sygdom

 • Årsag
  • Ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk sygdom særlig i rygskelettet, men også i andre led og ekstraartikulære strukturer
 • Forekomst
  • Omtrent 0,5-1% i befolkningen
  • Debuterer almindeligvis mellem 18 og 40 års alder
 • Symptomer
  • Tidligere eller nuværende tegn på inflammatorisk betingede rygsmerter, dvs. debut < 40 års alder, gradvis og snigende debut, varighed i mere end 3 måneder, morgenstivhed og bedring ved aktivitet
 • Kliniske fund
  • Reduceret bevægelighed i lumbal columna i alle plan - ventralflektion, lateralflektion og ekstension - kapsulært mønster
  • Reduceret thorax-udvidelse til 2,5 cm eller mindre, målt i niveau med fjerde intercostalrum - korrigeret for alder og køn
 • Andre undersøgelser
  • Røntgenologisk artrit i sacroilliaca leddene viser sig først lang tid efter, at symptomerne begyndte

Infektioner

Subaraknoidalblødning

 • Årsag
  • Akut blødning fra store og middel store intrakranielle arterier, før det trænger ind i hjernesubstansen
 • Forekomst
  • Oftest hos midaldrende, men forekommer en sjælden gang hos yngre
 • Symptomer
  • Hovedpinen begynder som regel pludselig, men kan øge i intensitet, ofte lokaliseret i nakken - skærende, sprængende
  • Ledsagende symptomer er ofte nakkestivhed, kvalme og opkastninger, senere påvirket sensorium, evt. udvikling af koma og død
  • Nogle kan have oplevet en pludselig hovedpine som går over, før selve blødningen sætter ind
 • Kliniske fund
  • Evt. bevidsthedstab, lys- og lyd overfølsomhed, nakkestivhed, neurologiske udfald er relateret til lokalisation og omfang
 • Andre undersøgelser
  • På sygehuset CT og spinalundersøgelse

Sygehistorie

Centrale elementer

Varighed?

 • Akut opstået med nedsat bevidsthed - tænk på subaraknoidalblødning
 • Langvarig - tænk muskulær eller mekanisk årsag, evt. psykosocial belastning

Debut?

 • Skade - tænk discusprolaps, brud, luksation, muskelruptur, ligamentskade
 • Piskesmæld?
 • Akut overbelastning?

Smerten

 • Nøjagtig beskrivelse af smertens lokalisation
  • C2-roden giver smerter i nakken og bag/nedenfor øret
  • C3-roden giver smerter i nakken og noget udover skulderen
  • C4-roden giver smerter helt ud til acromion
  • C5-roden giver smerter langs radialsiden af armen
  • C6-roden giver smerter radialt og ud i de to radiale fingre
  • C7-roden giver smerter langs ulnarsiden af armen og hånden
  • C8-roden giver smerter langs ulnarsiden af underarmen og fingrene
 • Er smerten diffust eller distinkt lokaliseret?
 • Provokeres smerten ved hoste og nysen? Tænk radikulopati

Udstråling?

 • Mod skulderblad og arm - tænk radiculopati

Ændring i lokalisation eller intensitet?

 • Tegn til progression?
 • Lang smerteudstråling tyder på progression, mens kortere udstråling tyder på bedring

Funktionsnedsættelse?

 • Konsekvenser for arbejde og daglige aktiviteter
 • Svigtende kraft. Kan give mistanke om pareser, evt. inaktivitet sekundært til smerter

Tidligere gener?

 • I så fald er det nyttigt at klargøre forløbet, tidligere effekt af behandling, tidligere røntgen, andre undersøgelser, henvist til fysioterapeut eller til specialist

Vegetative forstyrrelser?

 • Svimmelhed og andre vegetative forstyrrelser er almindeligvis uspecifikke tegn
 • Ses både ved degenerative og muskulære gener og specielt ved kroniske uspecifikke smertesyndromer

Klinisk undersøgelse

Generelt

 • Formålet er at skelne mekaniske nakkelidelser med tydelige objektive fund fra mere diffuse nakkegener
 • Ved undersøgelse af nakken er det vigtigt at afklare, om patientens nakkesmerter reproduceres
 • Myalgier med muskulær lokal ømhed er uspecifikke fund

Inspektion

 • Er nakken flekteret til siden i afværgestilling (torticollis)?
  • Kan skyldes alvorlig skade, reflektorisk muskelaktivitet på grund af en prolaps eller facetleds affektion, en medfødt tilstand eller en rent muskulær betinget skævstilling
 • Er patienten anspændt? Løfter patienten ubevidst skuldrene?

Palpation

 • Palpation af musklerne i nakke og skulderbue giver begrænset information
 • Konsistens og tonus varierer meget, er vanskelig at bedømme objektivt og bør kun tillægges en lille diagnostisk betydning
 • Ømhed er en subjektiv følelse hos patienten, individuelt variabel og af usikker værdi

Neurologisk undersøgelse

 • Er obligatorisk ved nakkesmerter sammen med armsmerter (brachialgi), paræstesier eller kraftnedsættelse i armen
 • Undersøgelsen består i testning af
  • kraft
  • sensibilitet
  • reflekser for de forskellige nerverødder
 • C7-roden
  • Er oftest afficeret på baggrund af en discuslæsion i C6-discus
  • Omkring 90% af de neurologiske fund gøres her, og følgende fund er typiske:
   • Smerteudstråling fra nakke til strækkesiden af over- og underarm ud til 3. finger
   • Paræstesier i de tre midterste fingre
   • Nedsat kraft ved albuekstension og håndledsfleksion mod modstand
   • Nedsat sensibilitet dorsalt på 3. finger og svækket tricepsrefleks
 • C5-roden
  • Giver svækket kraft ved abduktion af skulder mod modstand (m.deltoideus)
 • C6-roden
  • Giver svækket kraft ved albueflektion mod modstand (m. biceps brachii)
  • Sensibilitets nedsættelse på de to radiale fingre
  • Svækket bicepsrefleks
 • C8-roden
  • Svækket kraft i fingrenes interosseus muskulatur
  • Sensibilitets nedsættelse på de tre ulnare fingre
 • CNS-skade eller myelopati
  • Husk plantarrefleks og undersøgelse af muskeltonus ved mistanke om lidelse i CNS eller myelopati
 • Blodcirkulation

Funktionsvurderinger

Aktive og passive nakke bevægelser

 • 6 tests (forsigtig ved fremskreden reumatoid artrit, subluksation):
  • Fleksion forover (45°)
  • Ekstension (55°)
  • Rotation til begge sider (70°)
  • Sidefleksion til begge sider (45°)
 • Mulige fund:
  • Reproduktion af patientens smerter og nedsat bevægelighed
  • Testrespons er enten asymmetrisk (det almindeligste), symmetrisk eller ikke tilstede
 • Ved mistanke om muskulære smerter, undersøg nakken med patienten
  • siddende
  • stående foroverbøjet
  • liggende
  • Ved muskulære smerter er bevægelighed almindeligvis betydelig reduceret, når patienten står foroverbøjet og normal i rygleje

Isometrisk testning

 • Mulige fund:
  • Kan give oplysninger om pareser eller asymmetrisk muskulær affektion

Foramen kompressions test

 • Positiv foramen kompressionstest tyder på nerverods affektion. Men testen kan være falsk negativ
 • Testen baserer sig på, at der gives mindre plads til nerveroden, ved at undersøgeren udfører en kombineret strække- og vridebevægelse til hver af siderne ledsaget af aksialt tryk
 • Hvis dette reproducerer smerten i overekstremiteten, er testen positiv

Roos' test

 • Er positiv ved thoracic outlet syndrom
 • Testen udføres med armen i abduceret, udadroteret stilling samtidig med, at patienten knytter hånden gentagne gange i tre minutter
 • Hvis symptomer på afficeret side provokeres, eller patienten får problemer med at knytte hånden, er testen positiv

Supplerende undersøgelser

I almen praksis

 • SR hører med, da sygehistorien kan give mistanke om infektion, reumatisk sygdom eller polymyalgia rheumatica

Andre undersøgelser

Røntgen

 • Giver begrænset information og er sjælden indiceret undtagen efter skader (brud eller luksationer) eller ved mistanke om alvorlig patologi (f.eks. metastaser)
 • Lette til moderate slidtage forandringer (spondylose) med lave disci (osteochondrose) og exostoser ses regelmæssig hos de fleste midaldrende og hos næsten alle ældre
 • Hos ældre med nakke-arm smerter, cervicobrachialgi, bør rtg. cervicalcolumna med skråbilleder tages
 • Man ser specielt efter betydelig discus degeneration eller forkalkninger (osteofytter) som indsnævrer nerverodskanalen

Cervical MR, myelografi

 • CT-scanning har ingen diagnostisk værdi cervicalt
 • MR-scanning er først og fremmest aktuel ved alvorlige neurologiske udfald med mistanke om cervicalt prolaps, svulst, cervical myelopati eller neurologisk sygdom i CNS
 • MR-scanning skal de fleste steder rekvireres af specialist
 • Myelografi kan være indiceret i enkelte tilfælde, men er fortrinsvis en præoperativ undersøgelse og rekvireres af specialist

Andre undersøgelser

 • EMG og neurografi
  • Kan være nyttig ved tvivl om perifer eller central affektion, ved differentiering mellem radikulopati og nerveindklemning eller neurogen og myogen lidelse
  • Undersøgelsen rekvireres først og fremmest af specialister

Tiltag og råd

Henvisninger

 • Ved akut sygehistorie og tegn til neurologiske udfald, pareser og myelopati
 • Eller ved langvarige betydelige symptomer uden tegn til bedring eller ved progression af neurologiske udfald

Indlæggelser

 • Mistanke om subaraknoidalblødning kræver akut indlæggelse

Råd

 • Behandlingen rettes primært mod årsagen til nakkesmerterne
 • Diffuse myalgier og spændingstilstande
  • Det er vigtigt at give oplysninger om virkningsmekanismer, mulige årsagsforhold og disponerende faktorer i livssituationen, samt påpege betydning af aktivering som led i en strategi, hvordan man klarer modgang og stress ( også kaldet mestringsstrategi)
 • Akutte nakkesmerter, f.eks. akut torticollis
  • Har god prognose og kræver oftest ikke anden behandling end ro og smertelindring med analgetika
  • Hensigtsmæssig og regelmæssig motion, tilpasset individuelt
  • Nogle patienter har glæde af NSAID
  • Benzodiazepiner kan være effektive ved akutte nakkesmerter, men skal kun gives få dage
  • Nakken aflastes med god støtte i smertefri stilling, oftest er det neutral eller let flekteret position. Halskrave i kortere perioder
  • Ved stærkere smerter kan injektion af mange, små doser lokalanæstesi i triggerpunkter, TNS eller akupunktur, forsøges i et begrænset tidsrum
  • Ved akutte smerter vil man ofte vente med henvisning til fysioterapeut eller kiropraktor. Men det er selvsagt aktuelt, hvis patienten er motiveret for hurtig og optimal behandling
  • De fleste patienter med akutte nakkesmerter behøver kun kortvarig sygemelding
 • Ved underliggende depression, kan små doser af et tricyklisk antidepressivum forsøges

Fysioterapi og egentræning

 • Ved kroniske nakkemyalgier er traditionel fysioterapi med varme og massage ofte af begrænset værdi
 • Egentræning i grupper er ofte nyttig. Det synes som om, at aktiviteten er vigtigere end type træning

Anden behandling

 • Ved akutte nakkesmerter med asymmetriske fund ved funktionel nakkeundersøgelse kan manipulation være den primære behandling
  • Der findes forskellige manipulationsteknikker. Behandlingen kan udføres af fysioterapeuter eller læger med speciel kompetence eller af en kiropraktor
  • Kontraindikationer er neurologiske udfald, reumatisk sygdom, marevanbehandling, malignitetsmistanke, udtalt osteoporose, udtalt spondylose, betydelig svimmelhed og uklare neurologiske symptomer
  • Manuel behandling vil ofte have hurtig effekt, og terapien skal revurderes, hvis effekten ikke er god i løbet af 3 behandlinger
  • Varighed af terapi effekten er usikker
 • Behandling med akupunktur, injektioner eller elektromagnetisk apparatur kan forsøges i vanskelige tilfælde, men har sandsynligvis meget begrænset effekt
 • Muskelrelaksantia har sandsynligvis ingen effekt
 • Traktion er ikke vist at have tilfredsstillende effekt

Illustrationer

Billeder

Plancher eller tegninger

Patientinformation

Hvad du bør informere patienten om

 • Faktorer som påvirker forløbet i retning af at gøre tilstanden mere kronisk
 • Riskoen ved at indtage ikke nødvendig medicin som behandling af uspecifikke, selvbegrænsende smertetilstande

Animationer

Kilder

Referencer

 1. Brox JI. Nakkesmerter. I: Bahr R, Mæhlum S (red.). Idrettsskader. Oslo: Gazettebok, 2003. Brox JI. Nakkesmerter. I: Bahr R, Mæhlum S (red.). Idrettsskader. Oslo: Gazettebok, 2003.
 2. www.surgical-tutor.org.uk/left.asp juli 2009www.surgical-tutor.org.uk/left.asp juli 2009
 • Ombregt L, Bisschop P, ter Veer HJ, Van de Velde T. A system of orthopaedic medicine. London: WB Saunders Company Ltd, 1995
 • Juel NG (red). Norsk fysikalsk medisin. Fagbokforlaget, 1999
 • Hunskår S (red). Allmennmedisin, klinisk arbeid. ad Notam Gyldendal, Oslo 1997

Fagmedarbejdere

 • Bengt Lund, dr.med.speciallæge i ortopædkirurg. Fhv. overlæge, Silkeborg Regionssygehus
 • Finn Klamer, speciallæge i almen medicin, tidl. prakt. læge, lægefaglig rådgiver i Den fælles offentlige sundhedsportal - sundhed.dk,
 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer,
 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
 • Magne Rø, overlege og førsteamanuensis, Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Link til Patienthåndbogen

Kontakt redaktionen

Har du en kommentar til denne artikel?